Hướng dẫn sử dụng toàn tập thư viện quảng cáo Facebook library

Bạn sử dụng Thư viện để tìm hiểu thông tin về quảng cáo của đối thủ. Bạn sẽ theo dõi được đối thủ đang sử dụng hình ảnh, nội dung, thời điểm chạy quảng cáo. Từ đó, bạn sẽ đánh giá được ưu, nhược điểm và cải thiện nội dung quảng cáo của chính mình.54239ce0 89fe 11ea b221 0d09abb34df3

1. Tổng quan về thư viện quảng cáo

Mọi người đều hoàn toàn có thể xem và tìm kiếm quảng cáo trong Thư viện quảng cáo. Tuy nhiên, nếu quảng cáo chứa những loại nội dung nhất định, ví dụ điển hình như đồ uống có cồn hoặc cờ bạc, thì Facebook sẽ không hiển thị nội dung quảng cáo đó cho những người chưa đủ tuổi hoặc chưa đăng nhập Facebook. Nếu hoàn toàn có thể, họ sẽ dựa vào tuổi mà mọi người tự báo cáo giải trình để đặt ra những số lượng giới hạn này .
Bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm cụm từ, tên hoặc Trang bất kể trong Thư viện quảng cáo. Các mục tìm kiếm thông dụng hoàn toàn có thể gồm có tên nhân vật chính trị, tên của những tổ chức triển khai hỗ trợ vốn cho quảng cáo về yếu tố thời sự, bầu cử hoặc chính trị hay một Trang hoặc nhà quảng cáo đơn cử. Khi ai đó tìm kiếm trong Thư viện quảng cáo, bất kể quảng cáo nào chứa cụm từ được tìm kiếm đều hoàn toàn có thể hiển thị, cũng như những quảng cáo chạy trên Trang chứa cụm từ đó. Quảng cáo không nói về yếu tố xã hội, bầu cử hoặc chính trị sẽ chỉ hoàn toàn có thể được tìm thấy khi truy vấn Trang trong Thư viện quảng cáo và sẽ không hiển thị khi tìm kiếm từ khóa .

2. Xem tất cả quảng cáo đang hoạt động

2.1 Cách tìm kiếm tất cả các quảng cáo:

Quảng cáo là do Trang Facebook chạy, có nghĩa là kết quả tìm kiếm sẽ được nhóm theo Trang. Có 2 cách xem các quảng cáo.

Cách 1:

 1. Đi đến Thư viện quảng cáo tại https://www.facebook.com/ads/libraryHãy nhớ chọn đúng vương quốc .
 2. Phía trên thanh tìm kiếm, nhấp vào Tất cả quảng cáo.

 3. Nhập nội dung bạn muốn tìm vào thanh tìm kiếm .
 4. Bạn sẽ thấy menu thả xuống kèm theo hiệu quả tương quan đến nội dung đã nhập. Nhấp vào hiệu quả để xem quảng cáo .

12d13bc0 89f0 11ea b221 0d09abb34df3  4bc1f460 89f0 11ea b221 0d09abb34df3

0b3f09b0 98b3 11ea b331 e14155d533ab  221c2820 98b3 11ea b331 e14155d533ab

Cách 2:

7f96ff60 89f0 11ea b221 0d09abb34df3  c23067d0 89f0 11ea b221 0d09abb34df3

cc5aa3b0 89f0 11ea b221 0d09abb34df3

2.2 tin tức trang đối thủ cạnh tranh

Khi xem một Trang trong Thư viện quảng cáo, bạn hoàn toàn có thể thấy thông tin khác về Trang như thời hạn tạo, những lần biến hóa tên và vị trí vương quốc của quản trị viên. Vị trí vương quốc của quản trị viên chỉ vận dụng cho trang có nhiều fan cũng như trang đã chạy quảng cáo về yếu tố xã hội, bầu cử hoặc chính trị ở 1 số ít vương quốc .
457a5470 89f1 11ea b221 0d09abb34df3

