#1 Các Pokemon của Satoshi ở tất cả các vùng

Cuộc hành trình dài của Satoshi ( Ash Ketchum ) và Pikachu qua nhiều vùng đất khác nhau đã thu phục rất nhiều Pokemon mới. Cùng xem ngay những Pokemon của Satoshi ở tổng thể những vùng mà anh ta đã đi qua nay sau đây nhé .

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Kanto

1. Pikachu

pikachuPikachu

 • Hệ: Điện.
 • Khắc chế: hệ nước, bay.
 • Bị khắc: hệ đất.
 • Chủng loại Pokemon: Chuột.
 • Chiều cao: 0,4m.
 • Cân nặng: 6kg.
 • Sức mạnh: Thiên về tốc độ

2. Caterpie > Metapod > Butterfree

CaterpieCaterpie
MetapodMetapod
ButterfreeButterfree
CaterpieMetapodButterfreeHệ: Côn TrùngHệ: Côn TrùngHệ: Côn Trùng, BayNhược điểm: Hệ Lửa, Bay, ĐáNhược điểm: Hệ Lửa, Bay, ĐáNhược điểm: Hệ Lửa, Bay, Đá, Băng, ĐiệnChiều cao 0.3 m.
Cân nặng 2.9 kg.
Chủng loại Pokémon: Sâu Bướm .
Giới tính: Đực / Cái
Đặc tính: Vảy PhấnChiều cao 0.7 m.
Chủng loại Pokémon: Nhộng.
Cân nặng 9.9 kg.
Giới tính: Đực / Cái
Đặc tính: Lột Da.Chiều cao 1.1 m.
Chủng loại Pokémon: Bướm.
Cân nặng: 32.0 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Mắt Kép.

3. Pigeon > Pidgeot

PigeonPigeonPidgeotPidgeotPigeonPidgeotHệ: Thường, BayHệ: Thường, BayNhược điểm: Hệ Điện, Bay, ĐáNhược điểm: Hệ Điện, Bay, ĐáChiều cao: 1.1 m.
Chủng loại Pokémon: Chim.
Cân nặng: 30.0 kg.
Giới tính: Đực / Cái
Đặc tính: Tinh Mắt Lảo ĐảoChiều cao: 1.5 m.
Chủng loại Pokémon: Chim.
Cân nặng: 39.5 kg.
Giới tính: Đực / Cái
Đặc tính: Tinh Mắt Lảo Đảo

4. Bulbasaur (Fushigidane)

BulbasaurFushigidane

 • Hệ: Cỏ, Độc.
 • Nhược điểm: Hệ Lửa, Băng, Bay, Siêu Linh.
 • Chủng loại Pokemon: Hạt giống
 • Chiều cao: 0,7m.
 • Cân nặng: 6.9kg.
 • Đặc tính: Xanh tươi.

5. Squirtle (Zenigame)

SquirtleZenigame

 • Hệ: Nước.
 • Nhược điểm: Hệ Cỏ, Điện.
 • Chiều cao: 0.5 m.
 • Chủng loại Pokémon: Rùa Con.
 • Cân nặng: 9.0 kg.
 • Giới tính: Đực / Cái
 • Đặc tính: Nước Xiết

6. Charmander (Hitokage) > Charmeleon (Lizardo) > Charizard (Lizardon)

HitokageHitokageLizardoLizardoLizardonLizardonCharmander (Hitokage)Charmeleon (Lizardo)Charizard (Lizardon)Hệ: LửaHệ: LửaHệ: Lửa, BayBị khắc chế hệ: Nước, Đất, ĐáBị khắc chế hệ: Nước, Đất, ĐáBị khắc chế hệ: Nước, Điện, ĐáChiều cao: 0.6 m.
Chủng loại: Pokémon Thằn Lằn.
Cân nặng: 8.5 kg.
Giới tính: Đực/ Cái.
Đặc tính: Rực Lửa.Chiều cao: 1.1 m.
Chủng loại Pokémon: Ngọn Lửa.
Cân nặng: 19.0 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Rực Lửa.Chiều cao: 1.7 m.
Chủng loại Pokémon: Ngọn Lửa.
Cân nặng: 90.5 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Rực Lửa

