“tiếp hợp” là gì? Nghĩa của từ tiếp hợp trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

tiếp hợp"tiếp hợp" là gì? Nghĩa của từ tiếp hợp trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

1. Dung hợp hữu tính các giao tử, đặc biệt là các đẳng giao tử (x. Đẳng giao).

2. Một kiểu sinh sản hữu tính gặp ở một số vi khuẩn, phần lớn động vật nguyên sinh có tiêm mao và một số tảo. Bao gồm sự kết hợp hai cá thể nhằm truyền vật liệu di truyền. Vd. ở Trùng cỏ (Paramecium), hai cá thể kết hợp nhờ cầu nối, các nhân lớn phân tán, nhân nhỏ phân chia giảm phân hình thành nên hai nhân giao tử, một nhân dịch sang tế bào kia và kết hợp với giao tử còn lại tạo nên hợp tử. Mỗi hợp tử phân chia tạo nên bốn tế bào con. Hiện tượng TH ở vi khuẩn có liên quan đến nhân tố hữu tính F (x. Tua) và trạng thái Hfr của tế bào (tế bào có tần số tái tổ hợp cao).

Bạn Đang Xem: “tiếp hợp” là gì? Nghĩa của từ tiếp hợp trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Xem Thêm: Bà-la-môn – Wikipedia tiếng Việt

Xem Thêm: Fancafe, fanclub, fansite, fansign, fandom là gì?… 10 thuật ngữ fan chính hiệu không thể bỏ qua – Trung Tâm du học Hàn Quốc Sunny

Nguồn: https://webtintuc247.com
Danh Mục: Hỏi Đáp

Bài viết liên quan