Hướng dẫn Hạ cấp & Restore iOS 5.x iPhone 4, 3GS, iPad 1, iPod Touch

+ Firmware built by iFaith sẽ không nhúng Jailbreak.
+ Khi restore firmware này không cần chỉnh file hosts hay sử dụng TinyUmbrella .
+ Restore chỉ thực hiện được với DFU Mode của iREB.
+ Firmware này chỉ được restore chính thiết bị đó tương ứng ECID SHSH 5.x, không restore máy khác được.

Cách 2 : Redsn0w (Windows – Mac OSX)

Yêu cầu thiết bị phải có SHSH 5. x (5.x có thể là 5.0.1, 5.1, 5.1.1)

1. Tạo Firmware Custom 5.x không nâng baseband, thực hiện theo 2 cách:

Cách a. Chọn Firmware custom 5.x được tạo bởi PwnageTool (Mac OS) nên đã được jailbreak và nhúng sẳn Cydia. Download các firmware này C : \ Fw_custom_5. x
Cách chọn firmware custom:
– iPhone World hay Lock có sim active nhà mạng nên chọn phiên bản world (None activate)
– iPhone Lock chọn phiên bản Lock (activated).
– iPod Touch 3, 4 và iPad 1 : không có bản custom cho các thiết bị này.

Cách b.

Sử dụng Redsn0w tạo một Firmware custom không nâng baseband, chưa được jailbreak. Cách tạo như sau:
Chạy Redsn0w > Extra > Custom IPSW : trỏ đến C : \ Fw_custom_5. x (Nhớ là folder này chỉ lưu firmware custom)
– Hổ trợ : iPhone 4, 3GS, iPod Touch 3, 4 và iPad 1.

2. Thực hiện lấy file SHSH :
Kết nối thiết bị với máy tính, mở TinyUmbrella và click vào nút ” Save SHSH”. Nếu thiết bị đã lưu SHSH trước đó, File SHSH này sẽ được tải về từ Cydia và lưu theo folder sau: click vào nút Advanced > Save SHSH Directory : ” C:\folder lưu SHSH\.shsh\” .

3. Thực hiện ghép SHSH (decrypt firmware):

Chạy chương trình Redn0w > Extras > SHSH Blobs > Stitch :

a. Click vào “IPSW” trỏ đến Firmware Custom 5.x đã được lưu ở folder C : \ Fw_custom_5. x (không được trỏ đến firmware gốc 5. x)

b. Click vào “Local” trỏ đến file SHSH 5.x đã lưu theo bước 2.
Redsn0w sẽ tự build một firmware ghép SHSH cho riêng máy có SHSH 5.x này. Firmware này sẽ được lưu vào folder C:\Fw_custom_5.x\ và nó có tên file : ECID_iPhone_XXX.ipsw.

4. Thực hiện restore firmware :
– Windows : chạy chương trình ECID_iPhone_XXX.ipsw. (ECID là số nhận dạng chip ID của mỗi máy)
– Mac OSX : chạy chương trình Redsn0w > Extras > Pwned DFU > theo hướng dẫn của màn hình đặt thiết bị vào DFU mode, sau khi Redsn0w thông báo “PWNED DFU State ” Mở iTunes, nhấn Option + click “Restore” trỏ đến file đã tạo ở bước 3

5. Sau khi restore xong Firmware ghép SHSH:
a. Nếu restore firmware custom 1.a ghép SHSH, thiết bị đã được jailbreak sẳn:
– iPhone world : gắn sim nhà mạng để active và unlock.
– iPhone Lock : mở Cydia search và cài ultrasn0w để unlock.
– iPod Touch 3, 4 và iPad 1 : không có firmware custom 1.a.
b. Nếu restore firmware custom 1.b ghép SHSH, thiết bị không được jailbreak:
– iPhone world : gắn sim nhà mạng để active và unlock, sau đó chạy Redsn0w để jailbreak.
– iPhone Lock : chạy Redsn0w để hacktivate và jailbreak, sau đó mở Cydia search và cài ultrasn0w để unlock.
– iPod Touch 3, 4 và iPad 1 : kết nối iTunes để active, chạy Redsn0w để jailbreak.

