Các Kiểu Dữ Liệu Cho Số Điện Thoại Trong Sql Server, Giúp Mình Sql Điều Kiện Check Sdt

Kiểu dữ liệu cho số điện thoại trong sql Hosting Việt gửi tới bạn đọc tổng hợp hàng loạt những kiểu dữ liệu trong SQL Server cực vừa đủ và chi tiết cụ thể. Bao gồm kiểu dữ liệu Demical, Money, Date, hình ảnh …

Bạn đang xem: Kiểu dữ liệu cho số điện thoại trong sql

SQL Server đang ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng bởi người dùng trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư hiện nay. Mặc dù vậy nhưng chắc hẳn vẫn còn rất nhiều người chưa thể biết hết tất cả các kiểu dữ liệu trong SQL Server. Chình vì vậy hãy cùng với Hosting Việt tìm hiểu về chúng trong bài viết này nhé!

Khái niệm SQL Server là gì?

SQL Server là tên viết tắt của cụm từ Structure Query Language server. Hiểu đơn thuần thì nó là một công cụ với công dụng dùng để quản trị data. Công cụ SQL Server này đã và đang được sử dụng một cách phổ cập ở rất nhiều nghành nghề dịch vụ trong thời đại công nghệ tiên tiến tăng trưởng. SQL là một ngôn từ không nhu yếu người dùng phải có phương pháp truy vấn database. Hầu như tổng thể người dùng khi đến với SQL Server đều cho biết rằng mạng lưới hệ thống thông tin của SQL thì thuận tiện sử dụng và trường hợp gặp phải lỗi là rất ít. SQL mang tới những tập lệnh vô cùng phong phú cho những việc làm tương quan đến dữ liệu, ví dụ như : Xóa hoặc chèn hoặc tiến hành cập nhật hàng trong cùng một quan hệ. Thêm hoặc xóa hay chỉnh sửa đối nhiều đối tượng bên trong của cơ sở dữ liệu rất đơn giản. Kiểm soát được việc truy cập tới database và những đối tượng của database đi cùng khả năng bảo mật, độ nhất quán cũng như sự liên hệ và ràng buộc của database. Xóa hoặc chèn hoặc triển khai update hàng trong cùng một quan hệ. Thêm hoặc xóa hay chỉnh sửa đối nhiều đối tượng người tiêu dùng bên trong của cơ sở dữ liệu rất đơn thuần. Kiểm soát được việc truy vấn tới database và những đối tượng người dùng của database đi cùng năng lực bảo mật thông tin, độ đồng điệu cũng như sự liên hệ và ràng buộc của database .Các đối tượng người dùng của SQL server hướng tới thường là những bảng dữ liệu với nhiều cột và những hàng quen thuộc. Trong đó thì trường dữ liệu chính là những cột và bản ghi của bảng chính là những hàng. Cột dữ liệu và kiểu dữ liệu giúp xác lập và tạo lập cấu trúc của bảng đó. Khi bảng này được tổ chức triển khai thành mạng lưới hệ thống hướng tới một hoặc nhiều mục tiêu sử dụng đơn cử cho việc làm nào, nó sẽ thành một cơ sở dữ liệu ( database ). Cách gỡ bỏ trọn vẹn SQL Server năm trước trong 1 nốt nhạc Hướng dẫn tạo thông tin tài khoản SQL Server để chạy Website

Các kiểu dữ liệu trong SQL Server bao gồm những gì?

Kiểu dữ liệu chuỗi các ký tự

*

Cú pháp của kiểu dữ liệu

Kích thước của kiểu dữ liệu

Chú thích

CHAR ( kt ) Tối đa 8.000 ký tự

kt là kích thước hay số ký tự có thể lưu trữ.

Độ dài của chuỗi ký tự là cố định và thắt chặt. Không thể dùng được cho những ký tự Unicode. VARCHAR ( kt ) VARCHAR ( max ) Tối đa 8.000 ký tự hoặc tùy thuộc vào số lượng tối đa. kt là số ký tự hoàn toàn có thể tàng trữ. Độ dài chuỗi ký tự không cố định và thắt chặt.

Nếu chỉ định là max thì kích thước tối đa sẽ là 2GB.

Không thể dùng được cho những ký tự Unicode. TEXT Tối đa là 2GB. Độ dài chuỗi ký tự không cố định và thắt chặt. Không thể dùng được cho những ký tự Unicode. NCHAR ( kt ) Tối đa là 4000 ký tự. Độ dài chuỗi ký tự không cố định và thắt chặt. Có thể dùng được cho những ký tự Unicode. NVARCHAR ( kt ) hoặc NVARCHAR ( max ) Tối đa 4.000 ký tự hoặc tùy thuộc vào số lượng tối đa.

kt là số ký tự có thể lưu trữ.

