THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG KBHXH 2.0 (Update: 10/01/2016)

STT
Tên thủ tục hành chính theo QĐ 1018
Tên thủ tục hành chính theo QĐ 959

Nội dung thay đổi

Giao dịch điện tử
1
Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng
Cấp lại, gộp, đổi, kiểm soát và điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, Thẻ BHYT
Gộp thủ tục

2
Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng
3
Đề nghị ghi kiểm soát và điều chỉnh đổi khác những yếu tố về cấp bậc, chức vụ, chức vụ nghề, việc làm, nơi thao tác đã ghi trên sổ BHXH
4
Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất
5
Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách nát, hỏng và đổi khác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bắt đầu
6
Cấp và ghi xác nhận trên sổ BHXH cho người lao động thao tác thuộc khu vực Nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người lao động có thời gian công tác trước 01/01/1995 và người có thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có quy mô toàn xã

Gộp thủ tục
Không
7
Xác nhận thời hạn đóng BHXH so với người đi thao tác ở quốc tế theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa những Bộ, địa phương của Nhà nước ta với tổ chức triển khai kinh tế tài chính của quốc tế pháp luật tại Quyết định số 107 / 2007 / QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng nhà nước
8
Xác nhận thời hạn đóng BHXH so với người đi học tập, thực tập ở quốc tế pháp luật tại Quyết định số 107 / 2007 / QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng nhà nước
9
Xác nhận thời hạn đóng BHXH so với người đi làm chuyên viên theo Hiệp định của nhà nước lao lý tại Quyết định số 107 / 2007 / QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng nhà nước
10
Xác nhận thời hạn đóng BHXH so với người đi làm chuyên viên theo Hiệp định của nhà nước pháp luật tại Quyết định số 107 / 2007 / QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng nhà nước
11
Đề nghị ghi kiểm soát và điều chỉnh biến hóa những yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc
Điều chỉnh những yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH
Gộp thủ tục

12

Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

13
Xác nhận thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp
Bãi bỏ

 

 

Bài viết liên quan