Lưu ý :
+ Khác với iFaith, Stitch Redsn0w chỉ có 1 chức năng: ghép SHSH.

Nếu g

hép SHSH với firmware gốc thì sẽ nâng baseband, nên bắt buộc phải ghép với

Firmware Custom nên không nâng baseband

như hướng dẫn cách 2.
+ Khi restore firmware này không cần chỉnh file hosts hay sử dụng TinyUmbrella .
+ Restore chỉ thực hiện được với DFU Mode của iREB.
+ Firmware này chỉ được restore chính thiết bị đó tương ứng ECID SHSH 5.x, không restore máy khác được.

Xử lý các lỗi :

Fix lỗi “The blobs could not be verified” khi chạy Redns0w trên Win 7 64 bit:

Vào folder sau và copy tất cả các files : C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support
Paste vào folder sau (nhớ chỉnh trong windows để xem được file ẩn): C:\Users\[user]\AppData\Roaming\redsn0w\

Cách tránh lỗi itunes 1604 – lỗi treo “Preparing iPhone for restore” khi restore firmware custom ghép SHSH 5.0.1 :

1. Vào Run gõ lệnh: %tmp% và xóa tất cả các file chứa trong tmp/

2. Vào các đường dẫn sau và xóa hết các file theo đường dẫn sau :
Đối với Win Vista và win 7 :
– C:\Users\*tên user *\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPhone Updater Logs\
– C:\Users\*tên user *\AppData\Roaming\Apple Computer\Logs\
Đối với Win XP :
– C:\Documents and Settings\*tên user *\Application Data\Apple Computer\iTunes\iPhone Updater Logs\
– C:\Documents and Settings\*tên user *\Application Data\Apple Computer\iTunes\Logs\

3. Khởi động máy tính, tiến hành restore theo hướng dẫn trên.

Tham khảo :
iFaith lưu shsh iOS hiện tại trên iDevices khi Apple đã CLOSE
Hướng dẫn lưu ECID SHSH-Restore-Down-Upgrade Fw iOS với TinyUmbrella
Hướng Dẫn Nâng Cấp/Hạ Cấp FW IP 4 – 3gs – 3g — WORLD / LOCK

Download :

Windows :
iFaith-v1.4.2_windows.zip
redsn0w_win_0.9.14b1.zip
TinyUmbrella [WIN] iREB-r5.zip

Mac OSX :
redsn0w_mac_0.9.14b1.zip
TinyUmbrella [OSX]