Độ dài dữ liệu không cố định và thắt chặt.

Nếu chỉ định là max thì kích thước tối đa sẽ là 2GB.

Không thể dùng được cho những ký tự Unicode. NTEXT Độ dài chuỗi ký tự là tùy biến. Có thể dùng được cho những ký tự Unicode. BINARY ( kt ) Số ký tự tối đa là 8000.

kt là số ký tự có thể lưu trữ.

Độ dài chuỗi ký tự cố định và thắt chặt. Nếu sử dụng dấu cách thì ta cần để bù vào phần trống sao cho đủ số ký tự. Có thể nhập được kiểu dữ liệu nhị phân. VARBINARY ( kt ) VARBINARY ( max ) Tối đa 8.000 ký tự hoặc tùy thuộc vào số lượng tối đa. kt là số ký tự hoàn toàn có thể tàng trữ. Độ dài chuỗi ký tự là tùy biến.

Nếu chỉ định là max thì kích thước tối đa sẽ là 2GB.

Có thể nhập được kiểu dữ liệu hệ nhị phân .Xem thêm : Hướng Dẫn Cách Quay Tik Tok Biến Hình Nhân Vật Trên Điện Thoại Di Động IMAGE Tối đa là 2GB. Độ dài chuỗi ký tự cố định và thắt chặt. Sử dụng kiểu dữ liệu hệ nhị phân.

Kiểu dữ liệu dạng số

Cú pháp của kiểu dữ liệu

Phạm vi của kiểu dữ liệu

Chú thích

BIT 0 hoặc 1 hoặc NULL TINYINT

Từ 0 đến 2^8-1 (hay 255).

Số nguyên ( Z ) SMALLINT

Từ -2^15 (hay -32.768)

Đến 2^15-1 (hay 32.767)

Số nguyên ( Z ) INT

Từ -2^31 (-2.147.483.648)

Đến 2^31-1 (2.147.483.647).

Số nguyên ( Z ) BIGINT

Từ -2^63 (-9.223.372,036,854,775,808)

Đến 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807)

Số nguyên ( Z ) DECIMAL ( m, d )

m sẽ được mặc định là 18 nếu có sự chỉ định cụ thể từ phía người dùng.

d được mặc định là 0 nếu có sự chỉ định cụ thể từ phía người dùng.

m tổng số lượng các chữ số.

d là số lượng các chữ số nằm bên phải của dấu phẩy.

DEC ( m, d )

m sẽ được mặc định là 18 nếu có sự chỉ định cụ thể từ phía người dùng.

d được mặc định là 0 nếu có sự chỉ định cụ thể từ phía người dùng.

Tương đương với kiểu dữ liệu DECIMAL ( m, d ) ở trên.

m tổng số lượng các chữ số.

d là số lượng các chữ số nằm bên phải của dấu phẩy.

NUMERIC ( m, d )

m sẽ được mặc định là 18 nếu có sự chỉ định cụ thể từ phía người dùng.

d được mặc định là 0 nếu có sự chỉ định cụ thể từ phía người dùng.

Được hiểu tương tự với kiểu dữ liệu DECIMAL.

m tổng số lượng các chữ số.

d là số lượng các chữ số nằm bên phải của dấu phẩy.

FLOAT ( n )

Số dấu phẩy động n sẽ được mặc định là 53 nếu có sự chỉ định cụ thể từ phía người dùng.

n là số lượng các bit được lưu trữ thuộc trong một kí hiệu hóa học.

REAL Tương đương với kiểu dữ liệu FLOAT ( 24 ) SMALLMONEY

Từ -214,748.3648

Đến 214,748.3647

Số thập phân MONEY

Từ -922,337,203,685,477.5808

Đến 922,337,203,685,477.5807

Số thập phân

Một vài kiểu dữ liệu date trong SQL phổ biến với người dùng

Bảng dưới đây sẽ giới thiệu một vài kiểu dữ liệu date trong SQL phổ biến được người dùng ưa chuộng sử dụng:

