【Hướng Dẫn】6 Cách sử dụng hàm LEN trong Excel có ví dụ

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng hàm LEN trong Excel để đếm số lượng ký tự, số lượng từ thông qua một số ví dụ cụ thể.

sử dụng hàm len trong excel

sử dụng hàm len trong excel

Hàm LEN trong Excel để làm gì?

Hàm LEN trong Excel được sử dụng khi bạn muốn đếm tổng số ký tự trong một chuỗi được chỉ định. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn biết độ dài của một chuỗi trong một ô.

Hàm LEN trả về số ký tự trong chuỗi được chỉ định.

Cú pháp của hàm LEN trong Excel

Hàm LEN chỉ có một tham số duy nhất với cú pháp như sau :

=LEN(text)

Trong đó :

 • text: là chuỗi văn bản mà bạn muốn đếm số ký tự, hay chiều dài của chúng.

Ví dụ :

 • =LEN (123): sẽ trả về 3 – vì 123 có 3 ký tự.
 • =LEN (“tinhocvanphong.net”): sẽ trả về 18 – vì từ tinhocvanphong.net chứa 18 ký tự. Giống như bất kỳ công thức Excel nào khác, hàm LEN yêu cầu chuỗi văn bản truyền vào phải nằm trong dấu ngoặc kép.
 • =LEN(A1): sẽ trả về số lượng ký tự của chuỗi nằm trong ô A1.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm LEN trong Excel

 • Hàm LEN sẽ trả về một số, đó là chiều dài (hay số lượng ký tự) của tham số được truyền vào.
 • Khoảng trắng cũng được tính như là ký tự. Vì vậy, nếu có khoảng trắng ở đầu, cuối hoặc giữa các từ, thì những khoảng trắng này cũng sẽ được tính là một ký tự và hàm LEN cũng sẽ đếm các khoảng trắng đó.
 • Nếu không muốn hàm LEN đếm các khoảng trắng thừa, các bạn hãy xóa bỏ khoảng trắng ở đầu, cuối và khoảng trắng thừa giữa các từ trước khi sử dụng hàm LEN bằng cách sử dụng hàm TRIM.
 • Hàm LEN cũng có thể sử dụng được với số và định dạng của số sẽ không làm thay đổi số lượng ký tự hàm LEN trả về. Ví dụ, nếu số 1000 được định dạng là $1,000 hoặc 1,000.00, thì hàm LEN vẫn sẽ trả về 4.

Ví dụ về cách sử dụng hàm LEN trong Excel

Hàm LENGTH trong Excel rất đơn thuần và dễ sử dụng. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm LEN, hãy cùng tìm hiểu và khám phá trải qua một số ít ví dụ sau .

Đếm số lượng tất cả các ký tự trong một ô (bao gồm cả khoảng trắng)

Nếu bạn có một ô chứa họ tên ( ví dụ ô A2 ) và bạn muốn nhanh gọn biết tổng số ký tự trong đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm LEN như sau :

=LEN(A2)

sử dụng hàm len trong excelsử dụng hàm len trong excel – đếm tất cả ký tự
Trong ví dụ trên, ô A2 có tổng số 19 ký tự – gồm có cả khoảng chừng trắng .

Đếm số ký tự trong một ô (không tính khoảng trắng thừa ở đầu, cuối và giữa câu)

Khi thao tác với Excel, nhiều lúc bạn hoàn toàn có thể phát hiện 1 số ít ô ngoài chứa tài liệu thiết yếu, còn chứa những khoảng chừng trắng mà tất cả chúng ta không cần đến .
Đôi khi, những khoảng chừng trắng đó mang lại vấn đến lớn mà tất cả chúng ta không ngờ đến khi giải quyết và xử lý bằng những hàm Excel. Trong những trường hợp như vậy, nếu bạn sử dụng hàm LEN trên những ô đó, thì nó cũng sẽ đếm luôn số khoảng chừng trắng thừa đó .
Để tránh điều này xảy ra, bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm LEN cùng với hàm TRIM bằng công thức sau .

=LEN(TRIM(A2))

sử dụng hàm len trong excelsử dụng hàm len trong excel – không đếm khoảng trắng thừa

Đếm số ký tự trong một ô (không tính tất cả khoảng trắng)

Nếu bạn muốn vô hiệu tổng thể những khoảng chừng trắng trong ô khi đếm, thì hoàn toàn có thể dùng công thức sau :

=LEN(SUBSTITUTE(A2," ",""))

sử dụng hàm len trong excelsử dụng hàm len trong excel – không đếm khoảng trắng
Trong công thức trên, thứ nhất, hàm SUBSTITUTE sẽ vô hiệu toàn bộ những khoảng chừng trắng trong ô, sau đó trả hiệu quả về cho hàm LEN để đếm số ký tự .

Đếm số ký tự trước một ký tự được chỉ định

Giả sử bạn có một cột chứa các mã sản phẩm, các mã sản phẩm đó được phân thành nhiều nhóm cách nhau bởi dấu gạch ngang (-).

sử dụng hàm len trong excelsử dụng hàm len trong excel – bảng dữ liệu
Nhóm tiên phong trước dấu gạch ngang thứ nhất bắt buộc phải chứa 5 ký tự. Vì vậy, những bạn muốn đếm xem có bao nhiêu ký tự trước dấu gạch ngang để phân loại mã loại sản phẩm nào hợp lệ, mã nào không hợp lệ .
Để thực thi, những bạn sử dụng công thức sau :

=LEN(LEFT($A2, SEARCH("-", $A2)-1))

sử dụng hàm len trong excelsử dụng hàm len trong excel – đếm trước
Trong công thức trên :

 • Hàm SEARCH sẽ đi tìm vị trí của dấu gạch ngang đầu tiên.
 • Hàm LEFT sẽ lấy ra những ký tự từ đầu đến trước vị trí của dấu gạch ngang đầu tiên mà hàm SEARCH trả về.
 • Cuối cùng, hàm LEN sẽ đếm số ký tự được trả về từ hàm LEFT.

Đếm số ký tự sau một ký tự được chỉ định

Cho ví dụ tương tự như như ví dụ ở trên, nhưng lần này là đếm số lượng ký tự ở sau dấu gạch ngang cuối ( – ). Để thực thi, những bạn dùng công thức sau :

=LEN(A2)-FIND("@",SUBSTITUTE(A2,"-","@",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,"-",""))),1)

sử dụng hàm len trong excelsử dụng hàm len trong excel – đếm sau

Đếm số từ trong câu

Ngoài cách sử dụng như trong những ví dụ trên, bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng hàm LEN để đếm số từ trong một ô .
Điều này hoàn toàn có thể được triển khai bằng cách đếm số khoảng chừng trắng giữa những từ. Nếu bạn biết số khoảng chừng trắng ở giữa những từ, thì bạn hoàn toàn có thể lấy số lượng khoảng chừng trắng đó cộng thêm 1, đó sẽ là số từ trong câu .
Để triển khai, những bạn hãy sử dụng công thức dưới đây :

=LEN(TRIM(A2))-LEN(SUBSTITUTE(A2," ",""))+1

sử dụng hàm len trong excelsử dụng hàm len trong excel – đếm số từ
Trong đó :

 • Hàm TRIM sẽ xóa đi các khoảng trắng thừa trong ô A2 để đảm bảo công thức hoạt động đúng.
 • Hàm SUBSTITUTE sẽ xóa đi tất cả các khoảng trắng trong ô A2
 • Số lượng khoảng trắng = chiều dài ký tự trong ô khi có khoảng trắng LEN(TRIM(A2)) – chiều dài ký tự trong ô khi không có khoảng trắng LEN(SUBSTITUTE(A2,” “,””))
 • Số từ = số lượng khoảng trắng + 1

Bên trên là hướng dẫn cách sử dụng hàm LEN trong Excel để đếm số lượng ký tự và số lượng từ trong ô. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm :

Bài viết liên quan