Cài đặt Google Ads

Cài đặt Google Ads

Khi tích hợp Adjust với Google Ads, bạn hoàn toàn có thể thống kê giám sát và nghiên cứu và phân tích hiệu suất cao quảng cáo trên Google Ads .Vui lòng hoàn tất setup cơ bản để link Adjust với Google Ads và khởi đầu theo dõi chiến dịch. Sau khi hoàn tất, hãy tùy chỉnh setup theo nhu yếu của bạn để thu thập dữ liệu về ngân sách quảng cáo ( ad spend ), chuyển tiếp tài liệu đến Google Ads, v.v.

Yêu cầu

 • Tài khoản Google Ads

Thông tin hữu ích

Bạn đang đọc: Cài đặt Google Ads

 • Khi tích hợp Google Ads API với Adjust, bạn hoàn toàn có thể theo dõi những loại chiến dịch sau :
  • Search
  • Display
  • Shopping
  • Video
  • App
 • Tất cả lưu lượng truy vấn Google Ads sẽ được hiển thị trên tab Thống kê của Adjust dashboard .
 • Lượt quy đổi Google Ads được sắp xếp theo cấu trúc chiến dịch, và tùy vào loại chiến dịch bạn sử dụng .

Vui lòng setup Google Ads trên Adjust và nhập ( import ) những sự kiện đã link lên Google Ads trước khi khởi chạy chiến dịch .Vui lòng thực thi những bước sau để link Adjust dashboard với Google Ads :

 1. Tìm ứng dụng của bạn và click vào dấu mũ (^).
 2. Chọn  Cài đặt đối tác .
 3. Chọn THÊM ĐỐI TÁC và chọn Thêm (dấu +) bên cạnh Google Ads .
 4. Nhập LinkID vào trường LINKID .
 5. Chọn LƯU .

Bạn không cần tạo bất kể trình theo dõi ( tracker ) nào của Adjust cho chiến dịch. Bạn chỉ cần tạo trình theo dõi nếu bạn sử dụng tiện ích ứng dụng của Google Ads. Trình theo dõi được tiến hành qua Google Ads UI. Vui lòng tìm hiểu thêm bài Quản lý link sự kiện để biết thêm thông tin .Lưu ý :Theo mặc định trên Google Ads, khung thời hạn phân chia ( attribution window ) cho tổng thể những lượt thiết lập đến từ những chiến dịch thường thì là 30 ngày, và đến từ những chiến dịch ĐK trước ( pre-registration chiến dịch ) là 90 ngày. Các giá trị mặc định này sẽ ghi đè lên thiết lập khung thời hạn phân chia trên ứng dụng .

Adjust đề xuất bạn nên đảm bảo khung thời gian phân bổ trên Google Ads trùng với trên ứng dụng, để tránh gây trùng lặp dữ liệu. Dù thao tác này không được khuyến khích, nhưng bạn có thể chỉnh sửa khung thời gian phân bổ bằng cách tắt mặc định, và truy cập Tất cả cài đặt > Phân bổ > Device matching.

Tất cả sự kiện do Adjust theo dõi đều sẽ link tự động hóa với Google Ads. Nghĩa là, Adjust sẽ gửi tài liệu về sự kiện in-app, từ tổng thể những nguồn ( source ), đến Google Ads .Vui lòng triển khai những bước sau để ghi đè tính năng tự động hóa link sự kiện và chỉ được cho phép một số ít sự kiện nhất định được san sẻ .

 1. Tìm ứng dụng của bạn và click vào dấu mũ (^).
 2. Chọn Cài đặt đối tác > Google Ads > Liên kết sự kiện
 3. Tìm và chọn sự kiện bạn muốn xóa.
 4. Chọn X (dấu chéo).

Cảnh báo :ip_address=
Sự kiện được link phải chứa địa chỉ IP hợp lệ. Nếu Adjust hiện theo dõi sự kiện in-app của bạn qua tích hợp S2S ( server-to-server ), sung sướng thêm địa chỉ IP vào nhu yếu ( request ) bằng cách sử dụng tham sốVới nhu yếu sự kiện S2S, hãy gửi phiên bản SDK hiện tại. Google sẽ sử dụng thông tin này để tối ưu hóa chiến dịch hướng đến sự kiện in-app .

Tên sự kiện

Tất cả sự kiện xuất hiện trên Google Ads sẽ giữ nguyên tên mà bạn đã đặt trên Adjust dashboard. Khoảng trắng và ký tự đặc biệt sẽ được thay bằng dấu gạch dưới (_). Ký tự đặc biệt ở đầu và cuối tên sẽ bị xóa. Nếu có trên hai hay nhiều ký tự đặc biệt đi với nhau, thì sẽ được thay bằng một dấu gạch ngang.

Ví dụ: REVad_$$cost$$ trên Adjust dashboard sẽ được đổi thành revad_cost trên Google Ads.

Bạn có thể đổi tên sự kiện theo cách thủ công tại mục Liên kết sự kiện. Điền một tên tùy chỉnh theo ý bạn hoặc chọn một tên mặc định từ menu thả xuống.

Dưới đây là những tên mặc định trên Adjust và tương thích với sự kiện in-app của Google :

 • In App Purchase
 • View Item List
 • View Item
 • View Search Results
 • Add to Cart
 • Ecommerce Purchase

Bạn có thể chọn In App Purchase cho một sự kiện doanh thu. Nếu bạn thường xuyên thực hiện giao dịch trên sàn thương mại điện tử, hãy chọn Ecommerce Purchase.

Chúng tôi yêu cầu bạn nên gửi phiên bản SDK cùng với sự kiện S2S, việc này là không bắt buộc .Bạn cần phiên bản SDK đã định dạng để thực thi thao tác này. SDK sẽ được định dạng theo ( nền tảng ) ( phiên bản SDK ). Ví dụ :Nền tảngPhiên bản SDKPhiên bản SDK đã định dạngiOS4.12.3ios4.12.3Android4.18.0android4.18.0

Sau khi hoàn tất định dạng, hãy gửi phiên bản SDK qua tiêu đề yêu cầu tùy chỉnh (custom request header) có tên Client-SDK.

Ví dụ:

Nếu bạn định dạng phiên bản SDK là ios4.12.3, vậy tiêu đề tùy chỉnh sẽ được xác định theo lệnh curl sau:

curl -X GET \\ 

'https://s2s.adjust.com/event?s2s=1&event_token=f0ob4r&app_token=4w565xzmb54d&idfa 
=D2CADB5F-410F-4963-AC0C-2A78534BDF1E&created_at=2017-01-02T15%3A04%3A0 
5Z%2B0200&callback_params=%7B%22f0o%22%3A%22bar%22%2C%20%22bar%22%3 
A%22baz%22%7D&partner_params=%7B%22f0o%22%3A%22bar%22%2C%20%22bar% 
22%3A%22baz%22%7D' \ 
-H 'Client-Sdk: ios4.12.3' 

Tại Google Ads, bạn sẽ xác lập những hành vi quy đổi, là hành vi của người dùng mà bạn thấy đem lại giá trị cho doanh nghiệp, ví dụ mua hàng trực tuyến .Để nhập sự kiện Adjust lên Google Ads dưới dạng hành vi quy đổi, vui mừng tìm hiểu thêm tài liệu tương hỗ của Google Ads. Sau khi nhập sự kiện lên, Google Ads sẽ mở màn gửi tài liệu quy đổi đến Adjust .Cảnh báo :Bạn phải nhập tổng thể hành vi quy đổi có tương quan ( cả hành vi mở ứng dụng lần đầu, hay bất kể hành vi in-app nào có tương quan ) lên Google Ads trước khi khởi chạy chiến dịch trên Google Ads. Cho đến khi bạn nhập vừa đủ sự kiện lên Google Ads, Adjust sẽ không hề ghi nhận bất kể lượt thiết lập hay sự kiện in-app nào do chiến dịch Google Ads mang đến .Khi tích hợp Google Ads với Adjust, bạn hoàn toàn có thể chạy chiến dịch và xem tài liệu trên Adjust dashboard. tin tức chiến dịch mà Adjust ghi nhận sẽ khác nhau tùy vào vị trí quảng cáo ( inventory ) Google Ads mà bạn đang sử dụng .Cấp độ của trình theo dõi, AdjustThuật ngữ Google AdsNetworkAds[campaign type] Installs Campaigncampaign_name (campaign_id)