Cú pháp của kiểu dữ liệu

Phạm vi của kiểu dữ liệu

Chú thích

DATE Dữ liệu sau khi nhập đủ sẽ được hiển thị dưới dạng ‘ YYYY-MM-DD ’ DATETIME Dữ liệu giờ được lấy từ ” 00:00:00 ” cho đến ” 23:59:59. 997 ” Dữ liệu sau khi nhập đủ sẽ được hiển thị dưới dạng ‘ YYYY-MM-DD hh : mm : ss ’. DATETIME2 Dữ liệu giờ lấy từ ” 00:00:00 ” đến ” 23:59:59 : 9999999 “. Dữ liệu sau khi nhập đủ sẽ được hiển thị dưới dạng ‘ YYYY-MM-DD ’ ( phần thập phân ). SMALLDATETIME Dữ liệu giờ từ ” 00:00:00 ” đến ” 23:59:59 “. Dữ liệu sau khi nhập đủ sẽ được hiển thị dưới dạng ‘ YYYY-MM-DD hh : mm : ss ’. TIME Dữ liệu giờ từ ” 00:00:00. 0000000 ” đến ” 23:59:59. 9999999 “. Dữ liệu sau khi nhập đủ sẽ được hiển thị dưới dạng ” YYYY-MM-DD hh : mm : ss ” DATETIMEOFFSET Dữ liệu giờ giá trị từ ” 00:00:00 ” đến ” 23:59:59 : 9999999 “. Dữ liệu múi giờ lấy từ – 14 : 00 đến + 14 : 00. Dữ liệu đúng mực tới số thập phân của giây. Dữ liệu sau khi nhập đủ sẽ được hiển thị dưới dạng YYYY-MM-DD hh : mm : ss ”

Những dữ liệu quan trọng thường dùng trong các kiểu dữ liệu trong SQL Server

Kiểu dữ liệu Demical trong SQL

Kiểu dữ liệu demical trong SQL được hiểu là các giá dữ liệu được lưu trữ dưới dạng thập phân và giữ giá trị thập phân.

Chúng phân phối những loại dữ liệu sau đây : decimal and numeric float and real decimal and numeric float and real

Decimal and numeric

Decimal )> và numeric)> p (độ chính xác) -> tổng số tối đa số chữ số thập phân có thể được lưu trữ, cả hai bên trái và bên phải của số thập phân. Độ chính xác phải là một giá trị từ 1 đến độ chính xác tối đa là 38. Độ chính xác mặc định là 18. s (scale) -> số lượng tối đa các chữ số thập phân có thể được lưu trữ ở bên phải của số thập phân. Quy mô phải là một giá trị từ 0 đến p. Quy mô có thể được xác định chỉ khi độ chính xác được quy định cụ thể. Quy mô mặc định là 0. Các kích thước lưu trữ của các kiểu Decimal và Numeric khác nhau, dựa vào độ chính xác, như thể hiện sau đây:

Precision

Storage bytes

1 to 9

5

10 to 19

9

20 to 28

13

29 to 38

17 Decimal ) > và numeric ) > p ( độ đúng chuẩn ) -> tổng số tối đa số chữ số thập phân hoàn toàn có thể được tàng trữ, cả hai bên trái và bên phải của số thập phân. Độ đúng chuẩn phải là một giá trị từ 1 đến độ đúng mực tối đa là 38. Độ đúng chuẩn mặc định là 18. s ( scale ) -> số lượng tối đa những chữ số thập phân hoàn toàn có thể được tàng trữ ở bên phải của số thập phân. Quy mô phải là một giá trị từ 0 đến p. Quy mô hoàn toàn có thể được xác lập chỉ khi độ đúng mực được lao lý đơn cử. Quy mô mặc định là 0. Các size tàng trữ của những kiểu Decimal và Numeric khác nhau, dựa vào độ đúng mực, như bộc lộ sau đây :Lưu ý : numeric có tính năng tương tự với decimal.

Float and real

float và real Ước tính số kiểu dữ liệu sử dụng với dữ liệu điểm số nổi. Dữ liệu dấu chấm động là gần đúng, do đó, không phải tất cả các giá trị trong phạm vi kiểu dữ liệu có thể được đại diện chính xác. Trong đó n là số bit được sử dụng để lưu trữ các mantissa của số float trong ký hiệu khoa học, và do đó, dictates chính xác và kích thước lưu trữ. Nếu n được quy định cụ thể sau đó nó phải là một giá trị giữa 1 và 53. Giá trị mặc ​​định của n là 53.

n value

Precision

Storage size

1 to 24

7 digits 4 bytes

25 to 53

15 digits 8 bytes

Kiểu dữ liệu money trong SQL

float và real Ước tính số kiểu dữ liệu sử dụng với dữ liệu điểm số nổi. Dữ liệu dấu chấm động là gần đúng, do đó, không phải toàn bộ những giá trị trong khoanh vùng phạm vi kiểu dữ liệu hoàn toàn có thể được đại diện thay mặt đúng chuẩn. Trong đó n là số bit được sử dụng để tàng trữ những mantissa của số float trong ký hiệu khoa học, và do đó, dictates đúng chuẩn và kích cỡ tàng trữ. Nếu n được pháp luật đơn cử sau đó nó phải là một giá trị giữa 1 và 53. Giá trị mặc ​ ​ định của n là 53 .

Trong các kiểu dữ liệu thì kiểu dữ liệu money trong SQL cũng là một trong những dữ liệu được nhiều người sử dụng và những người học về SQL nên biết tới.

*

Kiểu dữ liệu money trong SQL có tác dụng dùng để lưu trữ các loại tiền tệ hoặc ngoại tệ giữ giá trị tiền tệ. Nó cung cấp kiểu dữ liệu smallmoney và money với kích thước 4 và 8 byte tương ứng. Cụ thể được thể hiện dưới bảng sau:

Monetary Types

Bytes

Smallmoney

4

Money

8

Kiểu dữ liệu date trong SQL

Kiểu dữ liệu date trong SQL thể hiện các giá trị ngày và thời gian giữ các giá trị ngày và thời gian của một ngày.

Kiểu dữ liệu này phân phối những loại dữ liệu sau đây : smalldatetime datetime

Data type

Range

Accuracy

Smalldatetime

January 1, 1900, through June 6, 2079 1 minute

Datetime

January 1, 1753, through December 31, 9999 3.33 milliseconds smalldatetime datetime

Smalldatetime

Các kiểu dữ liệu smalldatetime lưu trữ ngày tháng và thời gian trong ngày với độ chính xác ít hơn datetime. Công cụ cơ sở dữ liệu lưu trữ các giá trị smalldatetime như hai 2-byte số nguyên. 2 byte đầu tiên lưu trữ số ngày sau 01 tháng 1 năm 1900. 2 byte khác lưu các số phút kể từ nửa đêm. Các kiểu dữ liệu smalldatetime tàng trữ ngày tháng và thời hạn trong ngày với độ đúng mực ít hơn datetime. Công cụ cơ sở dữ liệu tàng trữ những giá trị smalldatetime như hai 2 – byte số nguyên. 2 byte tiên phong tàng trữ số ngày sau 01 tháng 1 năm 1900. 2 byte khác lưu những số phút kể từ nửa đêm .

Datetime

Các giá trị với các kiểu dữ liệu datetime được lưu trữ nội bộ bởi các công cụ cơ sở dữ liệu Microsoft Server SQL 2005 là hai số nguyên 4-byte. 4 byte đầu tiên lưu trữ số lượng ngày trước hoặc sau ngày cơ sở: 01 Tháng Một năm 1900. Ngày cơ sở các tài liệu tham khảo hệ thống ngày. 4 byte lưu trữ thời gian trong ngày biểu diễn như là số mili giây sau nửa đêm.

Kiểu dữ liệu hình ảnh trong SQL

Các giá trị với những kiểu dữ liệu datetime được tàng trữ nội bộ bởi những công cụ cơ sở dữ liệu Microsoft Server SQL 2005 là hai số nguyên 4 – byte. 4 byte tiên phong tàng trữ số lượng ngày trước hoặc sau ngày cơ sở : 01 Tháng Một năm 1900. Ngày cơ sở những tài liệu tìm hiểu thêm mạng lưới hệ thống ngày. 4 byte tàng trữ thời hạn trong ngày trình diễn như là số mili giây sau nửa đêm .

Kiểu dữ liệu hình ảnh trong SQL nằm trong dữ liệu Binary Values. Giá trị nhị phân giữ hình ảnh các giá trị nhị phân như thế, clip âm thanh và video clip.

Kiểu nhị phân giá trị là : binary varbinary Image binary varbinary Image

Binary

nhị phân Độ dài cố định dữ liệu nhị phân với chiều dài n byte, trong đó n là giá trị từ 1 đến 8000. Kích thước lưu trữ là n byte. nhị phân Độ dài cố định và thắt chặt dữ liệu nhị phân với chiều dài n byte, trong đó n là giá trị từ 1 đến 8000. Kích thước tàng trữ là n byte .

Varbinary

varbinary Độ dài thay đổi dữ liệu nhị phân. n có thể có giá trị từ 1 đến 8000. Kích thước lưu trữ tối đa là 2 ^ 31-1 bytes. Kích thước lưu trữ thực tế của dữ liệu nhập vào + 2 byte.

varbinary Độ dài thay đổi dữ liệu nhị phân. n có thể có giá trị từ 1 đến 8000. Kích thước lưu trữ tối đa là 2 ^ 31-1 bytes. Kích thước lưu trữ thực tế của dữ liệu nhập vào + 2 byte.

Image

Đó là bằng varbinary (max) kiểu dữ liệu này sẽ được gỡ bỏ trong một phiên bản tương lai của Microsoft SQL Server. Tránh sử dụng các loại dữ liệu trong phát triển sử dụng thay vì. varbinary (max). Đó là bằng varbinary ( max ) kiểu dữ liệu này sẽ được gỡ bỏ trong một phiên bản tương lai của Microsoft SQL Server. Tránh sử dụng những loại dữ liệu trong tăng trưởng sử dụng thay vì. varbinary ( max ) .

Hiện nay Hosting Việt đang cung cấp các dịch vụ như : thuê server – thuê vps giá rẻ – thuê hosting giá rẻ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *