yo – Wiktionary tiếng Việt

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈjoʊ/

Từ đồng âm[sửa]

 • yogh

Thán từ[sửa]

yo!

 1. (Từ lóng) Chào!
  Yo Paulie! How’s it going?
 2. (Từ lóng) Này!
  Yo, check this out!
 3. (Từ lóng; quân sự) Đây (nói có mặt)!
  Trung sĩ: Smith?

  Lính trơn Smith: Yo!

Đồng nghĩa[sửa]

chào
 • hey
 • hi
 • hello
này
 • hey
 • lookie here

Đại từ nhân xưng[sửa]

yo gch

Bạn Đang Xem: yo – Wiktionary tiếng Việt

Xem Thêm: Thuế môn bài là gì ? Quy định pháp luật về thuế môn bài

 1. (Được đề nghị) Nó, anh ấy, ông ấy.

Tiếng Amuzgo[sửa]

Giới từ[sửa]

yo

 1. Với.

Tiếng Tây Ban Nha[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ʝo/
 • (Argentina, Uruguay) IPA: /ʒo/

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Latinh eo, từ ego, từ tiếng Hy Lạp εγώ (egó), từ tiếng Ấn-Âu nguyên thủy * keǵóm, từ * eǵHóm.

Đại từ nhân xưng[sửa]

yo chủ cách

Xem Thêm: Năng lực hành vi pháp luật là gì ? Quy định về năng lực hành vi người chưa thành niên

 1. Tôi, ta, tao, tớ.
  Yo soy estudiante.

Thành ngữ[sửa]

 • yo que

Danh từ[sửa]

el yo

 1. (Phân tâm học) Khái niệm “cái tôi” của Sigmund Freud.

Đồng nghĩa[sửa]

 • ego

Từ liên hệ[sửa]

 • egoísmo

Nguồn: https://webtintuc247.com
Danh Mục: Hỏi Đáp

Bài viết liên quan