Hướng dẫn sử dụng Google Adwords cơ bản cho người mới bắt đầu

Với những chiến dịch kinh doanh cần tạo được hiệu ứng truyền thông nhanh chóng thì sử dụng Google Adword là một trong những giải pháp phù hợp và kinh tế nhất. Những chia sẻ về hướng dẫn Google Adwords dưới đây sẽ giúp bạn sử dụng phương tiện quảng cáo này một cách hiệu quả nhất.
Hướng dẫn sử dụng Google Adwords sau đây sẽ chỉ ra những lưu ý mà bạn nên cẩn thận sử chạy quảng cáo Google Adsword.
hướng dẫn sử dụng Google Adwords

Hướng dẫn sử dụng Google Adwords cơ bản cho người mới bắt đầu

1. Link đến các trang đích đến liên quan
Nếu trang chủ của bạn không phải là trang bán hàng mục tiêu, bạn không nên sử dụng trang chủ để làm trang đích đến của mình. Thay vào đó, hãy tạo những link đến trang chứa sản phẩm, dịch vụ cụ thể. Thực hiện điều này bằng cách tạo ra các trang đích đến liên quan cho quảng cáo chứa các thông tin hữu ích mà khách hàng cần tìm kiếm. Để đảm bảo hiệu quả nhất thì bạn cũng nên chú tâm cho thiết kế của trang thật bắt mắt và xây dựng nội dung thật hấp dẫn.
2. Tối ưu hoá những cài đặt chiến dịch
Bạn nên hướng đế khách hàng mục tiêu bằng cách chọn ngôn ngữ và quốc gia trong phạm vi bạn muốn phục vụ. Đây là điều rất quan trọng nếu bạn muốn thành công với Google AdWords.
Nếu chỉ mới sử dụng quảng cáo trên Google Adword: tốt nhất nên chọn “Google Search” trong danh sách các chức năng của hệ thống.
Nếu chọn chọn “Search Network” (hệ thống tìm kiếm) và “Content Network” (hệ thống nội dung) có nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trên các hệ thống phụ khác. Với lựa chọn này, quảng cáo của bạn có thể sẽ nhận được nhiều lần nhấp chuột.
3. Kiểm tra các quẩng cáo phức tạp
Bạn có thể tạo ra từ 3 – 5 quảng cáo thì những quảng cáo này sẽ hiển thị các kết quả khác nhau tương ứng với những hiệu quả khác nhau. Khi đó bạn sẽ có những so sánh cần thiết để nhận ra quảng cáo nào tốt nhất và loại bỏ những quảng cáo hoạt động không hiệu quả.
hướng dẫn sử dụng Google Adword cho người mới bắt đầ

Nếu trang chủ của bạn không phải là trang bán hàng mục tiêu, bạn không nên sử dụng trang chủ để làm trang đích đến của mình. Thay vào đó, hãy tạo những link đến trang chứa sản phẩm, dịch vụ cụ thể. Thực hiện điều này bằng cách tạo ra các trang đích đến liên quan cho quảng cáo chứa các thông tin hữu ích mà khách hàng cần tìm kiếm. Để đảm bảo hiệu quả nhất thì bạn cũng nên chú tâm cho thiết kế của trang thật bắt mắt và xây dựng nội dung thật hấp dẫn.Bạn nên hướng đế khách hàng mục tiêu bằng cách chọn ngôn ngữ và quốc gia trong phạm vi bạn muốn phục vụ. Đây là điều rất quan trọng nếu bạn muốn thành công với Google AdWords. Nếu chỉ mới sử dụng quảng cáo trên Google Adword: tốt nhất nên chọn “Google Search” trong danh sách các chức năng của hệ thống. Nếu chọn chọn “Search Network” (hệ thống tìm kiếm) và “Content Network” (hệ thống nội dung) có nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trên các hệ thống phụ khác. Với lựa chọn này, quảng cáo của bạn có thể sẽ nhận được nhiều lần nhấp chuột.Bạn có thể tạo ra từ 3 – 5 quảng cáo thì những quảng cáo này sẽ hiển thị các kết quả khác nhau tương ứng với những hiệu quả khác nhau. Khi đó bạn sẽ có những so sánh cần thiết để nhận ra quảng cáo nào tốt nhất và loại bỏ những quảng cáo hoạt động không hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng Google Adwords cơ bản cho người mới bắt đầu

Hi vọng qua bài viết Hướng dẫn sử dụng Google Adwords cơ bản cho người mới bắt đầu trên, bạn đọc sẽ có thêm kiến thức để cải thiện chiến dịch quảng cáo của mình.]]>
Hi vọng qua bài viết Hướng dẫn sử dụng Google Adwords cơ bản cho người mới khởi đầu trên, bạn đọc sẽ có thêm kỹ năng và kiến thức để cải tổ chiến dịch quảng cáo của mình. ] ] >

Bài viết liên quan