Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.1.3

Đã có phiên bản iTax Viewer 1.1.3

tại đây

Tổng cục thuế thông tin v / V tăng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.1.3

4 logo

Link tải về :

* Ngày 04/06/2015 tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng iTax Viewer phiên bản 1.1.2

– Hỗ trợ đọc thông báo xác nhận tình trạng giao dịch nộp thuế điện tử theo định dạng XML

– Hỗ trợ đọc tình trạng chứng thư số của doanh nghiệp được cấp phát theo chứng thư số gốc mới của BKAV-CA
– Hỗ trợ đọc thông báo thay đổi mật khẩu của Người nộp thuế theo định dạng XML
-Nâng cấp hỗ trợ khắc phục lỗi đọc thông tin trường ghi chú trên tờ khai báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC).

1.       Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML:

–       Đáp ứng thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:

+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN : mẫu số 05 / KK-TNCN, 06 / KK-TNCN, 02 / KK-BHDC, 02 / KK-XS

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN : mẫu số 03 / TNDN

+ Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu quốc tế : mẫu số 02 / NTNN, 04 / NTNN

+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên : số 02 / TAIN

+ Tờ khai quyết toán phí, lệ phí : mẫu số 02 / BVMT, 02 / PHLP

+ Tờ khai quyết toán so với hoạt động giải trí khai thác dầu khí : mẫu số 02 / TAIN-DK, 02 / TNDN-DK

+ Tờ khai quyết toán so với hoạt động giải trí sản xuất thủy điện : mẫu số 03A / TĐ-TAIN

–       Đáp ứng thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:

+ Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng : mẫu số 01 / GTGT, 02 / GTGT, 03 / GTGT, 04 / GTGT

–       Đáp ứng quy trình Cấp MST người phụ thuộc, nâng cấp đọc tờ khai:

+ Tờ khai “ Đăng ký cấp MST cho người nhờ vào ”

–       Đáp ứng thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:

+ Tờ khai thuế nhà thầu quốc tế : mẫu số 01 / NTNN

–       Đáp ứng thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp : 03 / TNDN, 02 / TNDN, 04 / TNDN

–       Đáp ứng công văn 4311/TCT-DNL của Tổng cục Thuế, nâng cấp đọc tờ khai:

+ Tờ khai sổ xố điện toán : mẫu số 03 / LNCL-XSĐT và những phụ lục

 

2. Nâng cấp đọc thông tin thuế, ĐK thuế định dạng XML :

–       Thông báo thuế dành cho NNT nộp hồ sơ trên trang iHTKK

+ V / v : Xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

+ V / v : Xác nhận thông tin ĐK nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

+ V / v : Thông báo cấp thông tin tài khoản sử dụng dịch vụ

+ V / v : Xác nhận thông tin ĐK ngừng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

+ V / v : Không chấp thuận đồng ý ĐK sử dụng hình thức khai thuế điện tử

+ V / v : Xác nhận đổi khác thông tin ĐK

+ V / v : Xác nhận đổi khác thông tin ĐK đại lý thuế

+ V / v : Xác nhận đổi khác thông tin ĐK người nộp thuế

+ V / v : Xác nhận nộp hồ sơ của đại lý thuế

+ V / v : Xác nhận biến hóa mật khẩu

+ V / v : Thông báo cấp thông tin tài khoản sử dụng dịch vụ của đại lý thuế

–       Thông báo thuế dành cho NNT nộp hồ sơ qua tổ chức T-VAN

+ Thông báo tác dụng ĐK sử dụng dịch vụ T-VAN

+ Thông báo hiệu quả ĐK sử dụng dịch vụ T-VAN của đại lý thuế

+ Thông báo tác dụng ĐK hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

+ Thông báo tác dụng ĐK biến hóa chứng từ số

+ Thông báo tác dụng ĐK đổi khác chứng từ số của đại lý thuế

+ Thông báo hiệu quả ĐK hồ sơ khai thuế ngừng nộp qua dịch vụ T-VAN

+ Thông báo tác dụng ĐK ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

+ Thông báo tác dụng ĐK ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN của đại lý thuế

+ Thông báo tác dụng nộp hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN

+ Thông báo tác dụng nộp hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN của đại lý thuế

+ Thông báo hiệu quả thanh toán giao dịch qua dịch vụ T-VAN không hợp lệ

+ Thông báo tác dụng nộp phụ lục khai thuế qua dịch vụ T-VAN của đại lý thuế

+ Thông báo tác dụng nộp phụ lục khai thuế qua dịch vụ T-VAN

+ Thông báo cấp thông tin tài khoản cho NNT sử dụng dịch vụ T-VAN

–       Đăng ký thuế dành cho NNT nộp hồ sơ qua tổ chức T-VAN

+ Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

+ Thay đổi, bổ trợ thông tin ĐK sử dụng dịch vụ T-VAN

+ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

+ Đăng ký thêm tờ khai T-VAN

+ Đăng ký ngừng tờ khai T-VAN

+ ĐLT Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

+ ĐLT Thay đổi, bổ trợ thông tin ĐK sử dụng dịch vụ T-VAN

+ ĐLT Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

       Đăng ký thuế dành cho NNT nộp hồ sơ trên trang iHTKK

+ Đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng của NNT

+ Đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng của ĐLT

3. Cập nhật, sửa lỗi ứng dụng iTaxviewer 1.0.5

– Nâng cấp tương hỗ tính năng hiển thị mẫu giấy nộp tiền theo Thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính ( Tài liệu hướng dẫn sử dụng NTĐT bản update tại đây ) .

– Cập nhật sửa lỗi ứng dụng khi in tờ khai định dạng XML ( tương hỗ in tờ khai theo đúng định dạng khổ giấy ) .

  Tổng cục Thuế thông tin để người nộp thuế được biết và thực thi. / .

Bấm G + 1 và Thích bên dưới nếu bài viết này có ích với bạn .

Bài viết liên quan