CÁCH DÙNG HÀM LEN TRONG EXCEL ĐỂ ĐẾM SỐ KÝ TỰ TRONG MỘT Ô

Có phải bạn đang tìm kiếm một công thức Excel để đếm số ký tự trong một ô ? Nếu câu vấn đáp là có, thì bạn đã tìm đúng trang rồi đấy. Bài hướng dẫn ngắn này sẽ dạy bạn cách sử dụng hàm LEN để đếm số ký tự trong Excel, dù bạn có tính hay không tính khoảng trống giữa những từ .

Trong tổng thể những hàm Excel, hàm LEN được coi là hàm dễ và đơn thuần nhất. Tên hàm cũng rất dễ nhớ, không có gì ngoài ba ký tự đầu của từ “ length ”. Và đó là công dụng thật sự của hàm LEN – trả về chiều dài của chuỗi ký tự, hay chiều dài của một ô .
Nói cách khác, bạn sử dụng hàm LEN trong Excel để đếm tổng thể ký tự trong một ô, gồm có vần âm, chữ số, ký tự đặc biệt quan trọng, và toàn bộ khoảng trống .

Trong bài hướng dẫn ngắn này, chúng ta sẽ xem xét nhanh cú pháp trước, rồi sẽ tìm hiểu kỹ một vài mẫu công thức để đếm số ký tự trong bảng tính Excel.

HÀM LEN TRONG EXCEL

Hàm LEN trong Excel đếm toàn bộ ký tự trong một ô, rồi trả về chiều dài chuỗi. Nó chỉ có một câu lệnh, câu lệnh này chắc như đinh phải có rồi :

=LEN(text)

Text chính là chuỗi ký tự nơi mà bạn muốn đếm số ký tự. Chẳng có gì là dễ hơn thế, đúng không nào ?
Bạn sẽ tìm thấy một vài công thức đơn thuần bên dưới nhằm mục đích giúp bạn hiểu sơ qua hiệu quả của hàm LEN trong Excel .= LEN ( 123 ) – trả về 3, chính do 3 chữ số được nhập vào câu lệnh text .
= LEN ( “ good ” ) – trả về 4, chính do từ good có 4 vần âm. Giống như bất kỳ công thức Excel nào khác, hàm LEN bắt buộc bạn phải đặt chuỗi ký tự bên trong dấu ngoặc kép, và dấu ngoặc kép này sẽ không được đếm .
Khi sử dụng công thức LEN, bạn hoàn toàn có thể cần phải nhập tham chiếu ô thay vì chữ số hay chuỗi ký tự, để đếm số ký tự trong một ô đơn cử hay một dải ô .
Ví dụ, để tính được chiều dài chuỗi ký tự trong ô A1, bạn sẽ dùng công thức này :

=LEN(A1)

Dưới đây sẽ có thêm nhiều ví dụ có lời lý giải chi tiết cụ thể và cả ảnh chụp màn hình hiển thị .

CÁCH DÙNG HÀM LEN TRONG EXCEL – MẪU CÔNG THỨC

Thoạt nhìn, hàm LEN trông đơn thuần đến nỗi chẳng cần phải lý giải gì thêm nữa. Tuy nhiên, có một vài mẹo có ích hoàn toàn có thể giúp bạn kiểm soát và điều chỉnh công thức LEN trong Excel theo mong ước của mình .

CÁCH ĐẾM TẤT CẢ KÝ TỰ TRONG MỘT Ô (BAO GỒM KHOẢNG TRỐNG)

Như đã nói lúc trước, hàm LEN trong Excel đếm tổng thể ký tự trong một ô đơn cử một cách tuyệt đối, gồm có toàn bộ khoảng chừng trống – thụt đầu dòng, thụt cuối dòng, và khoảng trống giữa những từ .
Ví dụ, để tính chiều dài của ô A2, bạn sử dụng công thức này :

=LEN(A2)

Như được diễn giải trong ảnh chụp màn hình hiển thị dưới đây, công thức LEN đếm được 36 ký tự, gồm có 29 vần âm, 1 chữ số, và 6 khoảng trống .

