“presented” là gì? Nghĩa của từ presented trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

presented"presented" là gì? Nghĩa của từ presented trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

present /’preznt – pri’zent/

 • pri’zent/
 • tính từ
  • có mặt, hiện diện
   • to be present at…: có mặt ở…
   • to be present to the mind: hiện ra trong trí
  • hiện nay, hiện tại, hiện thời, nay, này
   • present boundaries: đường ranh giới hiện tại
   • the present volume: cuốn sách này
  • (ngôn ngữ học) hiện tại
   • present tense: thời hiện tại
  • (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, sẵn sàng giúp đỡ
   • a very present help in trouble: sự giúp đỡ hết sức sẵn sàng trong lúc bối rối khó khăn
 • danh từ
  • hiện tại, hiện thời, hiện giờ, hiện nay, lúc này, bây giờ
   • at present: hiện tại, bây giờ, lúc này
   • for the present: trong lúc này, hiện giờ
  • (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tư liệu này
   • by these presents: do những tài liệu này
  • (ngôn ngữ học) thời hiện tại
  • danh từ
   • qua biếu, đồ tặng, tặng phẩm
    • to make somebody a present of something: biếu ai cái gì, tặng ai cái gì
  • danh từ
   • tư thế giơ súng ngắm
   • tư thế bồng súng chào[pri’zent]
   • ngoại động từ
    • đưa ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô ra
     • the case presents some difficulty: trường hợp này lộ ra một số khó khăn
    • đưa, trình, nộp, dâng
     • to present the credentials: trình quốc thư
     • to present a petition: đưa một bản kiến nghị
     • to present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền
    • bày tỏ, trình bày, biểu thị
     • to present the question very cleary: trình bày vấn đề một cách rất rõ ràng
    • trình diễn (một vở kịch); cho (diễn viên) ra mắt
     • to present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, bộc lộ ra
     • to present oneself before the jury: trình diện trước ban giám khảo
     • the idea presents itself to my mind: ý nghĩ nảy ra trong trí óc tôi
    • giới thiệu (ai với ai); đưa (ai) vào yết kiến, đưa (ai) vào bệ kiến (vua…)
     • to be presented at court: được đưa vào chầu, được đưa vào yết kiến vua
    • (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để cai quản xứ đạo)
    • biếu tặng (ai cái gì)
    • (quân sự) giơ (súng) ngắm
    • (quân sự) bồng (súng) chào
     • to present arms: bồng súng chào

   Xem Thêm: Vỉa hàu có nghĩa là gì? có ngon không?


   Xem thêm: bestowed, conferred, nowadays, present tense, show, demo, exhibit, demonstrate, represent, lay out, stage, represent, submit, pose, award, give, gift, deliver, introduce, acquaint, portray, confront, face, salute, present(a)

   Bạn Đang Xem: “presented” là gì? Nghĩa của từ presented trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

   Xem Thêm: Cách tắt thông báo cước dữ liệu chuẩn trên facebook – Blog hỗ trợ


   Nguồn: https://webtintuc247.com
   Danh Mục: Hỏi Đáp

   Bài viết liên quan