Nếu không muốn ghi lại những trang web mà bạn đã truy cập bằng Chrome, thì bạn có thể xóa tất cả hoặc một số mục lịch sử duyệt web. Thao tác xóa lịch sử duyệt web sẽ có hiệu lực trên tất cả các thiết bị mà bạn đã bật tính năng đồng bộ hóa và đăng nhập vào Chrome.

Lịch sử của bạn sẽ bị xóa khỏi Chrome. Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa lịch sử tìm kiếm trên Google từ tài khoản của mình.

Xem Thêm: Phần mềm làm mờ ảnh trên máy tính – Techcare.vn

Tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt tính năng đồng bộ hóa trong Chrome.

Xem lịch sử

Xóa lịch sử

Để xóa lịch sử tìm kiếm, hãy tìm hiểu cách xóa hoạt động đã lưu trong phần Hoạt động của tôi.

Xóa một mục khỏi lịch sử

Bạn có thể xóa một số phần trong lịch sử của mình. Để tìm kiếm nội dung cụ thể nào đó, hãy sử dụng thanh tìm kiếm ở trên cùng.

Xóa một hình ảnh khỏi trang Tab mới

Để xem các trang web bạn truy cập nhiều nhất, hãy mở một tab mới. Để xóa một hình ảnh, hãy trỏ đến hình ảnh đó rồi nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome - Máy tính.

Nội dung hiển thị trên trang lịch sử

Trang Lịch sử hiển thị những trang web bạn đã truy cập trên Chrome trong 90 ngày qua. Trang lịch sử không lưu trữ các trang Chrome mà bạn đã truy cập như chrome://settings, các trang bạn đã truy cập ở chế độ Ẩn danh hoặc những trang bạn đã xóa khỏi lịch sử duyệt web của mình.

Nếu bạn đăng nhập vào Chrome và đồng bộ hóa lịch sử của mình, thì trang Lịch sử sẽ hiển thị các trang web bạn đã truy cập trên tất cả các thiết bị được đồng bộ hóa trong thời gian lâu hơn nữa. Nếu bạn đăng xuất khỏi Chrome, thì trang Lịch sử sẽ không hiển thị các trang web trên những thiết bị khác của bạn.

Xem Thêm: Hướng dẫn cách gõ Tiếng Việt trên Sticky Notes

Duyệt web ở chế độ riêng tư

Nếu hoàn toàn không muốn Chrome lưu lịch sử duyệt web của mình, thì bạn có thể duyệt web riêng tư ở Chế độ ẩn danh.

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể tắt lịch sử duyệt web. Nếu tính năng lịch sử đang tắt, thì trang Lịch sử sẽ không liệt kê các trang web bạn đã truy cập. Bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý tại đây.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?