ĐẾM SỐ KÝ TỰ TRONG NHIỀU Ô

Để đếm số ký tự trong nhiều ô, hãy chọn ô có công thức LEN rồi sao chép sang ô khác, ví dụ bằng cách kéo ô vuông nằm dưới góc bên phải .
Ngay khi sao chép công thức, hàm LEN sẽ trả về số ký tự đếm được trong mỗi ô .
Và một lần nữa, hãy quan tâm rằng hàm LEN đếm tổng thể mọi thứ một cách tuyệt đối gồm có vần âm, chữ số, khoảng trống, dấu phẩy, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn, và còn nhiều nữa :

Lưu ý. Khi sao chép một công thức xuống các cột khác, hãy chắc rằng bạn sử dụng tham chiếu ô tương đối chẳng hạn như LEN(A1), hay một tham chiếu hỗn hợp như LEN($A1) chỉ dùng cố định cho cột, nên công thức LEN của bạn sẽ điều chỉnh một cách thích hợp với vị trí mới.

Các hàm excel cơ bản

ĐẾM TẤT CẢ KÝ TỰ TRONG NHIỀU Ô

Cách rõ ràng nhất để đếm toàn bộ ký tự trong vài ô là thêm vài hàm LEN nữa, ví dụ :

=LEN(A2)+LEN(A3)+LEN(A4)

Hay, hãy sử dụng hàm SUM để tính tổng số ký tự được trả về bởi hàm LEN :

=SUM(LEN(A2),LEN(A3),LEN(A4))

Cách nào cũng được, công thức đều đếm số ký tự trong mỗi ô xác lập rồi trả về tổng chiều dài chuỗi :
Cách này chắc như đinh dễ hiểu và cũng dễ sử dụng, nhưng nó không phải là cách hiệu suất cao nhất để đếm số ký tự trong một dải gồm có, giả sử, 100 hay 1000 ô. Trông trường hợp này, bạn nên dùng hàm SUM và hàm LEN trong công thức mảng, và tôi sẽ cho bạn ví dụ trong bài viết tiếp theo .

CÁCH ĐẾM SỐ KÝ TỰ KHÔNG TÍNH KHOẢNG TRỐNG THỤT ĐẦU DÒNG VÀ THỤT CUỐI DÒNG

Khi thao tác với bảng tính lớn thì yếu tố phổ cập chính là khoảng cách đầu dòng và cuối dòng, ví dụ : khoảng chừng trống ở đầu hay ở cuối ký tự. Có lẽ bạn phần đông không thấy chúng trên bảng tính, nhưng sau khi bạn gặp chúng một vài lần, thì bạn sẽ dễ nhận thấy chúng hơn .
Nếu bạn hoài nghi có vài khoảng chừng trống vô hình dung trong những ô thì hàm LEN trong Excel sẽ giúp ích rất nhiều. Hy vọng bạn còn nhớ, nó đếm toàn bộ khoảng trống trong phép đếm ký tự :

Để tính được chiều dài chuỗi mà không đếm khoảng trống đầu dòng và cuối dòng, hãy lồng ghép hàm TRIM vào hàm LEN trong Excel:

=LEN(TRIM(A2))

CÁCH ĐẾM SỐ KÝ TỰ TRONG MỘT Ô MÀ KHÔNG TÍNH CÁC KHOẢNG TRỐNG

Nếu mục tiêu của bạn là đếm số ký tự mà không tính những khoảng trống mặc dầu đó là khoảng chừng trống đầu dòng, cuối dòng hay giữa những từ, thì bạn sẽ cần một công thức phức tạp hơn :

=LEN(SUBSTITUTE(A2,” “,””))

Có lẽ bạn đã biết, hàm SUBSTITUTE sửa chữa thay thế ký tự này với ký tự khác. Trong công thức trên, bạn sửa chữa thay thế khoảng trống ( ” “ ) bằng một ký tự rỗng, ví dụ một chuỗi ký tự rỗng ( “ ” ). Và do tại bạn lồng ghép hàm SUBSTITUTE vào hàm LEN nên phép thế thật sự không được thực thi trong những ô, mà nó chỉ hướng dẫn công thức LEN tính chiều dài chuỗi mà không tính những khoảng trống .

