Trung tử – Wikipedia tiếng Việt

Trung tử trong sinh học có cấu trúc dạng ống vi thể hình trụ, được tìm thấy ở hầu hết các tế bào động vật và tảo và thường hiếm gặp ở thực vật. Vỏ của mỗi trung tử thường gồm 9 mặt, mỗi mặt có 3 ống vi thể (tuy nhiên ở phôi Drosophila chỉ có 2 ống và ở tinh trùng Caenorhabditis elegans chỉ có 1 ống). Một bộ hai trung tử nằm vuông góc với nhau trong không gian, tạo thành một phức hợp mà các nhà sinh học tế bào gọi là trung thể.

Trong quá trình nhân đôi, mỗi cặp trung tử mới sẽ được tạo ra từ một chiếc của cặp ban đầu cộng thêm một chiếc mới. Nếu các trung tử được dùng để tạo các bào quan di động, như roi và lông, chiếc trung tử già hơn, chiếc mẹ, sẽ trở thành chủ thể thiết lập cấu trúc của bào quan đó.

[external_link_head] [external_link offset=1]

Các trung tử tạo nên sợi tơ vô sắc để phân chia các chromosome trong quá trình phân bào. Tuy nhiên, trung tử lại không cần thiết cho tế bào phân chia bởi vì các tế bào có các trung tử bị phá hủy bởi tia Laser vẫn có thể phân chia bình thường.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Quá trình hình thành tơ vô sắc (thoi vô sắc)
 • Cấu tạo Trung thể
 • Quá trình nguyên phân

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Medical Engineer – Centrioles are not Autonomous Lưu trữ 0925956547 tại Wayback Machine
 • Electron microscopic images of centrioles
Tiêu đề chuẩn
 • LCCN: sh0925956547
 • NDL: 0925956547
 • x
 • t
 • s

Cấu trúc của tế bào / bào quan

Hệ thống nội màng
 • Màng tế bào
 • Nhân tế bào
 • Nhân con
 • Lưới nội chất
 • Bộ máy Golgi
 • Parenthesome
 • Tự thực thể
 • Túi
  • Túi nhập bào
  • Túi xuất bào
  • Túi thực bào
  • Lysosome
  • Không bào
  • Acrosome
 • Thể hạt
  • Melanosome
  • Vi thể
  • Glyoxysome
  • Peroxisome
  • Thể Weibel–Palade
Khung xương tế bào
 • Vi sợi
 • Vi ống
 • Sợi trung gian
 • Khung xương tế bào nhân sơ
 • Trung tâm tổ chức vi ống
  • Trung thể
  • Trung tử
  • Thể gốc
  • Thể trục cực
 • Tơ cơ
Nội cộng sinh
 • Ty thể
 • Lạp thể
  • Tiền lục lạp
  • Lục lạp
  • Sắc lạp
  • Vô sắc lạp
  • Lão lạp
  • Lạp bột
  • Lạp dầu
  • Lạp đạm
  • Tannosome
Cấu trúc nội bào khác
 • Nhân con
 • RNA
  • Ribosome
  • Thể ghép nối
  • Thể vòm
 • Tế bào chất
  • Bào tương
  • Chất ẩn nhập
 • Proteasome
Cấu trúc ngoại bào
 • Sợi 9+2
  • Tiêm mao
  • Tiên mao
  • Sợi trục
  • Nan hoa
 • Chất nền ngoại bào
  • Thành tế bào
 • x
 • t
 • s

Phân ngành sinh học

[external_link offset=2]
 • Địa chất sinh học
 • Địa lý sinh học
 • Bệnh lý học
 • Cổ sinh vật học
 • Công nghệ sinh học
 • Di truyền học (Di truyền học biểu sinh, Di truyền học tế bào. Di truyền học sinh thái)
 • Dịch tễ học
 • Dinh dưỡng
 • Dược lý học
 • Độc chất học
 • Động vật học (Bò sát-lưỡng cư học)
 • Giải phẫu học
 • Hệ gen học
 • Hệ thống sinh học
 • Hiện sinh vật học
 • Hóa sinh học
 • Khoa học thần kinh
 • Ký sinh trùng học
 • Kỹ thuật sinh học
 • Lịch sử sinh học
 • Lý sinh học (Cơ sinh học)
 • Miễn dịch học
 • Mô học
 • Nấm học
 • Phôi thai học
 • Quái thai học
 • Sinh địa học
 • Sinh học bảo tồn
 • Sinh học băng quyển
 • Sinh học biển
 • Sinh học cấu trúc
 • Sinh học hệ thống
 • Sinh học hóa học
 • Sinh học không khí
 • Sinh học lượng tử
 • Sinh học ngoại vi
 • Sinh học người
 • Sinh học nước ngọt
 • Sinh học phát triển
 • Sinh học phân tử
 • Sinh học tế bào
 • Sinh học thời gian
 • Sinh học tiến hóa (Nguồn gốc sự sống, Phát sinh chủng loại học, Phân loại sinh học)
 • Sinh học tính toán
 • Sinh học tổng hợp
 • Sinh học vũ trụ
 • Sinh học xã hội
 • Sinh lý học
 • Sinh thái học
 • Tảo học
 • Thống kê sinh học
 • Thực vật học
 • Tin sinh học
 • Toán sinh học
 • Vi sinh vật học (Vi sinh học tế bào)
 • Virus học (Vật lý virus)

Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.

[external_footer]

Bài viết liên quan