Hướng dẫn lấy lại tiền trong tài khoản AdWords – Đại Lý Adwords Richard

Rate this post

Hướng dẫn lấy lại tiền trong thông tin tài khoản AdWords -> Có rất nhiều thông tin tài khoản thanh toán giao dịch trả trước nhưng trong quy trình chạy lại quy phạm chủ trương adwords nên Adwords đã ” Chặn ACC ” nên không chạy được => Tiền giao dịch thanh toán trả trước bạn muốn nhận lại ! Hãy làm theo những bước dưới đây để hoàn toàn có thể nhận lại tiền .

Một số chú ý khi muốn lấy lại tiền trong tài khoản AdWords

– Nếu số dư trong thông tin tài khoản của bạn là của Voucher : Google sẽ không hoàn trả .
– Thời gian hoàn phí tối đa là 6 tuần .

– Bạn có 5 ngày để đảo ngược yêu cầu của mình (hủy yêu cầu hoàn phí)

Các bước nhu yếu hoàn trả tiền

Bước 1: Hủy tài khoản AdWords:

Một số chú ý khi bạn muốn hủy tài khoản

– Ngay cả khi bạn hủy tài khoản thành công, tài khoản của bạn vẫn còn chứ không bị xóa mất. Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản sau này.
– Nếu bạn đang nợ tiền Google, bạn cần thanh toán hết số tiền đang nợ mới có thể Hủy được tài khoản.
– Nếu Google đang nợ tiền bạn, bạn có thể hủy tài khoản AdWords, sau đó yêu cầu Google hoàn lại phí cho bạn.
– Và 1 phần chú ý nhỏ: Tài khoản có quyền quản trị AdWords mới có thể Hủy tài khoản.

Các bước Hủy tài khoản AdWords

images– > Truy cập vào Tab Tài khoản của tôi ” Hình Bánh Rằng ”  => Cài đặt tài khoản ” =>  Tùy chọn => Chấp nhận

huy-tai-khoan1

huy-tai-khoan

Bước 2: Chờ đợi Google tự động hoàn lại phí sau 4-6 tuần.
Ngay sau khi hủy tài khoản và yêu cầu hoàn phí, quảng cáo của bạn sẽ ngưng chạy. Hệ thống sẽ tính chi phí phát sinh kể từ ngày thanh toán thành công gần nhất. Số tiền bạn nhận được cuối cùng sẽ bằng Số dư hiện trong tài khoản trừ đi chi phí phát sinh chưa thanh toán.

Một số trường hợp thường gặp sau khi yêu cầu hoàn phí:

– Hoàn phí thành công xuất sắc : Tài khoản ngân hàng nhà nước của bạn sẽ nhận được số tiền Google gửi lại .

– Google yêu cầu xác minh danh tính chủ thẻ: Bạn cần chạy ra ngân hàng yêu cầu nhân viên ngân hàng chứng nhận rằng bạn là chủ sở hữu thẻ tín dụng (VISA) được Add trong phần thanh toán.

Sau khi Google thấy được bạn đúng là chủ sở hữu hợp pháp của thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước đó, họ sẽ hoàn lại phí vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước cho bạn trong vòng 2 tuần .
– Nếu bạn chưa nhận được tiền sau 6 tuần kể từ khi Hủy thông tin tài khoản thành công xuất sắc, bạn hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với Google tại link sau : https://support.google.com/adwords/answer/8206/?rd=2#contact=1

Bài viết liên quan