CÁCH ĐẾM SỐ KÝ TỰ TRƯỚC HAY SAU MỘT KÝ TỰ XÁC ĐỊNH

Thông thường, bạn cần phải biết chiều dài của một phần nhất định của chuỗi ký tự, thay vì đếm tổng số ký tự trong một ô .
Giả sử, bạn có một list mã sản phẩm & hàng hóa như sau :
Và toàn bộ mã sản phẩm & hàng hóa hợp lệ đều có đúng chuẩn 5 ký tự trong nhóm tiên phong. Vậy làm thế nào bạn chỉ ra được mã sản phẩm & hàng hóa nào là không hợp lệ ? À thì, bằng cách đếm số ký tự trước dấu gạch ngang tiên phong .
Công thức chiều dài Excel có dạng như sau :

=LEN(LEFT($A2, SEARCH(“-“, $A2) -1))

Và giờ đây, hãy chia nhỏ công thức ra để bạn hoàn toàn có thể hiểu quy luật của nó :
Bạn sử dụng hàm SEARCH để trả về vị trí của dấu gạch ngang tiên phong ( “ – “ ) trong ô A2 :

SEARCH(“-“, $A2)

Sau đó, bạn sử dụng hàm LEFT để trả về những ký tự phía bên trái của chuỗi ký tự, rồi lấy hiệu quả trừ 1 chính bới bạn không muốn tính luôn dấu gạch ngang :

LEFT($A2,SEARCH(“-“, $A2) -1))

Và sau cuối, bạn có hàm LEN để trả về chiều dài của chuỗi đó .
Ngay khi có hiệu quả, có lẽ rằng bạn muốn triển khai thêm một bước nữa, là lưu lại mã sản phẩm & hàng hóa không hợp lệ bằng cách tạo một quy tắc định dạng điều kiện kèm theo đơn thuần có công thức = USD B2 < > 5 :
Hay, bạn hoàn toàn có thể xác lập mã sản phẩm & hàng hóa không hợp lệ bằng cách lồng ghép công thức LEN ở trên vào hàm IF :

=IF(LEN(LEFT($A2, SEARCH(“-“, $A2) -1))<>5, “Invalid”, “”)

Như được diễn giải trong ảnh chụp màn hình hiển thị dưới đây, công thức xác lập mã sản phẩm & hàng hóa không hợp lệ một cách tuyệt vời dựa trên chiều dài chuỗi, và bạn thậm chí còn không cần một cột đếm ký tự riêng không liên quan gì đến nhau :
Tương tự, bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm LEN trong Excel để đếm số ký tự sau một ký tự đơn cử .
Ví dụ, trong một list tên, hoàn toàn có thể bạn muốn biết họ của một người có bao nhiêu ký tự. Công thức LEN sau đây sẽ xử lý việc này :

=LEN(RIGHT(A2, LEN(A2) -SEARCH(” “,A2)))

Công thức hoạt động giải trí như thế nào :
Đầu tiên, bạn xác lập vị trí của khoảng trống ( ” “ ) trong chuỗi ký tự bằng cách sử dụng hàm SEARCH : SEARCH ( “ – “, A2 ) ) )
Sau đó, bạn đếm có bao nhiêu ký tự phía sau khoảng trống. Về việc này, bạn lấy tổng chiều dài chuỗi trừ đi vị trí khoảng trống :

LEN(A2) -SEARCH(“_”, A2)))

Sau đó, bạn sử dụng hàm RIGHT để trả về toàn bộ ký tự phía sau khoảng trống .
Và ở đầu cuối, bạn sử dụng hàm LEN để tính chiều dài chuỗi được trả về bởi hàm RIGHT .

Xin hãy lưu ý rằng, để công thức hoạt động một cách chính xác, mỗi ô nên có chỉ một khoảng trống, ví dụ chỉ có tên và họ, không có tên lót, danh hiệu hay hậu tố.

Đồng thời, xin cảm ơn những bạn vì đã dành thời hạn đọc bài viết này và kỳ vọng sẽ sớm gặp lại những bạn trên trang blog .
Để hoàn toàn có thể ứng dụng tốt Excel vào trong việc làm, tất cả chúng ta không chỉ nắm vững được những hàm mà còn phải sử dụng tốt cả những công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp vận dụng tốt vào việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …
Toàn bộ những kiến thức và kỹ năng này những bạn đều hoàn toàn có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản tới chuyên viên của Học Excel Online. Hiện nay mạng lưới hệ thống đang có khuyến mại rất lớn cho bạn khi ĐK tham gia khóa học. Chi tiết xem tại : HocExcel. Online

Bài viết liên quan