Kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo

Sau khi tạo quảng cáo, bạn hoàn toàn có thể kiểm tra cột ” Trạng thái ” xem quảng cáo đã được xem xét chưa .
Bài viết này lý giải cách kiểm tra trạng thái và ý nghĩa của mỗi trạng thái .

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách độc quyền để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng thưởng thức AdWords cũ, hãy chọn “ cũ ” bên dưới. Tìm hiểu thêm

Ý nghĩa của từng trạng thái

Bạn sẽ thấy một trạng thái cả trước khi quảng cáo được chấp thuận và sau khi quảng cáo được xem xét.

Bạn sẽ thấy một trạng thái cả trước khi quảng cáo được chấp thuận và sau khi quảng cáo được xem xét.

Trước khi xem xét, quảng cáo của bạn sẽ có một trong những trạng thái sau :

 • Đủ điều kiện: Quảng cáo vẫn đang được xem xét. Trong thời gian xem xét, quảng cáo có thể hiển thị trên các trang tìm kiếm của Google, nhưng không hiển thị trên Mạng hiển thị.
 • Đang xem xét: Quảng cáo vẫn đang được xem xét và không thể hiển thị cho đến khi được chấp thuận. Quảng cáo video chưa được chấp thuận để xuất hiện trên YouTube nhưng đang được xem xét.

Sau khi xem xét, quảng cáo của bạn có thể chạy nếu có một trong các trạng thái sau:

 • Được chấp thuận: Quảng cáo tuân thủ các chính sách của Google Ads, vì vậy, quảng cáo có thể được hiển thị cho mọi đối tượng.
 • Được chấp thuận (có giới hạn): Quảng cáo có thể chạy, nhưng không phải trong mọi trường hợp do các hạn chế về chính sách, chẳng hạn như việc sử dụng nhãn hiệu hoặc nội dung liên quan đến cờ bạc.
 • Đang phân phát: Quảng cáo video được chấp thuận để xuất hiện trên YouTube.

Sau khi xem xét, tiện ích của bạn có thể chạy nếu có một trong các trạng thái sau:

 • Được chấp thuận: Tiện ích tuân thủ các chính sách của Google Ads, vì vậy, tiện ích có thể được hiển thị cho mọi đối tượng.
 • Được chấp thuận (có giới hạn): Tiện ích có thể chạy, nhưng không phải trong mọi trường hợp do hạn chế về chính sách, chẳng hạn như việc sử dụng nhãn hiệu hoặc nội dung có liên quan đến cờ bạc.
 • Được chấp thuận (không an toàn cho gia đình): Tiện ích có thể chạy, nhưng không phải trong mọi trường hợp do nội dung được xem là “không an toàn cho gia đình”.
 • Được chấp thuận (dành cho người lớn): Tiện ích có thể chạy, nhưng không phải trong mọi trường hợp do nội dung được xem là “dành cho người lớn”.

Sau khi xem xét, quảng cáo của bạn không thể chạy nếu có một trong những trạng thái sau:

 • Bị từ chối: Quảng cáo không thể chạy do nội dung hoặc đích đến của quảng cáo vi phạm chính sách Google Ads.
 • Không phân phát (quảng cáo video): Tất cả các định dạng (dòng tiêu đề, mô tả, video, v.v.) của quảng cáo video đều đã bị từ chối.
 • Có vấn đề (quảng cáo video): Một hoặc nhiều định dạng của quảng cáo video “Bị từ chối” hoặc “Được chấp thuận (có giới hạn)”.

Quảng cáo của bạn hoàn toàn có thể có một trạng thái khác không tương quan đến việc phê duyệt quảng cáo, ví dụ điển hình như Bị tạm dừng, Đã kết thúc và Đang chờ giải quyết và xử lý .

Để kiểm tra trạng thái của quảng cáo:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Từ danh sách bên trái, hãy nhấp vào chiến dịch có quảng cáo bạn muốn kiểm tra.
 3. Nhấp vào tab Quảng cáo. Bạn sẽ thấy một bảng cùng với danh sách gồm tất cả các quảng cáo của chiến dịch đó.
 4. Để kiểm tra trạng thái của một quảng cáo, chỉ cần xem cột “Trạng thái”. Nếu di chuột qua trạng thái của mỗi quảng cáo, bạn sẽ thấy thông tin giải thích chi tiết hơn về ý nghĩa của trạng thái.

bật cột “Chi tiết chính sách”.

 1. Truy cập tab Quảng cáo trong tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào nút Cột trong thanh công cụ phía trên bảng thống kê.
 3. Nhấp vào Sửa đổi cột.
 4. Trong phần “Thuộc tính”, hãy nhấp vào Thêm bên cạnh “Chi tiết chính sách”.
 5. Nhấp vào Áp dụng.

Để xem thông tin chủ trương chi tiết cụ thể hơn ( hoặc để kiểm tra trạng thái của một quảng cáo bị tạm dừng ), bạn hoàn toàn có thể

Sau khi thực hiện các bước ở trên, bạn sẽ nhìn thấy cột Chi tiết chính sách trong tab Quảng cáo. Tại đó, bạn sẽ biết chi tiết về lý do tại sao quảng cáo bị từ chối không được chấp thuận hoặc tại sao quảng cáo “được chấp thuận (có giới hạn)” bị giới hạn cho một số đối tượng nhất định.

* Nguồn : Google

Bài viết liên quan