 • Đến từ Google Ads dashboard

Adgroupadgroup_idCreativeTùy vào vị trí quảng cáoLưu ý :Google Ads nhiều lúc sẽ gửi Adjust một xác nhận phân chia mà không có tham số campaign_type, hoặc có nhưng giá trị tham số không xác lập. Với trường hợp này, chúng tôi sẽ phân chia lượt tương tác cho trình theo dõi Google Ads ( không xác định-unknown ) .Đây là những vị trí quảng cáo chính : ACI, ACPRE, ACE, Shopping, Search, Display, và Video. Bên dưới là cấu trúc chiến dịch của từng vị trí quảng cáo .Cấp độ của trình theo dõi, AdjustThuật ngữ Google AdsNetworkVới ACI: 
Google Ads ACI

Với ACE: 
Google Ads ACE

Với ACPRE:
Google Ads Pre-registrationCampaigncampaign_name (campaign_id)

Ví dụ: iOS Google App campaigns test (12345678)Adgroupadgroup_id

Ví dụ: 123456Creative”network_type network_subtype”Lưu ý :Vị trí quảng cáo ACI iOS Search sẽ không Open trong tài liệu phân chia hay tài liệu về ngân sách quảng cáo trên Adjust .Cấp độ của trình theo dõi, AdjustThuật ngữ Google AdsNetworkGoogle Ads ShoppingCampaigncampaign_name (campaign_id)Adgroupadgroup ID

Ví dụ: 123456Creative”network_type network_subtype”Cấp độ của trình theo dõi, AdjustThuật ngữ Google AdsNetworkGoogle Ads SearchCampaigncampaign_name (campaign_id)Adgroupadgroup ID, Ví dụ: 123456Creativekeyword_matchtype, e.g., hotel_BroadCấp độ của trình theo dõi, AdjustThuật ngữ Google AdsNetworkGoogle Ads DisplayCampaigncampaign_name (campaign_id)Adgroupadgroup ID, Ví dụ: 123456CreativePlacement, Ví dụ: mobile_app – 1Cấp độ của trình theo dõi, AdjustThuật ngữ Google AdsNetworkGoogle Ads VideoCampaigncampaign_name (campaign_id)Adgroupadgroup ID, Ví dụ: 123456Creativevideo_id, Ví dụ: 98765456784Vì tích hợp API không sử dụng Adjust tracker URL, nên chúng tôi sẽ gửi mạng tự phân chia ( SAN ) tài liệu về từng phiên truy vấn được Adjust SDK ghi nhận. Nếu Google Ads nhận diện được hoạt động giải trí, thì họ sẽ gửi lại mã định danh thiết bị và dấu thời hạn. Theo như nguyên tắc phân chia tại Adjust, chúng tôi sẽ sử dụng tài liệu tương tác đến từ toàn bộ mạng quảng cáo ( kể cả mạng không tự phân chia ) để phân chia lượt thiết lập cho nguồn sau cuối .Vui lòng triển khai những bước sau trên Google Ads để truy vấn LINKID.

