Quản lý chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Quản lý chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Trang này được in vào Nov 17, 2021. Để lấy phiên bản hiện tại, vui vẻ truy vấn https://webtintuc247.com/vi/manual/promoting-marketing/create-marketing/google/google-shopping-campaign/manage-campaign .
Chiến dịch Mua sắm mưu trí của Google sử dụng quy mô máy học để tạo quảng cáo cho doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng nguồn cấp tài liệu được gửi từ Google Merchant Center. Chiến dịch Mua sắm mưu trí sử dụng thông tin nâng cao từ Google và shop của bạn để tiếp cận người mua mới và tiếp thị lại với người dùng hiện tại đã từng tương tác với shop trực tuyến của bạn .

Theo dõi chiến dịch

Chiến dịch Mua sắm mưu trí của Google giúp bạn nhìn nhận ảnh hưởng tác động của những chiến dịch tiếp thị bằng cách được cho phép bạn theo dõi những hành vi đơn cử của người mua. Khi bạn tạo chiến dịch, một số ít thao tác quy đổi được tự động hóa thêm vào thông tin tài khoản quảng cáo Google của bạn .

Bạn có thể xem lại tác động của chiến dịch Mua sắm thông minh của Google từ trang Tiếp thị > Tự động hóa trong Shopify. Bạn có thể xem lại những thông tin sau:

 • Tổng số hàng bán – tổng số hàng bán được từ chiến dịch Google Mua sắm
 • Tổng số lần hiển thị – tổng số lần quảng cáo Google Mua sắm hiển thị trên Google
 • Tổng số lượt nhấp – tổng số lượt nhấp vào quảng cáo
 • Tổng đơn hàng – tổng số đơn hàng từ chiến dịch Google Mua sắm
 • Chi phí mỗi lượt nhấp – số tiền trung bình phải trả cho mỗi lần nhấp vào quảng cáo
 • Chi phí trên mỗi chuyển đổi – tổng chi phí quảng cáo chia cho tổng số đơn hàng

Bạn cũng hoàn toàn có thể tự tính doanh thu thu về trên ngân sách quảng cáo ( ROAS ) bằng cách lấy tổng doanh thu có được nhờ chiến dịch quảng cáo chia cho tổng ngân sách quảng cáo. Nếu ROAS cao hơn 0 thì tức là chiến dịch quảng cáo đang mang lại những tác dụng tích cực .Có thể truy vấn toàn bộ sự kiện để nhìn nhận trong thông tin tài khoản Google Ads của bạn .

Các bước thực hiện

 1. Trong tài khoản Google Ads, nhấp vào Tools (Công cụ).

 2. Nhấp vào Measurement (Kích thước) > Conversions (Chuyển đổi).

 3. Nhấp vào sự kiện .
 4. Nhấp vào Edit settings (Chỉnh sửa cài đặt) > Include in “Conversions” (Thêm vào “Chuyển đổi”).

Bạn cũng có thể tạm dừng chiến dịch hoặc chỉnh sửa ngân sách trung bình hằng ngày bằng cách nhấp vào Quản lý chiến dịch.

Lưu ý

Khi bạn đang chạy chiến dịch Mua sắm mưu trí của Google, Google yêu cầu tạm dừng mọi chiến dịch tiếp thị lại hoặc chiến dịch Mua sắm chuẩn so với những mẫu sản phẩm đó để quảng cáo của bạn không cạnh tranh đối đầu với nhau .

Tối đa hóa tác động của chiến dịch Mua sắm thông minh

Chiến dịch Mua sắm mưu trí của Google sử dụng công nghệ thông minh để tối ưu hóa quảng cáo của bạn và hiển thị quảng cáo với những người tìm kiếm mẫu sản phẩm của bạn trong Mua sắm, YouTube, Mạng hiển thị và Gmail .Phải mất 14 ngày để công nghệ tiên tiến mưu trí của Google tìm hiểu và khám phá cách hiển thị quảng cáo hiệu suất cao nhất, vì thế, hãy chạy chiến dịch trong tối thiểu 14 ngày rồi mới đổi khác hoặc nhìn nhận hiệu suất. Sau 14 ngày, thực thi một đổi khác so với chiến dịch và chờ thêm 14 ngày để xác lập xem biến hóa có cải tổ chiến dịch hay không .Xem lại những biến hóa mà bạn hoàn toàn có thể thực thi để giúp chiến dịch đạt được thành công xuất sắc tối đa sau đây .

Lập ngân sách

Việc chọn ngân sách cho chiến dịch hoàn toàn có thể phức tạp nhưng lập ngân sách tương thích hoàn toàn có thể giúp bạn nâng cao tối đa tỷ suất thành công xuất sắc của chiến dịch .

Điều chỉnh ngân sách hằng ngày

Các hạng mục mẫu sản phẩm khác nhau thường cần ngân sách trung bình hằng ngày khác nhau. Ví dụ : Các mẫu sản phẩm có giá cao hơn, như trang sức đẹp hay xe đạp điện có ngân sách trên mỗi lượt quy đổi cao hơn .Google Ads sử dụng ngân sách trung bình hằng ngày, không phải ngân sách đúng chuẩn hằng ngày. Ví dụ : Nếu bạn quyết định hành động lập ngân sách ở mức 10 USD, Google hoàn toàn có thể tiêu tốn 5 USD một ngày và 15 USD vào ngày tiếp theo. Hãy xem xét tiêu tốn tối thiểu 5 USD cho ngân sách trung bình hằng ngày .

Đánh giá lợi nhuận thu về trên chi tiêu quảng cáo

Để tìm hiểu cách hoạt động của chiến dịch nếu thực hiện với ngân sách đã lập hiện tại, bạn có thể tính lợi nhuận thu về trên chi tiêu quảng cáo (ROAS). Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách chia tổng doanh số cho tổng chi tiêu quảng cáo.

 • Nếu ROAS lớn hơn 1, bạn sẽ thấy hiệu quả tích cực từ ngân sách chiến dịch hiện tại .
 • Nếu ROAS bằng 1, tiêu tốn quảng cáo của bạn sẽ được chi trả bằng doanh thu .

Lưu ý

Để tính ROAS chính xác hơn, hãy thêm chi phí hàng hóa đã bán và các khoản phí cố định khác trong tổng chi tiêu của bạn.

Sau khi xác lập ROAS và hiểu cách hoạt động giải trí của chiến dịch quảng cáo, hãy đưa ra quyết định hành động về cách bạn muốn kiểm soát và điều chỉnh ngân sách .

 • Nếu ROAS của bạn dương, hãy xem xét tăng ngân sách .
 • Nếu ROAS của bạn âm, hãy xem xét tối ưu hóa chiến dịch để nhận được hiệu quả khác .

Ví dụ : Kade bán vòng tay với doanh thu 25 USD. Kade chạy một chiến dịch tiếp thị nhỏ 20 USD và triển khai được một đơn bán. ROAS cho chiến dịch đó là 25/20 = 1,25. Vì ROAS dương, Kade quyết định hành động chạy chiến dịch hằng tháng với ngân sách trung bình hằng ngày là 20 USD, có nghĩa ngân sách hằng tháng là 600 USD .

Xây dựng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm

Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm là danh sách sản phẩm bạn muốn quảng cáo. Kênh bán hàng Google sẽ tự động cập nhật nguồn cấp dữ liệu sản phẩm khi bạn thêm, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm khỏi trang quản trị Shopify.

Để tối đa hóa chiến dịch quảng cáo, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh thủ công bằng tay thuộc tính loại sản phẩm trong nguồn cấp tài liệu loại sản phẩm. Thuộc tính mẫu sản phẩm là thông tin về mẫu sản phẩm, ví dụ như tiêu đề, diễn đạt và giá loại sản phẩm. Đảm bảo viết những thuộc tính mẫu sản phẩm sao cho tương thích với đối tượng người tiêu dùng của bạn .

Tiêu đề sản phẩm

Tiêu đề loại sản phẩm là một phần quan trọng trong quảng cáo hoặc hồ sơ không tính tiền. Tiêu đề loại sản phẩm đơn cử và đúng mực giúp Google hiển thị loại sản phẩm của bạn với người mua tương thích. Bạn hoàn toàn có thể triển khai một số ít việc trong khi kiến thiết xây dựng tiêu đề loại sản phẩm thích hợp :

 • Tạo danh sách các cụm từ mà người khác sẽ sử dụng khi tìm kiếm sản phẩm của bạn.
 • Tìm hiểu cách đối thủ cạnh tranh mô tả sản phẩm.
 • Sử dụng Google Xu hướng để kiểm tra tiêu đề sản phẩm tiềm năng của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách viết tiêu đề mẫu sản phẩm, tìm hiểu thêm Trợ giúp của Google Merchant Center .

Giảm giá

Đảm bảo mức giá của bạn có tính cạnh tranh đối đầu trong thị trường. Khách hàng sẽ xem những mẫu sản phẩm khác với mẫu sản phẩm của bạn nên bạn cần có một loại sản phẩm có giá tương đối .

Loại sản phẩm

Google sử dụng loại loại sản phẩm để hiểu rõ mẫu sản phẩm bạn đang bán và để khớp quảng cáo của bạn với những tìm kiếm có tương quan. Khi phân loại loại sản phẩm, bạn cần tuân thủ những quy tắc sau :

 • Sử dụng > để tách các mức độ trong danh mục sản phẩm của bạn
 • Sử dụng định dạng này cho loại sản phẩm: Loại sản phẩm > Loại sản phẩm phụ 1 > Loại sản phẩm phụ 2 > mùa/dịp/chủ đề. Ví dụ: Động vật và vật dụng cho thú cưng > Vật dụng cho thú cưng > Vật dụng cho chó > Quần áo cho chó

Cẩn trọng

Tham khảo Nguyên tắc phân loại loại sản phẩm của Google để xác lập loại mẫu sản phẩm của bạn .

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Google.
 2. Chọn sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Edit Google fields (Chỉnh sửa các trường trong Google).
 3. Nhập loại sản phẩm đã chỉnh sửa vào trường Danh mục sản phẩm của Google.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Mã nhận dạng sản phẩm

Mã nhận dạng loại sản phẩm duy nhất giúp Google xác định loại sản phẩm bạn đang bán. Hãy nhớ thiết lập đúng những mã nhận dạng này để loại sản phẩm hoàn toàn có thể hiển thị trong chiến dịch Mua sắm mưu trí của Google. Tham khảo Mã nhận dạng mẫu sản phẩm duy nhất để biết thêm thông tin .

Tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng

Thành công của chiến dịch hoàn toàn có thể bị tác động ảnh hưởng dựa trên điều xảy ra sau khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. Bằng cách khám phá hành vi của người mua khi đến shop, bạn hoàn toàn có thể cải tổ thưởng thức shopping của họ .

Xác định điểm tập kết của người mua

Để cải tổ thưởng thức website, hãy sử dụng tài liệu chiến dịch Mua sắm mưu trí của Google để khám phá thời gian người mua rời khỏi shop của bạn để cải tổ thưởng thức trên website .

Sử dụng mục Tiếp thị trong Báo cáo Shopify để phân tích số liệu của Phiên, Đã thêm giỏ hàngĐơn hàng. Những thông tin này có thể giúp bạn nắm rõ tiến độ tham gia quá trình mua hàng của khách hàng.

Để biết thêm thông tin về báo cáo giải trình tiếp thị trong trang quản trị Shopify, tìm hiểu thêm Báo cáo tiếp thị .

Lưu ý

Nếu bạn thấy nhiều giỏ hàng bị bỏ quên, hãy xem xét thiết lập thông tin qua email để khuyến khích người mua quay lại giỏ hàng .

Cải thiện các tính năng của cửa hàng

Quảng cáo chiến dịch Mua sắm mưu trí của Google link đến trang loại sản phẩm của shop trực tuyến của bạn. Hãy xem xét thêm nhiều hình ảnh và chỉnh sửa trang loại sản phẩm để tạo ấn tượng tiên phong tốt đẹp với người mua .Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng công cụ Grow My Store của Google để yêu cầu về cách cải tổ shop .

Xây dựng lòng tin với khách hàng

Để tạo niềm tin với người mua, hãy xem xét cải tổ nội dung văn bản trên shop trực tuyến của bạn. Đảm bảo rằng thông tin loại sản phẩm, bộ phận tương hỗ người mua và chủ trương trả hàng phải được trình diễn một cách rõ ràng và dễ hiểu .Nếu bạn nhận thấy người mua rời khỏi shop sau khi xem trang loại sản phẩm, hãy xem xét những điều sau :

 • Thêm điểm bán hàng độc đáo, ví dụ như vận chuyển nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7 hoặc hoàn tiền miễn phí.
 • Thêm đánh giá của khách hàng, các đề cập trên báo chí và các ý kiến trái chiều khác trên trang sản phẩm.
 • Cải thiện chất lượng trang web. Điều này có thể bao gồm giảm thời gian tải, cải thiện chất lượng hình ảnh sản phẩm và chỉnh sửa nội dung mô tả sản phẩm.

Để biết thêm sáng tạo độc đáo về cách cải tổ shop trực tuyến, tìm hiểu thêm Cách tối ưu hóa trang loại sản phẩm để tăng doanh thu trên Blog Shopify .

Chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Bạn hoàn toàn có thể quản trị chiến dịch Mua sắm mưu trí của Google trong trang quản trị Shopify của mình. Bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa quảng cáo nháp và đã đăng trong mục Tiếp thị .

Khi chỉnh sửa bản nháp của hoạt động tiếp thị hoặc tự động hóa, bạn có thể lưu thay đổi hoặc đăng. Bản nháp của hoạt động tiếp thị được liệt kê trên trang Tiếp thị và bản nháp của tự động hóa được liệt kê trên trang Tiếp thị > Tự động hóa.

Để xóa hoạt động tiếp thị bạn đã tạo trong Shopify, vào mục Tiếp thị trong phần trang quản trị Shopify, rồi nhấp vào Chiến dịch. Chọn hoạt động tiếp thị bạn muốn xóa, nhấp vào Delete activity(Xóa hoạt động), rồi nhấp vào Xóa hoạt động lần nữa để xác nhận lựa chọn.

Khi xóa hoạt động hoặc quá trình tự động hóa tiếp thị trong Shopify, bạn sẽ không bị tính phí cho nội dung đó nữa. Shopify đồng bộ với dịch vụ liên quan để cập nhật mọi thay đổi bạn thực hiện cho tài khoản. Khi hoạt động hoặc quá trình tự động hóa đang bị xóa bên ngoài Shopify, trạng thái của nội dung này trong Shopify là Being deleted (Đang bị xóa). Sau khi bị xóa hoàn toàn bên ngoài Shopify, hoạt động sẽ bị xóa khỏi danh sách trong Shopify. Sau khi xóa, hoạt động hoặc quá trình tự động hóa tiếp thị sẽ biến mất vĩnh viễn.

Lưu ý

Nếu bạn xóa hoạt động giải trí hoặc quy trình tự động hóa tiếp thị bên ngoài Shopify, ví dụ điển hình bằng cách xóa quảng cáo Facebook khỏi Trình quản trị quảng cáo, bạn cần xóa nội dung đó khỏi Shopify để vô hiệu .

Cần xóa hoạt động tiếp thị được tạo bên ngoài Shopify khỏi dịch vụ đã tạo hoạt động đó.

Tìm kiếm trợ giúp với Google Ads

Liên hệ với Bộ phận trợ giúp của Google Ads để được trợ giúp về những chủ đề sau :

 • lập và xuất hóa đơn cho Google Ads
 • chính sách, đánh giá quảng cáo và tối ưu hóa chiến dịch
 • thiết lập các loại quảng cáo mà kênh Google không hỗ trợ, ví dụ như chiến dịch video
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

Lưu ý

Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo hoặc sửa quảng cáo bị khước từ từ Google Ads. Tìm hiểu thêm tiến trình phê duyệt quảng cáo của Google .
Bạn hoàn toàn có thể liên hệ Bộ phận tương hỗ của Shopify để được trợ giúp thiết lập hoặc sử dụng kênh Google .

Bài viết liên quan