Nghĩa của từ Guest – Từ điển Anh

Thông dụng

Danh từ

Khách, khách mời
a guest speaker
người được mời đến để diễn thuyết
these experts are the guests of the Vietnamese Red Cross
các chuyên gia này là khách mời của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Khách trọ (ở khách sạn)
a paying guest
khách trọ ăn cơm tháng
Vật ký sinh; trùng ký sinh; cây ký sinh

Cấu trúc từ

be my guest
xin mời, xin cứ tự nhiên thoải mái

Chuyên ngành

Kỹ thuật chung

khách

Giải thích VN: Trong mạng cục bộ, đây là một loại đặc quyền thâm nhập, cho phép bạn thâm nhập vào máy tính khác của mạng mà không cần đưa ra mật hiệu.

Xem Thêm: Hostname là gì?

guest computer
máy khách
guest computer
máy tính khách
guest mineral
khoáng vật khách
paying guest
khách trọ

Bạn Đang Xem: Nghĩa của từ Guest – Từ điển Anh

Xem Thêm: Bồ Tát là gì?

Nguồn: https://webtintuc247.com
Danh Mục: Hỏi Đáp

Bài viết liên quan