 1. Đến tab Linked accounts và chọn App Analytics Platforms
 2. Danh sách ứng dụng sẽ hiện ra, cùng với nhà cung cấp giải pháp theo dõi (tracking provider) và LINKID cho từng ứng dụng
 3. Chọn Copy Link để sao chép LINKID vào clipboard

Xin quan tâm rằng, mỗi ứng dụng chỉ nên có một LINKID trên Google Ads. Để tránh nhầm lẫn, sung sướng chỉ sử dụng một thông tin tài khoản quảng cáo để tạo một LINKID duy nhất, sau đó san sẻ LINKID này với tổng thể thông tin tài khoản khác .Để biết thêm thông tin cụ thể về cách tạo và san sẻ LINKID, sung sướng tìm hiểu thêm tài liệu tương hỗ của Google Ads .

Yêu cầu

 • Gói Business
 • Adjust SDK phiên bản 4.27 trở lên đã được cài đặt theo hướng luôn gửi referrer đến Adjust
  • Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thông tin về install referrer Android SDK.

Google được cho phép người dùng thiết bị di động tải ứng dụng trực tiếp khi tìm kiếm trên Google. Nghĩa là, khi người dùng tìm kiếm thông tin trên một thiết bị di động, tác dụng tìm kiếm hoàn toàn có thể trả về hình tượng của những ứng dụng tương quan. Khi người dùng click vào hình tượng ứng dụng, họ sẽ được chuyển hướng đến Google Play Store để tải ứng dụng về máy. Adjust theo dõi và ghi nhận những lượt setup trên là tìm kiếm tự nhiên ( organic search ) trên Google và không tính vào gói giao dịch thanh toán có tính năng phân chia .Tất cả lượt thiết lập, được ghi nhận là tìm kiếm tự nhiên trên Google, sẽ hiển thị từ khóa tìm kiếm tại cấp chiến dịch ( sublevel 1 ) .

Adjust có thể theo dõi tối đa 100.000 cụm từ tìm kiếm cho ứng dụng, và tất cả từ khóa sẽ được đưa vào callback lượt cài đặt và tái phân bổ của Adjust qua trường dữ liệu {{search_term}}. Trường dữ liệu này sẽ điền truy vấn tìm kiếm mà người dùng thực hiện trên thiết bị ngay trước khi click vào đường link tải xuống.

Nếu hai nền tảng ghi nhận số lượt thiết lập khác nhau, hoàn toàn có thể là vì những nguyên do sau .

 • Khác biệt về khung thời gian phân bổ 

Nếu khung thời gian phân bổ trên hai nền tảng là khác nhau, bạn có thể chỉnh sửa khung thời gian phân bổ trên Adjust ( Tất cả cài đặt > Phân bổ ) để giống với Google Ads.

 • Khác biệt về múi giờ

Vui lòng bảo vệ múi giờ trên hai nền tảng là như nhau .

 • Khác biệt về ngày chuyển đổi

Google Ads tính chuyển đổi vào ngày xảy ra lượt click, trong khi Adjust tính chuyển đổi vào ngày xảy ra lượt cài đặt (tức là khi ứng dụng được mở lần đầu)

 • Chiến lược tăng trưởng người dùng

Nếu bạn đang chạy quảng cáo trên nhiều kênh khác nhau, thì rất hoàn toàn có thể người dùng Google Ads đã được Adjust phân chia cho một nguồn khác .Tích hợp Google Ads API trên Adjust sẽ gửi toàn bộ tài liệu về lượt thiết lập đến Google Ads. Vì là mạng tự phân chia ( SAN ), nên Google Ads sẽ gửi lại Adjust dữ liệu về lượt click. Nếu Google Ads, dựa theo dấu thời hạn của click, nhận thấy người dùng đã từng tương tác với quảng cáo trên Google, thì sẽ ghi nhận lượt thiết lập lên Google Ads dashboard .Tuy nhiên, vì là đối tác chiến lược phân chia bên thứ ba, nên Adjust chỉ xem xét những vị trí quảng cáo do Adjust theo dõi, và chỉ tính người dùng đó cho Google Ads nếu mạng này là nguồn mang đến tương tác gần đây nhất ( xét trong khung thời hạn phân chia ). Vì vậy, người dùng mà Google Ads tự ghi nhận hoàn toàn có thể đã được Adjust phân chia cho một nguồn khác .

Bài viết liên quan