7. Krabby > Kingler

KrabbyKrabbyKinglerKinglerKrabbyKinglerHệ: NướcHệ: NướcNhược điểm: Hệ Cỏ, ĐiệnNhược điểm: Hệ Cỏ, ĐiệnChiều cao: 0.4 m.
Chủng loại Pokémon: Cua Sông.
Cân nặng: 6.5 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Kềm Siêu Lực Giáp Vỏ SòChiều cao: 1.3 m.
Chủng loại Pokémon: Càng.
Cân nặng: 60.0 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Kềm Siêu Lực Giáp Vỏ Sò

8. Primeape (Okorizaru)

OkorizaruOkorizaru

 • Hệ: Giác Đấu.
 • Nhược điểm: Hệ Bay, Siêu Linh, Tiên.
 • Chiều cao: 1.0 m.
 • Chủng loại Pokémon: Khỉ Lợn.
 • Cân nặng: 32.0 kg.
 • Giới tính: Đực / Cái.
 • Đặc tính: Huyệt Phẫn Nộ Hưng Phấn.

9. Muk (Betobeton)

BetobetonBetobeton

 • Hệ: Độc.
 • Nhược điểm: Đất, Siêu Linh.
 • Chiều cao: 1.2 m.
 • Chủng loại Pokémon: Bùn Thải.
 • Cân nặng: 30.0 kg.
 • Giới tính: Nam / Nữ.
 • Đặc tính: Mùi Thối Bám Dính.

10. Tauros (Kentauros)

KentaurosKentauros

 • Hệ: Thường.
 • Nhược điểm: Hệ Giác Đấu.
 • Chiều cao: 1.4 m.
 • Chủng loại Pokémon: Bò Điên.
 • Cân nặng: 88.4 kg.
 • Giới tính: Đực.
 • Đặc tính: Huyệt Phẫn Nộ Hăm Dọa.

Các Pokemon của Satoshi ở Quần đảo Orange

1. Lapras

LaprasLapras

 • Hệ: Nước, Băng.
 • Nhược điểm: Hệ Cỏ, Điện, Giác Đấu, Đá.
 • Chiều cao: 2.5 m.
 • Chủng loại Pokémon: Chuyên Chở.
 • Cân nặng: 220.0 kg.
 • Giới tính: Đực / Cái.
 • Đặc tính: Giáp Vỏ Sò Trữ Nước.

2. Snorlax (Kabigon)

KabigonKabigon

 • Hệ: Thường.
 • Nhược điểm: Hệ Giác Đấu.
 • Chiều cao: 2.1 m.
 • Chủng loại Pokémon: Ham Ngủ.
 • Cân nặng: 460.0 kg.
 • Giới tính: Đực/ Cái.
 • Đặc tính: Miễn Dịch Mỡ Dày.

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Johto

1. Heracross

HeracrossHeracross

 • Hệ: Côn Trùng, Giác Đấu.
 • Nhược điểm: Hệ Lửa, Bay, Siêu Nhiên, Tiên.
 • Chiều cao: 1.5 m.
 • Chủng loại Pokémon: Một Sừng.
 • Cân nặng: 54.0 kg.
 • Giới tính: Đực / Cái.
 • Đặc tính: Ngoan Cường Bọ Cảnh Báo.

2. Chikorita > Bayleef

ChikoritaChikoritaBayleefBayleefChikoritaBayleefHệ: CỏHệ: CỏNhược điểm: Hệ Lửa, Băng, Độc, Bay, Côn TrùngNhược điểm: Hệ Lửa, Băng, Độc, Bay, Côn TrùngChiều cao: 0.9 m.
Chủng loại Pokémon: Lá.
Cân nặng: 6.4 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Xanh Tươi.Chiều cao: 1.2 m.
Chủng loại Pokémon: Lá.
Cân nặng: 15.8 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Xanh Tươi.

3. Cyndaquil > Quilava

CyndaquilCyndaquilQuilavaQuilavaCyndaquilQuilavaHệ: LửaHệ: LửaNhược điểm: Hệ Nước, Đất, ĐáNhược điểm: Hệ Nước, Đất, ĐáChiều cao: 0.5 m.
Chủng loại Pokémon: Chuột Lửa.
Cân nặng: 7.9 kg.
Giới tính: Đưc / Cái.
Đặc tính: Rực LửaChiều cao: 0.9 m.
Chủng loại Pokémon: Núi Lửa.
Cân nặng: 19.0 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Rực Lửa.

4. Totodile (Waninoko)

WaninokoWaninoko

 • Hệ: Nước.
 • Nhược điểm: Hệ Cỏ, Điện
 • Chiều cao: 0.6 m.
 • Chủng loại Pokémon: Hàm Lớn.
 • Cân nặng: 9.5 kg.
 • Giới tính: Đực / Cái.
 • Đặc tính: Nước Xiết.

5. Noctowl

Noctowl

 • Hệ: Thường, Bay.
 • Nhược điểm: Điện, Băng, Đá.
 • Chiều cao: 1.6 m.
 • Chủng loại Pokémon: Cú.
 • Cân nặng: 40.8 kg.
 • Giới tính: Đực / Cái.
 • Đặc tính: Mất Ngủ Tinh Mắt.

6. Phanpy > Donphan

PhanpyPhanpyDonphanDonphanPhanpyDonphanHệ: ĐấtHệ: ĐấtNhược điểm: Hệ Nước, Cỏ, BăngNhược điểm: Hệ Nước, Cỏ, BăngChiều cao: 0.5 m.
Chủng loại Pokémon: Mũi Dài.
Cân nặng: 33.5 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Thu NhặtChiều cao: 1.1 m.
Chủng loại Pokémon: Áo Giáp.
Cân nặng: 120.0 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Cứng Cỏi.

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Hoenn

1. Swellow
2. Treecko > Grovyle > Sceptile ( Jukain )
3. Crophish
4. Torkoal
5. Snorunt > Glalie
6. Aipom

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Sinnoh

1. Starly > Staravia > Staraptor

2. Turtwig > Grotle > Torterra

3. Chimchar > Monferno > Infernape
4. Buizel
5. Gliscor
6. Gible ( Fukamaru )

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Isshu / Unova

1. Pidove > Tranquill > Unfezant
2. Oshawott ( Mijumaru )
3. Tepig > Pignite
4. Snivy
5. Scraggy
6. Sewaddle > Swadloon > Leavanny
7. Palpitoad
8. Roggenrola > Boldore
9. Sandile > Krokorok > Krookodile

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Kalos

1. Froakie ( Keromatsu ) > Frogadier ( Gekkougashira ) > Greninja ( Gekkouga )
2. Fletchling > Fletchinder > Talonflame
3. Hawlucha ( Ruchaburu )
4. Noibat ( Onbatto ) > Noivern ( Onban )
5. Goomy ( Numeira ) > Sliggoo ( Numeru ) > Goodra ( Numerugon )

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Alola

1. Rowlet ( Mokuroh )
2. Rockruff ( Iwanko ) > Lycanroc ( Rugarugan )
3. Litten ( Nyabby ) > Torracat ( Nyaheat ) > Incineroar ( Gaogaen )

4. Cogmog (Kosumoggu) > Cosmoem (Kosumomu) > Solgaleo

5. Poipole ( Bebenomu ) > Naganadel ( Agoyon )
6. Meltan > Melmetal
Xem thêm : Tất cả những hệ trong Pokemon

Bài viết liên quan