Thanks to motlep+ Firmware built by iFaith sẽ không nhúng Jailbreak. + Khi restore firmware này không cần chỉnh file hosts hay sử dụng TinyUmbrella. + Restore chỉ triển khai được với DFU Mode của iREB. + Firmware này chỉ được restore chính thiết bị đó tương ứng ECID SHSH 5. x, không restore máy khác được. : Redsn0w ( Windows – Mac OSX ) ( 5. x hoàn toàn có thể là 5.0.1, 5.1, 5.1.1 ). Tạo Firmware Custom 5. x không nâng baseband, triển khai theo 2 cách : Chọn Firmware custom 5. x được tạo bởi PwnageTool ( Mac OS ) nên đã được jailbreak và nhúng sẳn Cydia. Download những firmware này từ đây hay từ đây và lưu riêng vào folderCách chọn firmware custom : – iPhone World hay Lock có sim active nhà mạng nên chọn phiên bản world ( None activate ) – iPhone Lock chọn phiên bản Lock ( activated ). – iPod Touch 3, 4 và iPad 1 : không có bản custom cho những thiết bị này. Sử dụng Redsn0w tạo một Firmware custom không nâng baseband, chưa được jailbreak. Cách tạo như sau : Chạy Redsn0w > Extra > Custom IPSW : trỏ đến Firmware gốc 5. x. Redsn0w sẽ tạo ra một firmware custom không update baseband, nó có dạng NO_BB_iPhone_XXX. ipsw. Copy file custom NO_BB_iPhone này lưu vào thư mục ( Nhớ là thư mục này chỉ lưu firmware custom ) – Hổ trợ : iPhone 4, 3GS, iPod Touch 3, 4 và iPad 1 .. Thực hiện lấy file SHSH : Kết nối thiết bị với máy tính, mở TinyUmbrella và click vào nút ” Save SHSH “. Nếu thiết bị đã lưu SHSH trước đó, File SHSH này sẽ được tải về từ Cydia và lưu theo thư mục sau : click vào nút : ” C : \ thư mục lưu SHSH \. shsh \ ” .. Thực hiện ghép SHSH ( decrypt firmware ) : Chạy chương trình Redn0w > a. Click vào ” IPSW ” trỏ đến Firmware Custom 5. x đã được lưu ở folderb. Click vào ” Local ” trỏ đến file SHSH 5. x đã lưu theo bước 2. Redsn0w sẽ tự build một firmware ghép SHSH cho riêng máy có SHSH 5. x này. Firmware này sẽ được lưu vào thư mục C : \ Fw_custom_5. x \ và nó có tên file :. Thực hiện restore firmware : – Windows : chạy chương trình iREB-r5. zip, click vào hình tượng thiết bị cần restore, theo hướng dẫn của màn hình hiển thị đặt thiết bị vào DFU mode, sau khi iREB thông tin ” PWNED DFU State ” Mở iTunes, nhấn Shift + click ” Restore ” trỏ đến file đã tạo ở bước 3 : là số nhận dạng chip ID của mỗi máy – Mac OSX : chạy chương trình Redsn0w > Extras > Pwned DFU > theo hướng dẫn của màn hình hiển thị đặt thiết bị vào DFU mode, sau khi Redsn0w thông tin ” PWNED DFU State ” Mở iTunes, nhấn Option + click ” Restore ” trỏ đến file đã tạo ở bước 3. Sau khi restore xong Firmware ghép SHSH : a. Nếu restore firmware custom 1. a ghép SHSH, thiết bị đã được jailbreak sẳn : – iPhone world : gắn sim nhà mạng để active và unlock. – iPhone Lock : mở Cydia search và cài ultrasn0w để unlock. – iPod Touch 3, 4 và iPad 1 : không có firmware custom 1. a. b. Nếu restore firmware custom 1. b ghép SHSH, thiết bị không được jailbreak : – iPhone world : gắn sim nhà mạng để active và unlock, sau đó chạy Redsn0w để jailbreak. – iPhone Lock : chạy Redsn0w để hacktivate và jailbreak, sau đó mở Cydia search và cài ultrasn0w để unlock. – iPod Touch 3, 4 và iPad 1 : liên kết iTunes để active, chạy Redsn0w để jailbreak. + Khác với iFaith, Stitchchỉ có 1 tính năng : ghép SHSH.nên bắt buộc phải ghép vớinhư hướng dẫn cách 2. + Khi restore firmware này không cần chỉnh file hosts hay sử dụng TinyUmbrella. + Restore chỉ thực thi được với DFU Mode của iREB. + Firmware này chỉ được restore chính thiết bị đó tương ứng ECID SHSH 5. x, không restore máy khác được. Vào thư mục sau và copy toàn bộ những files : C : \ Program Files ( x86 ) \ Common Files \ Apple \ Apple Application SupportPaste vào thư mục sau ( nhớ chỉnh trong windows để xem được file ẩn ) : C : \ Users \ [ user ] \ AppData \ Roaming \ redsn0w \ Vào Run gõ lệnh : và xóa tổng thể những file chứa trong tmp / Vào những đường dẫn sau và xóa hết những file theo đường dẫn sau : Đối với Win Vista và win 7 : Đối với Win XP : Khởi động máy tính, triển khai restore theo hướng dẫn trên. iFaith lưu shsh iOS hiện tại trên iDevices khi Apple đã CLOSE theo link này Hướng dẫn lưu ECID SHSH-Restore-Down-Upgrade Fw iOS với TinyUmbrella theo link này Hướng Dẫn Nâng Cấp / Hạ Cấp FW IP 4 – 3 gs – 3 g — WORLD / LOCK theo link này Download : Windows : Mac OSX : Thanks to hoaniphone15

Bài viết liên quan