2.3 Lọc quảng cáo

Bạn hoàn toàn có thể xem những nội dung quảng cáo bằng cách lọc theo những tiêu chuẩn sau :
– Quốc gia .
– Lượt hiển thị. Bạn hoàn toàn có thể chọn xem quảng cáo nào đã có lượt hiển thị ( khi quảng cáo có người xem ) trong khoảng chừng thời hạn đơn cử .
– Nền tảng. Bạn hoàn toàn có thể chọn xem quảng cáo nào đã hiển thị trên Facebook, Instagram, Messenger hoặc trải qua Audience Network của Facebook. Tìm hiểu thêm về Audience Network trong Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp .
– Tìm kiếm theo từ khóa .
5191e160 89f1 11ea b221 0d09abb34df3

2.4 Thông tin chi tiết quảng cáo

– Xem thời điểm quảng cáo bắt đầu chạy. Ở đầu quảng cáo sẽ có ngày mà quảng cáo hiển thị lần đầu trên sản phẩm của Facebook.

Xem quảng cáo hiển thị trên sản phẩm nào của Facebook. Những biểu tượng sẽ xuất hiện ở đầu quảng cáo:

 • ?revision=554433395419141&name=fb adlibraryfbicon desktop&density=1 FacebookFacebook
 • ?revision=554433395419141&name=fb adlibraryigicon desktop&density=1 InstagramInstagram
 • ?revision=554433395419141&name=fb adlibrarymgricon desktop&density=1 MessengerMessenger
 • ?revision=554433395419141&name=fb adlibraryanicon desktop&density=1 Audience NetworkAudience Network

37aaa680 98b3 11ea b331 e14155d533ab

– Xem ID quảng cáo và sao chép liên kết đến quảng cáo. Mỗi quảng cáo chạy trên sản phẩm của Facebook đều có ID quảng cáo duy nhất thuộc liên kết trực tiếp (còn gọi là URL) dẫn đến quảng cáo đó. Cách lưu hoặc sao chép liên kết đến quảng cáo:

 1. ?revision=554433395419141&name=fb darkgreythreedots desktop&density=1, rồi nhấp vào Sao chép liên kết quảng cáo.Nhấp vào menu, rồi nhấp vào
 2. Dán link vào trình duyệt để đi thẳng đến quảng cáo .

503ec3c0 98b3 11ea b331 e14155d533ab

– Báo cáo quảng cáo. Cách báo cáo quảng cáo:

 1. , rồi nhấp vào Báo cáo quảng cáo.Nhấp vào menu, rồi nhấp vào
 2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình hiển thị để chúng tôi biết nguyên do bạn báo cáo giải trình quảng cáo .

Lưu ý: Bạn có thể báo cáo các quảng cáo đang hoạt động mà bạn cho là đề cập đến vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị nhưng lại không có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cho nhãn Tài trợ bởi hoặc vi phạm chính sách quảng cáo khác của Facebook. Bạn chỉ có thể báo cáo quảng cáo mang tính chính trị ở một số quốc gia.

59560900 98b3 11ea b331 e14155d533ab

– Xem thêm thông tin về quảng cáo. Cách xem thêm thông tin:

 1. Nhấp vào Xem chi tiết quảng cáo ở cuối quảng cáo.

 2. Trên trang này, bạn có thể xem các nội dung như thông tin trong phần Giới thiệu trên Trang của nhà quảng cáo. Quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị sẽ có thông tin khác trong phần Xem chi tiết quảng cáo.

