Mách bạn mẹo thay đổi ngôn ngữ App Store trên iPhone

user
Huệ Thanh – vào ngày 08/09/2021
2 Bình luận

App Store là chợ ứng dụng dành cho những thiết bị iOS, tựa như như Play Store của Google. Trong 1 số ít trường hợp, App Store không hiển thị tiếng Việt hoặc đôi khi bạn muốn thay đổi sang ngôn ngữ khác. Dưới đây là cách thực thi .

Cách đổi ngôn ngữ App Store trên iPhone

Bước 1: Kích hoạt ứng dụng Cài đặt, trong menu hiển thị bấm chọn tên tài khoản của bạn.

cach thay doi ngon ngu App Store 1

Bước 2: Chọn Phương tiện & Mục mua trong cửa sổ tiếp theo và chọn Xem tài khoản.

cach thay doi ngon ngu App Store 3

Bước 3: Tiếp theo chọn mục Quốc gia/Vùng (Country/Region) > Chọn Thay đổi quốc gia hoặc vùng (Change Country or Region).

cach thay doi ngon ngu App Store 2

Bước 4: Di chuyển xuống phía dưới danh sách các quốc gia và chọn Việt Nam (Vietnam) > Bấm nút Đồng ý (Agree) để đồng ý với các điều khoản > Tiếp tục chọn Đồng ý (Agree) để xác nhận.

cach thay doi ngon ngu App Store 2a

Bước 5: Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu, sau đó bấm nút Tiếp theo (Next). 

cach thay doi ngon ngu App Store 5

Trong một số trường hợp nếu có tùy chọn Không (None), bạn có thể chọn để bỏ qua bước này mà không cần điền các thông tin đó. Sau khi thực hiện, ngôn ngữ App Store sẽ được chuyển về tiếng Việt.

Cách đổi ngôn ngữ App Store trực tiếp từ ứng dụng 

Bước 1: Kích hoạt ứng dụng App Store, kích vào biểu tượng tài khoản của bạn ở góc trên cùng bên trái > Sau đó kích chọn tên tài khoản của bạn trên thiết bị.

cach thay doi ngon ngu App Store 6

Bước 2 : Cài đặt, trong menu hiển thị bấm chọn tên thông tin tài khoản của bạn .

Bước 2: Tiếp theo chọn mục Quốc gia/Vùng (Country/Region) > Chọn Thay đổi quốc gia hoặc vùng (Change Country or Region).

Bước 4: Di chuyển xuống phía dưới danh sách các quốc gia và chọn Việt Nam (Vietnam) > Bấm nút Đồng ý (Agree) để đồng ý với các điều khoản > Tiếp tục chọn Đồng ý (Agree) để xác nhận.

Bước 5: Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu, sau đó bấm nút Tiếp theo (Next). 

Trong một số trường hợp nếu có tùy chọn Không (None), bạn có thể chọn để bỏ qua bước này mà không cần điền các thông tin đó. Sau khi thực hiện, ngôn ngữ App Store sẽ được chuyển về tiếng Việt.

Bước 1: Chọn tên tài khoản của bạn.

Kích hoạt ứng dụng Cài đặt, trong menu hiển thị bấm chọn tên thông tin tài khoản của bạn.

Bước 1: Chọn tên tài khoản của bạn.

Bước 2: Chọn Phương tiện & Mục mua

Chọn Phương tiện và Mục mua trong hành lang cửa số tiếp theo và chọn Xem thông tin tài khoản

Bước 2: Chọn Phương tiện & Mục mua

Bước 3: Chọn mục Quốc gia/Vùng (Country/Region)

Tiếp theo chọn mục Quốc gia / Vùng ( Country / Region ) > Chọn Thay đổi vương quốc hoặc vùng ( Change Country or Region ).

Bước 3: Chọn mục Quốc gia/Vùng (Country/Region)

Bước 4: Chọn Việt Nam (Vietnam)

Di chuyển xuống phía dưới danh sách các quốc gia và chọn Việt Nam (Vietnam) > Bấm nút Đồng ý (Agree) để đồng ý với các điều khoản > Tiếp tục chọn Đồng ý (Agree) để xác nhận.

Bước 4: Chọn Việt Nam (Vietnam)

Bước 5: Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu

Điền những thông tin cá thể theo nhu yếu, sau đó bấm nút Tiếp theo ( Next ).

Bước 5: Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu

Bài viết liên quan