[Microsoft Word 2003] Định dạng trang in, Header and Footer (Phần 7)

Định dạng tài liệu, Header và Footer trong Microsoft Word 2003 - Phần 7Ở phần 7 của loạt bài Word 2003 cơ bản sẽ nói về định dạng tài liệu, chỉnh sửa, tuỳ biến Header và Footer ship hàng cho việc trình diễn và in ấn văn bản .Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

19. Định dạng tài liệu với Word 2003:

a. Thay đổi cỡ giấy

Word 2003 sử dụng kiểu giấy Letter ( dài to hơn khổ A4 ). Nếu in với khổ giấy này thì setup canh lề sẽ hiển thị khác với in bằng giấy A4 .

Vì thế bạn cần chỉnh khổ giấy bằng cách vào File > Page Setup > thẻ Paper, mục Paper size bạn nhấp

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7 để tìm, nhấp Default > Yes để Word mặc định kích cỡ giấy khi in.để tìm, nhấp Default > Yes để Word mặc định kích cỡ giấy khi in .Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

b. Thay đổi hướng in

Quảng cáo, cảm ơn bạn

Để đổi hướng in, bạn vào Page Setup > thẻ Margins, chọn hướng in trong phần Orientation

c. Canh lề tài liệu trước khi in:

Bạn vào Page Setup > thẻ Margins, mục Margins bạn nhập size căn lề phía trên ( Top ), dưới ( Bottom ), trái ( Left ) và phải ( Right ) .Gutter và Gutter position để nhập size và vị trí rãnh lề giữa những trang – dùng chừa gáy để đóng thành cuốn .Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7Bạn cũng hoàn toàn có thể nhấp nút Default để mặc định cho tài liệu được tạo sau này .

d. Ngắt trang:

Để ngắt và sang trang mới, bạn đặt chuột tại điểm muốn kết thúc và bấm Ctrl + Enter, ở chính sách xem dạng Normal ( View > Normal ) thì trang được ngắt sẽ như hình dướiHướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7Để xoá trang được ngắt, bạn chuyển sang chính sách Normal, đặt con trỏ vào vị trí của trang được ngắt và nhấn Delete .

Header và Footer là khu vực cho bạn chèn những thông tin thiết yếu, thường gồm có tên tài liệu, tác giả, số trang … và sẽ Open trên hàng loạt những trang. Bạn hoàn toàn có thể thấy thông tin này trên màn hình hiển thị khi chọn xem Print Layout và Print Preview, nhưng không thấy được trong Normal .Để tạo Header / Footer, bạn vào menu View > Header and Footer, phần nội dung văn bản sẽ được Word 2003 làm mờ đi, thanh công cụ Header and Footer sẽ Open như ảnh dưới .Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7Để chuyển qua lại giữa Header và Footer, bạn nhấp

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7Switch Between Header and Footer

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7Bấm vào thì Word sẽ hiển thị Header / Footer của phần trước và phần sau đó ( chỉ có công dụng khi tài liệu được tạo ra từ nhiều phần ) .Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7Chèn số trang .Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7chèn ngày hiện tại ( lấy từ máy tính ) .Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7chèn giờ hiện tại.chèn giờ hiện tại .Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7Mở hộp thoại Page Setup.Mở hộp thoại Page Setup .Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7Hiển thị hoặc ẩn văn bản .

Khi đã nhập xong văn bản, nhấp Close để kết thúc./.

Mời bạn nhìn nhận bài trên

Số lượt : [ 0 ]. Điểm trung bình : [ 0/5 ]Chưa có nhìn nhận

Bài viết liên quan