Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn cho học sinh và sinh viên trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn những bạn cách tính điểm trung bình môn trong Excel trải qua 2 trường hợp : Điểm trung bình môn cho học viên ( bậc trung học ) và sinh viên ( bậc ĐH ) .

Tính điểm trung bình môn bậc trung học

Đối với bậc trung học, thường thì công thức tính sẽ được kiến thiết xây dựng như sau :

so diem 4

Ví dụ, một học sinh có điểm tương ứng 3 hệ số là 9 9 | 8 8 | 7 sẽ có điểm trung bình là

[ 9 + 9 + ( 8 + 8 ) * 2 + 7 * 3 ] / [ 2 + 2 * 2 + 1 * 3 ] ~ 7.9
Để thiết kế xây dựng công thức này trong Excel, ta cần thiết lập như sau :

tinh diem trung binh mon 1

Tại ô L2, công thức cần nhập có dạng :

=(SUM(A2:E2)+SUM(F2:J2)*2+K2*3)/(COUNT(A2:E2)+COUNT(F2:J2)*2+3)

Vậy là xong, ta đã có công thức tính điểm trung bình môn cho bậc trung học. Tuy nhiên, ta cần phải giải quyết và xử lý tất tần tật những điều kiện kèm theo mà trong đó hoàn toàn có thể kể đến như :

  • Phải có điểm lớn hơn 0 và nhỏ hơn 9 (khi đếm bằng COUNTIF với điều kiện phải trả về giá trị lớn hơn 0 – VD: COUNTIF(A2:E2,”>=0″) trả kết quả =0 phải đặt điều kiện “Thiếu điểm”).
  • Phải có điểm 3 hệ số (đồng thời 3 COUNTIF phải lớn hơn 0, nếu =0 đặt điều kiện “Thiếu điểm”)
  • Điểm học kì phải là duy nhất (COUNT(K2)=1).
  • Điểm phải làm tròn lên 1 chữ số

Vân vân …
Để làm được điều trên, hãy đọc bài viết dưới đây :

Tất tần tật về xây dựng sổ điểm theo lớp và môn cho giáo viên từ a-z

Bài viết trên sẽ hướng dẫn bạn từ lập công thức, cho tới thiết lập bảng tính sao cho tiện gọn nhất !

Tính điểm trung bình môn đại học

Khi lên đại học, công thức của chúng ta nhìn chung có thay đổi 1 chút: Xuất hiện điểm chữ và điểm hệ 4.

tinh diem trung binh mon 2

Chưa hết, còn có sự xuất hiện của những môn không tính điểm và môn tự chọn có thể thay đổi/hủy điểm.

Vậy ta tính như nào ?

Cách tính

Về nguyên tắc, với những môn không tính điểm, ta không đưa vào .

Điểm nhập vào là điểm hệ 10, từ điểm hệ 10 tính điểm trung bình, sau đó quy sang hệ 4, từ hệ 4 quy ra điểm chữ và từ chữ xếp loại. Một số trường sẽ có kiểu quy đổi khác, VD đại học quốc gia Hà Nội có thêm B+ cho mức điểm 3.5, A cho mức 3.7 và A+ cho 4.0.

Điểm trung bình theo hệ 10, tùy trường lao lý. Một số trường có tỷ suất 1-3-6 ( 0.1 thông số siêng năng, 0.3 giữa kì và 0.6 cuối kì ) .

Ví dụ điểm của bạn là 9 8 10, điểm trung bình của bạn là 9*0.1+8*0.3+10*0.6=9.3, quy về hệ 4 là 4.0, về điểm là A (hoặc A+).

Đó là tính trung bình 1 môn, vậy còn nhiều môn?

Với hệ 10, cứ lấy trung bình như hồi cấp 3 thôi. Còn hệ 4?

1 tinh diem trung binh mon 3

Ở đây ta phải nhắc đến 1 khái niệm: tín chỉ.

Tín chỉ là đơn vị dùng để đo lường khối lượng học tập. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết, 30 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận, bằng 60 giờ thực tập tại cơ sở hoặc bằng 45 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án hoặc khoá luận tốt nghiệp.

Cách tính điểm trung bình kì :

(Điểm hệ 4 môn 1 * Số tín chỉ môn 1 + Điểm hệ 4 môn 2 * Số tín môn 2 + … + Điểm hệ 4 môn n * Số tín môn n)/Tổng số tín trong kì.

Điểm trung bình toàn khóa :

(Điểm hệ 4 môn 1 * Số tín môn 1 + Điểm hệ 4 môn 2 * Số tín môn 2 + … + Điểm hệ 4 môn cuối * Số tín môn cuối)/Tổng số tín toàn khóa.

Lưu ý : Không lấy trung bình những kì cộng vào chia ra .

Hướng dẫn thiết lập công thức trong Excel

Trước tiên, ta phải có một bảng quy đổi như sau :
tinh diem trung binh mon 4

Sau khi đã có bảng này, ta sẽ sử dụng VLOOKUP tham chiếu tương đối để tham chiếu điểm. Bắt đầu từ điểm trung bình:

tinh diem trung binh mon 5

Điểm trung bình = Tổng các điểm thành phần * Hệ số

Chúng ta tiến hành tìm điểm hệ 4 từ điểm hệ 10 bằng VLOOKUP như sau:

tinh diem trung binh mon 6

=VLOOKUP($F3,Sheet2!$A$1:$C$10,2,1)

Trong đó :

F3 là ô tham chiếu – lấy từ điểm trung bình

Sheet2!$A$1:$C$10 là bảng tham chiếu – sử dụng bảng quy đổi, cố định cột và hàng

tinh diem trung binh mon 7

2 là số cột – ở đây cần tham chiếu sang cột Thang 4 (cột số 2)

1 là kiểu tìm kiếm – tìm kiếm tương đối. Kết quả trả ra như hình trên.

Tương tự, ta cũng sử dụng VLOOKUP để tìm kiếm điểm chữ

tinh diem trung binh mon 8

Để tính trung bình kì, ta cần tìm tổng số tín, sau đó áp dụng công thức.

Tổng số tín =SUM(số tín chỉ). Cụ thể ở đây là SUM(B3:B10).

tinh diem trung binh mon 9

Trung bình kì(Số tín từng môn * Điểm hệ 4 từng môn)/Tổng tín kì

Để tính phần tử số, ta sử dụng SUMPRODUCT, sau đó chia cho Tổng tín kì vừa tính ở trên:

tinh diem trung binh mon 10

Vậy là ta đã thiết kế xây dựng được một bảng tính điểm trung bình môn đơn thuần rồi. Không khó phải không nào ?
Các bạn hoàn toàn có thể đọc thêm những bài viết tương quan sau đây :

Lập sổ điểm theo môn và lớp

Dùng COUNTIF thiết lập số thứ tự thành phần

Tra cứu với VLOOKUP

SUMPRODUCT và SUMIFS

 

Bài viết liên quan