68dcf320 98b3 11ea b331 e14155d533ab  723930a0 98b3 11ea b331 e14155d533ab

2.5 Cách xem đối thủ nhắm mục tiêu quảng cáo

973bbe20 89f1 11ea b221 0d09abb34df3  9ee2f8a0 89f1 11ea b221 0d09abb34df3

3. Xem quảng cáo về vấn đề thời sự

3.1 Tìm kiếm quảng cáo về vấn đề xã hội

Quảng cáo về yếu tố xã hội, bầu cử hoặc chính trị hoàn toàn có thể được nhóm theo Trang Facebook, theo từ khóa hoặc cụm từ. Điều này nghĩa là bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm theo Trang ( ví dụ : Trang chính thức trên Facebook của một nhân vật chính trị ) hay theo từ khóa hoặc cụm từ chung chung .

 1. Đi đến Thư viện quảng cáo tại https://www.facebook.com/ads/library
 2. Hãy nhớ chọn đúng vương quốc. Ở trên cùng bên phải Thư viện quảng cáo, bạn hoàn toàn có thể chọn vương quốc mình muốn xem .
 3. Phía trên thanh tìm kiếm, nhấp vào Vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị.

 4. Nhập nội dung bạn muốn tìm vào thanh tìm kiếm .

– Nếu tìm kiếm theo Trang, bạn sẽ thấy menu thả xuống kèm theo hiệu quả tương quan đến nội dung đã nhập. Nhấp vào tác dụng để xem quảng cáo .

       – Nếu tìm kiếm theo từ khóa, hãy nhấp vào Tìm kiếm [từ khóa hoặc cụm từ của bạn].

a8abb390 89f1 11ea b221 0d09abb34df3  b2398860 89f1 11ea b221 0d09abb34df3

c3498380 89f1 11ea b221 0d09abb34df3  30769f00 89f3 11ea b221 0d09abb34df3

3.2 Lọc quảng cáo

Đối với quảng cáo về yếu tố xã hội, bầu cử hoặc chính trị, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm theo tên Trang hoặc từ khóa, rồi lọc theo :
– Quốc gia .
– Tên Trang .
– Trạng thái ( hoạt động giải trí và / hoặc không hoạt động giải trí ) .
– Tuyên bố miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm. Quảng cáo về yếu tố xã hội, bầu cử hoặc chính trị trên Facebook và Instagram hoàn toàn có thể có công bố miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm, gồm có thông tin về người hỗ trợ vốn quảng cáo. Tìm hiểu thêm về công bố miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm so với quảng cáo về yếu tố xã hội, bầu cử hoặc chính trị .
– Lượt hiển thị. Bạn hoàn toàn có thể chọn xem quảng cáo nào đã có lượt hiển thị ( khi quảng cáo có người xem ) trong khoảng chừng thời hạn đơn cử .
490da270 89f3 11ea b221 0d09abb34df3
Đối với những quảng cáo này, chúng tôi trả hiệu quả của cả quảng cáo hoạt động giải trí và không hoạt động giải trí trong 7 năm kể từ ngày chúng có lượt xem tiên phong. Những quảng cáo này cũng gồm có công bố miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm để bạn biết được ai hỗ trợ vốn quảng cáo. Tuy nhiên, quảng cáo nào được xác lập là mang tính chính trị sau khi chạy thì sẽ không có công bố miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm .

3.3 Xem chi tiết quảng cáo

Khi nhấp vào Xem chi tiết quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị trong Thư viện quảng cáo, bạn sẽ thấy thông tin cụ thể về quảng cáo đó. Có thể bao gồm một số thông tin như sau:

– Hoạt động hay không hoạt động: Bạn có thể thấy thời điểm quảng cáo bắt đầu chạy và hiện tại có đang chạy hay không.

– Thông báo không phê duyệt quảng cáo: Trong Thư viện quảng cáo, nếu một quảng cáo đang hoạt động nhưng sau đó bị từ chối, quảng cáo đó sẽ hiển thị là “không được phê duyệt”.

– Lượt hiển thị: Bạn có thể xem lượt hiển thị quảng cáo được thể hiện theo dạng khoảng số (ví dụ: 1K-2K), chứ không phải con số chính xác.

– Số tiền đã chi tiêu: Bạn có thể thấy số tiền chi tiêu cho quảng cáo được thể hiện theo dạng khoảng số (ví dụ: $1K-$1,5K), chứ không phải số tiền chính xác.

– Thông tin nhân khẩu học (độ tuổi và giới tính): Bạn có thể thấy tỷ lệ phần trăm người xem quảng cáo theo độ tuổi và giới tính.

– Vị trí: Bạn có thể xem thông tin về vị trí hiển thị quảng cáo. Quảng cáo hiển thị trên Facebook hay Instagram.

6020ec10 89f3 11ea b221 0d09abb34df3  6dcc1150 89f3 11ea b221 0d09abb34df3
Đối với nhà quảng cáo chạy quảng cáo về yếu tố xã hội, bầu cử hoặc chính trị, bên cạnh toàn cảnh về Trang như thời gian tạo, những lần biến hóa tên hoặc vị trí vương quốc quản trị, bạn cũng sẽ xem được thông tin từ Báo cáo trong Thư viện quảng cáo ( http://www.facebook.com/ads/library/report ) như khoản tiêu tốn trọn đời và khoản tiêu tốn tuần trước cho những quảng cáo này .

Báo cáo trong Thư viện quảng cáo bao gồm:

– Tổng số tiền ước tính mà mỗi nhà quảng cáo tiêu tốn từ ngày khởi đầu xây dựng Thư viện hoặc ngày tạo quảng cáo tiên phong ( tùy theo ngày nào đến sau ) cho đến hết tuần đã chọn .
– Tổng số quảng cáo mà nhà quảng cáo có trong Thư viện .
– Tổng số tiền ước tính mà mỗi nhà quảng cáo tiêu tốn trong tuần đã chọn .
– Tổng số quảng cáo mà nhà quảng cáo có trong Thư viện trong tuần đã chọn .
– Cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất mỗi tuần .
– Nhà quảng cáo tiêu tốn nhiều nhất ở một vùng của một vương quốc .
82d13b70 89f3 11ea b221 0d09abb34df3
Khi xem lại Báo cáo trong Thư viện quảng cáo, bạn hoàn toàn có thể sắp xếp tác dụng của bảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần :
– Tên Trang .
– Tên trong công bố miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm .
– Số quảng cáo đã tạo .
– Tổng số tiền đã tiêu tốn .
1 8d7b2ea0 89f3 11ea b221 0d09abb34df3
Bạn cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm tên Trang hoặc trường thông tin công bố miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm bằng từ khóa hoặc cụm từ .

4. Xem quảng cáo về nhà ở

4.1 Cách tìm kiếm quảng cáo về nhà ở

Bạn cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm quảng cáo về nhà tại theo Trang, thành phố hoặc tiểu bang .

 1. Đi đến Thư viện quảng cáo tại https://www.facebook.com/ads/library
 2. Hãy nhớ chọn đúng vương quốc. Ở trên cùng bên phải Thư viện quảng cáo, bạn hoàn toàn có thể chọn vương quốc mình muốn xem .
 3. Phía trên thanh tìm kiếm, nhấp vào Nhà ở.

 4. Nhập tên Trang, thành phố hoặc tiểu bang bạn muốn tìm vào thanh tìm kiếm .
 5. Bạn sẽ thấy menu thả xuống kèm theo tác dụng tương quan đến nội dung đã nhập. Nhấp vào hiệu quả để xem quảng cáo .

9a37ae20 89f3 11ea b221 0d09abb34df3  a4b03110 89f3 11ea b221 0d09abb34df3

b113e230 89f3 11ea b221 0d09abb34df3  

4.2 Lọc quảng cáo

Bạn có thể lọc quảng cáo theo:

– Lượt hiển thị. Bạn hoàn toàn có thể chọn xem quảng cáo nào đã có lượt hiển thị ( khi quảng cáo có người xem ) trong khoảng chừng thời hạn đơn cử .
– Nền tảng. Bạn hoàn toàn có thể chọn xem quảng cáo nào đã hiển thị trên Facebook, Instagram, Messenger hoặc trải qua Audience Network của Facebook. Tìm hiểu thêm về Audience Network trong Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp .
– Vị trí. Khi tìm kiếm Trang, bạn hoàn toàn có thể lọc theo thành phố hoặc tiểu bang .
– Trang. Khi tìm kiếm vị trí, bạn hoàn toàn có thể lọc theo Trang .
e04e0850 89f3 11ea b221 0d09abb34df3

4.3 Thông tin chi tiết quảng cáo

– Xem thời điểm quảng cáo bắt đầu chạy. Ở đầu quảng cáo sẽ có ngày mà quảng cáo hiển thị lần đầu trên sản phẩm của Facebook.

– Xem quảng cáo hiển thị trên sản phẩm nào của Facebook. Những biểu tượng sẽ xuất hiện ở đầu quảng cáo:

 •  FacebookFacebook
 •  InstagramInstagram
 •  MessengerMessenger
 •  Audience NetworkAudience Network

fb3934f0 89f3 11ea b221 0d09abb34df3

– Xem ID quảng cáo và sao chép liên kết đến quảng cáo. Mỗi quảng cáo chạy trên sản phẩm của Facebook đều có ID quảng cáo duy nhất thuộc liên kết trực tiếp (còn gọi là URL) dẫn đến quảng cáo đó. Cách lưu hoặc sao chép liên kết đến quảng cáo:

 1. , rồi nhấp vào Sao chép liên kết quảng cáo.Nhấp vào menu, rồi nhấp vào
 2. Dán link vào trình duyệt để đi thẳng đến quảng cáo .

0bc05100 89f4 11ea b221 0d09abb34df3

– Báo cáo quảng cáo. Cách báo cáo quảng cáo:

 1. , rồi nhấp vào Báo cáo quảng cáo.Nhấp vào menu, rồi nhấp vào
 2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình hiển thị để chúng tôi biết nguyên do bạn báo cáo giải trình quảng cáo .

Lưu ý: Bạn có thể báo cáo các quảng cáo đang hoạt động mà bạn cho là đề cập đến vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị nhưng lại không có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cho nhãn Tài trợ bởi hoặc vi phạm chính sách quảng cáo khác của Facebook. Bạn chỉ có thể báo cáo quảng cáo mang tính chính trị ở một số quốc gia.

138d3bf0 89f4 11ea b221 0d09abb34df3

– Xem thêm thông tin về quảng cáo. Cách xem thêm thông tin:

 1. Nhấp vào Xem chi tiết quảng cáo ở cuối quảng cáo.

 2. Trên trang này, bạn có thể xem các nội dung như thông tin trong phần Giới thiệu trên Trang của nhà quảng cáo.

1fec0b10 89f4 11ea b221 0d09abb34df3  29185ef0 89f4 11ea b221 0d09abb34df3

5. Sử dụng API Thư viện quảng cáo

API Thư viện quảng cáo mang đến giải pháp nghiên cứu và phân tích một cách hiệu suất cao so với những quảng cáo về yếu tố xã hội, bầu cử hoặc chính trị trong Thư viện quảng cáo, qua đó phân phối thông tin cụ thể nâng cao hơn về những quảng cáo này trên nền tảng .

Ở các quốc gia dùng được API Thư viện quảng cáo, bất kỳ ai có tài khoản Facebook đều có thể hoàn tất các bước sau để truy cập API:

Tìm hiểu thêm về cách truy vấn API Thư viện quảng cáo .

Lưu ý: Quảng cáo phải tuân thủ Chính sách quảng cáo của Facebook. Quảng cáo nào không tuân thủ những chính sách này vẫn có thể xuất hiện trong Thư viện, nhưng sẽ kèm theo cảnh báo trước khi bạn xem.

Nguồn tham khảo: facebook.com/help/259468828226154?helpref=faq_content

Bài viết liên quan