Hướng dẫn thiết kế theme WordPress – Lập trình theme WordPress

Serie hướng dẫn chi tiết cách làm một theme WordPress đơn giản nhưng chuyên nghiệp có kèm hỗ trợ dịch ngôn ngữ và Theme Options.

maxresdefault 71

 • Giới thiệu serie Lập trình theme WordPress 2015 – đây là một serie thay thế cho serie lập trình theme cũ với cải tiến về nội dung chuyên sâu về WordPress hơn, lược bỏ những kiến thức không cần thiết cho newbie và bổ sung các kiến thức quan trọng. Trong serie này, bạn có thể tự làm một Framework Theme dành cho riêng mình.

  [external_link_head]
 • Khi lập trình theme, thì việc quan trọng đầu tiên là chúng ta phải có ý tưởng nên tạo ra các file nào trong theme, từ đó chúng ta sẽ viết code lần lượt cho từng file để tránh việc theme bị thiếu các file quan trọng.

 • Phần 3 của serie Lập trình theme WordPress, bài này sẽ hướng dẫn các bạn viết một số code cần thiết để khởi tạo các chức năng cho theme WordPress.

  [external_link offset=1]
 • Phần 4 của serie Lập trình theme WordPress, phần này sẽ hướng dẫn cách viết các code cần thiết vào file header.php trong theme, cách tạo hàm hiển thị logo và menu và đặt nó vào file header.php

 • Phần 5 của serie Lập trình theme WordPress. Ở bài này bạn sẽ biết được cách viết code cho file footer.php vào theme sao cho phù hợp.

 • Phần 6 của serie Lập trình theme WordPress, phần này sẽ hướng dẫn bạn cách viết code vào file index.php cho phù hợp, cách ứng dụng hàm get_template_part để viết code gọn và dễ quản lý hơn.

 • Phần này chúng ta sẽ tạo thêm một số hàm mới để hiển thị thông tin chi tiết của các post, sau đó sẽ gọi ra file content.php để nó được hiển thị ra ngoài theme.

 • Hướng dẫn cách code cho các trang riêng biệt dành cho các post có sử dụng chức năng Post Format để hiển thị tốt hơn.

 • Nếu như ở các phần trước chúng ta đã viết code cho việc hiển thị nội dung ở ngoài trang chủ, thì ở phần này chúng ta sẽ code cho…

  [external_link offset=2]
 • Hướng dẫn cách viết code hiển thị phù hợp cho các trang lưu trữ của tag, category, trang tác giả và trang kết quả tìm kiếm.

 • Hướng dẫn code cho file sidebar.php để hiển thị sidebar lên theme, đây là phần 11 của serie Lập trình theme WordPress.

 • Hướng dẫn chức năng Custom Page Template và cách ứng dụng nó để tạo template Contact và Full Width trong theme.

[external_footer]

Bài viết liên quan