Nhanh chóng và dễ dàng để xóa tập tin cập nhật Windows

Nhanh chóng và dễ dàng để xóa tập tin cập nhật Windows

Xóa các tập tin update Windows được thực thi với mục tiêu để đạt được nhiều khoảng trống vào phần cứng của máy tính, để vô hiệu các tập tin bị hỏng và lỗi thời. Windows Update đang chạy trong phụ trợ với tần số được lựa chọn bởi người sử dụng Windows. Nếu bạn chưa chọn một Cập Nhật tiếp tục, khi bản update Windows có sẵn, bạn sẽ được thông tin bởi một hành lang cửa số thông tin. Thường là truyền thông tin tương quan đến size của các bản Cập Nhật. Do đó, bạn sẽ biết bao nhiêu khoảng trống bạn cần Cập Nhật .
Windows 7 hoặc Windows 8 hệ quản lý và điều hành nhu yếu 16 GB có sẵn đĩa cứng khoảng trống cho các phiên bản 32 – bit, hoặc 20 GB cho phiên bản 64 – bit. Đó khuyến nghị để có một khoảng trống không lấy phí của 40-50 GB trên phân vùng bạn định setup Windows, để có đủ khoảng trống để Cập Nhật, cũng .

Phần 1

Những nguyên do cho việc xoá các tập tin Cập Nhật được thêm khoảng trống trên ổ cứng, các tập tin đang bị hỏng và làm hại máy tính của bạn, và một trong những nguyên do quan trọng nhất là Windows không thực thi bất kể quét dọn sau khi chính nó vào mạng lưới hệ thống. Lỗi thời và / hoặc bị lỗi tập tin đưa ra để nhiều đau đầu, mà chúng tôi nghĩ một cách can đảm và mạnh mẽ để phân phối cho lên máy tính và mua 1 số ít khác ( có lẽ rằng với hệ quản lý và điều hành khác ). Nhưng chúng tôi không cần phải đẩy điều cho đến nay do tại giải pháp khắc phục hậu quả sống sót ngay cả trong hệ quản lý và điều hành Windows .

Kích thước tập tin Cập Nhật khác nhau và tùy thuộc vào phiên bản Windows bạn có trên máy tính của bạn, và các bản Cập Nhật bạn muốn làm. Ví dụ, nếu bạn có Windows 8, bạn cần 3000 MB của không gian có sẵn để cài đặt các phiên bản 32-bit của Windows 8.1, và 3850 MB của không gian có sẵn để cài đặt các phiên bản 64-bit của Windows 8.1.

Phần 2

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng trình dọn đĩa và các tính năng Windows Update Cleanup để xóa bản update Windows mà bạn không cần và chỉ chiếm tàng trữ mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho các tập tin bạn thực sự cần .
Làm theo các bước dưới đây theo thứ tự để quét dọn Windows Cập Nhật tập tin :
1. mở thuật sĩ dọn đĩa
Đi để khởi đầu, tìm kiếm sau khi tổng thể các chương trình đơn, nhấp vào phụ kiện, và sau khi nhấp vào công cụ mạng lưới hệ thống. Bước ở đầu cuối là để bấm vào dọn đĩa .

The quick and easy way to delete Windows Updated Files

2. chạy Windows Update dọn dẹp

Tùy chọn Windows Update quét dọn được chọn theo mặc định. Vì vậy, khi bạn sử dụng trình dọn đĩa, tab này là đã sẵn sàng chuẩn bị để được sử dụng .

The quick and easy way to delete Windows Updated Files

3. xóa các tập tin Cập Nhật
Bạn sẽ được nhắc nhở với một thông tin windows và bạn phải nhấp vào Delete Files .

The quick and easy way to delete Windows Updated Files

Phần 3

Bạn hoàn toàn có thể xóa Windows Cập Nhật tập tin bằng cách sử dụng trình dọn đĩa chỉ nếu bạn có quyền truy vấn quản trị viên. Nếu bạn nhận được 1 số ít thông tin rằng bạn không có quyền này, nhấp vào nút bên phải từ chuột của bạn và chọn chạy với tư cách người quản trị .
Thuật sĩ dọn đĩa chạy trong nền và bạn vẫn hoàn toàn có thể thao tác trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng máy tính của bạn sẽ khởi động lại trong hầu hết trường hợp sau khi quét dọn các tập tin được thực thi .
Bạn nên biết rằng các tùy chọn Windows Update Cleanup là có sẵn chỉ khi thuật sĩ dọn đĩa phát hiện Windows Cập Nhật mà bạn không cần trên máy tính. Vì vậy, ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn có Cập Nhật tập tin mà bạn không cần nữa, Windows hoàn toàn có thể ” nghĩ rằng ” khác nhau. Khi bạn không thấy tùy chọn này có sẵn, có lẽ rằng bạn nên kiểm tra hai lần các tập tin mà bạn xem xét để xóa .

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *