Cách cố định hàng và cột trong Excel – Sao Hải Vương

Cách cố định hàng và cột trong Excel

Microsoft Excel giúp bạn sắp xếp và nghiên cứu và phân tích tài liệu lan rộng ra bằng ứng dụng bảng tính của nó. Nó đóng một vai trò quan trọng khởi đầu từ một ngành công nghiệp quy mô nhỏ đến một ngành công nghiệp quy mô lớn. Người dùng hoàn toàn có thể thực thi nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính với công cụ tổ chức triển khai tài liệu can đảm và mạnh mẽ này. Nó phân phối những ứng dụng như nghiên cứu và phân tích kinh doanh thương mại, quản trị con người, quản trị chương trình, nghiên cứu và phân tích kế hoạch, mục tiêu quản trị, trấn áp hoạt động giải trí và báo cáo giải trình hiệu suất. Tuy nhiên, nó đa phần được sử dụng để tàng trữ và sắp xếp tài liệu để thuận tiện nghiên cứu và phân tích. Microsoft Excel 2016 và 2019 tương hỗ một tính năng mà bạn hoàn toàn có thể cố định một hàng hoặc một cột trong Excel. Do đó, khi bạn cuộn lên hoặc cuộn xuống, những ngăn được cố định vẫn ở cùng một vị trí. Điều này rất có ích khi bạn có tài liệu gồm có nhiều hàng và cột. Hôm nay, tất cả chúng ta sẽ bàn luận về cách ngừng hoạt động hoặc giải phóng những hàng, lưới hoặc ngăn trong MS Excel .
m1 50380

Cách cố định / giải phóng hàng hoặc cột trong MS Excel

1048576 hàng và 16,384 cột trong Excel hoàn toàn có thể tàng trữ quá nhiều tài liệu một cách có tổ chức triển khai. Một số tính năng mê hoặc khác của Excel gồm có :

 • Data filtering,
 • Data sorting,
 • Find and replace feature,
 • Built-in formulae,
 • Pivot table,
 • Password protection

Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể cố định nhiều hàng hoặc cột trong excel. Bạn hoàn toàn có thể cố định một phần của hàng, cột hoặc ngăn viz của trang tính trong Ecel để giữ cho nó hiển thị trong khi bạn cuộn qua phần còn lại của trang tính. Điều này rất có ích để kiểm tra tài liệu trong những phần khác của trang tính mà không làm mất tiêu đề hoặc nhãn của bạn .Quảng cáo
nhau meo denNhau mèo đen : 1 vị thuốc, 1 phong thủy

Thuật ngữ quan trọng trước khi bạn bắt đầu

 • Freeze Panes: Dựa trên lựa chọn hiện tại, bạn có thể giữ các hàng và cột hiển thị trong khi phần còn lại của trang tính cuộn lên và xuống.
 • Freeze Top Row: Tính năng này sẽ hữu ích nếu bạn chỉ muốn cố định hàng đầu tiên / hàng trên cùng. Tùy chọn này sẽ hiển thị hàng trên cùng và bạn có thể cuộn qua phần còn lại của trang tính.
 • Freeze First Column: Bạn có thể giữ cho cột đầu tiên hiển thị trong khi bạn có thể cuộn qua phần còn lại của trang tính.
 • Unfreeze Panes: Bạn có thể mở khóa tất cả các hàng và cột để cuộn qua toàn bộ trang tính.

Tùy chọn 1: Cách cố định hàng trong Excel

Bạn hoàn toàn có thể cố định một hàng trong Excel hoặc cố định nhiều hàng trong Excel bằng cách làm theo những bước được đề cập bên dưới :

1. Bấm phím Windows. Nhập và tìm kiếm Excel và nhấp vào để mở nó.

14 1
2. Mở trang tính Excel mong ước của bạn và chọn bất kể hàng nào .

Lưu ý 1: Luôn chọn hàng nằm dưới hàng bạn muốn cố định. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn cố định lên đến hàng thứ 3, bạn phải chọn hàng thứ 4.

Quảng cáo

3. Sau đó, chọn View trên thanh menu như hình.

chọn Xem trong thanh menu

4. Nhấp vào Freeze Panes > Freeze Panes trong menu thả xuống như được mô tả bên dưới.

khi bạn cuộn xuống, hàng 1, hàng 2, hàng 3 sẽ vẫn ở vị trí cũ và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn.
Tất cả những hàng bên dưới hàng đã chọn sẽ bị ngừng hoạt động. Các hàng phía trên ô / hàng đã chọn sẽ ở cùng một vị trí khi bạn cuộn xuống. Ở đây trong ví dụ này, khi bạn cuộn xuống, hàng 1, hàng 2, hàng 3 sẽ vẫn ở cùng một vị trí và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn .

Tùy chọn 2: Cách cố định hàng trên cùng trong Excel

Bạn hoàn toàn có thể cố định hàng tiêu đề trong trang tính bằng cách làm theo những bước đã cho :

1. Khởi chạy Excel như trước đó.

2. Mở trang tính Excel của bạn và chọn ô bất kỳ.

3. Chuyển sang tab View ở trên cùng như hình.

Quảng cáo

4. Nhấp vào Freeze Panes > Freeze Top Row như được tô sáng.

Chuyển sang tab XEM và nhấp vào Cố định Hàng trên cùng.
Bây giờ, hàng trên cùng tiên phong sẽ bị ngừng hoạt động và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn thông thường .

Tùy chọn 3: Cách cố định một cột trong Excel

Bạn hoàn toàn có thể cố định nhiều cột hoặc một cột trong Excel như sau :

1. Bấm phím Windows. Nhập và tìm kiếm Excel và nhấp vào nó để mở nó.

Nhấn phím Windows. Nhập Excel và mở nó.

2. Mở trang tính Excel của bạn và chọn bất kỳ cột nào .

Lưu ý: Luôn chọn cột đúng với cột bạn muốn cố định. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn cố định cột F, hãy chọn cột G,…

3. Chuyển sang tab View như hình bên dưới.

Quảng cáo

4. Nhấp vào Freeze Panes và chọn tùy chọn Freeze Panes như được mô tả.

Nếu bạn muốn cố định cột F, hãy chọn cột G và làm theo các bước sau | Cách cố định hàng trong Excel và cố định cột trong Excel

Tất cả các cột bên trái của cột đã chọn sẽ bị đóng băng. Khi bạn cuộn sang phải, các hàng ở bên trái của cột đã chọn sẽ ở cùng một vị trí. Ở đây trong ví dụ này, khi bạn cuộn sang phải, cột A, cột B, cột C, cột D, cột E và cột F sẽ ở cùng một vị trí và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn sang trái hoặc phải.

Tùy chọn 4: Cách cố định cột đầu tiên trong Excel

Bạn hoàn toàn có thể cố định một cột trong Excel, tức là cố định cột tiên phong trong trang tính bằng cách làm theo những bước dưới đây .

1. Khởi chạy Excel như trước đó.

2. Mở trang tính Excel của bạn và chọn ô bất kỳ.

3. Chuyển sang tab View từ trên cùng như hình minh họa.

4. Nhấp vào Freeze Panes và lần này, chọn tùy chọn Freeze First Column từ menu thả xuống.

Quảng cáo
Chuyển sang tab CHẾ ĐỘ XEM và nhấp vào Cố định Cột Đầu tiên.
Do đó, cột tiên phong sẽ bị ngừng hoạt động, nơi bạn hoàn toàn có thể cuộn qua phần còn lại của trang tính một cách thông thường .

Tùy chọn 5: Cách cố định ngăn trong Excel

Ví dụ, nếu bạn đang nhập tài liệu vào phiếu điểm có chứa tên và điểm của học viên, thì việc cuộn đến tiêu đề ( chứa tên môn học ) và nhãn ( gồm có tên học viên ) luôn là một việc làm bận rộn. Trong trường hợp này, ngừng hoạt động cả trường hàng và cột sẽ giúp bạn. Đây là cách thực thi tựa như :

1. Khởi chạy Excel như trước đó. Mở trang tính mong muốn và chọn bất kỳ ô nào.

Lưu ý 1: Luôn đảm bảo rằng bạn chọn một ô ở bên phải cột và bên dưới hàng bạn muốn cố định. Ví dụ: nếu bạn muốn cố định hàng đầu tiên & cột đầu tiên, hãy chọn ô ở bên phải của ngăn cột đầu tiên và bên dưới ngăn hàng đầu tiên, tức là chọn ô B2.

2. Nhấp vào tab View từ ruy-băng trên cùng.

3. Nhấp vào Freeze Panes như hình.

Chọn các ngăn cố định

4. Chọn tùy chọn được đánh dấu Freeze Panes như minh họa bên dưới.

Quảng cáo
13 2
Tất cả những hàng phía trên hàng đã chọn và toàn bộ những cột ở bên trái của cột đã chọn sẽ được cố định và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn. Vì vậy, ở đây, trong ví dụ này, hàng tiên phong và cột tiên phong được cố định và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn như được miêu tả bên dưới .
hàng đầu tiên và cột đầu tiên được cố định và phần còn lại của trang tính sẽ cuộn

Cách giải phóng hàng, cột hoặc ngăn trong Excel

Nếu bạn đã cố định bất kể hàng, cột hoặc ngăn nào, bạn không hề triển khai bước cố định khác trừ khi nó bị xóa. Để hủy cố định hàng, cột hoặc ngăn trong Excel, hãy tiến hành những bước sau :
1. Chọn bất kể ô nào trong trang tính .

2. Điều hướng đến tab View.

3. Bây giờ, chọn Freeze Panes và nhấp vào Unfreeze Panes như được mô tả bên dưới.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn có bất kỳ ô / hàng / cột nào ở trạng thái cố định. Nếu không, tùy chọn Unfreeze Panes sẽ không xuất hiện.

Bây giờ, chọn Freeze Panes và nhấp vào Unfreeze Panes

Mẹo chuyên nghiệp: Cách tạo nút đóng băng kỳ diệu

Bạn cũng có thể tạo nút đóng băng / mở băng trong thanh công cụ Quick Access toolbar để cố định hàng, cột, cột đầu tiên, hàng đầu tiên hoặc các ngăn chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Quảng cáo

1. Khởi chạy Excel như trước đó.

2. Nhấp vào mũi tên xuống, được hiển thị được đánh dấu, từ đầu trang tính.

Nhấp vào mũi tên xuống ở đầu trang tính

3. Nhấp vào More Commands như được hiển thị.

Nhấp vào Lệnh khác

4. Chọn Freeze Panes trong danh sách, sau đó nhấp vào Add .

Chọn Freeze Panes trong danh sách và sau đó nhấp vào Thêm. Bây giờ, hãy nhấp vào OK | Cách cố định hàng trong Excel và cố định cột trong Excel

5. Cuối cùng, nhấp vào OK. Tùy chọn Freeze Panes Quick Access sẽ có sẵn ở đầu trang tính trong MS Excel.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Câu hỏi. Tại sao tùy chọn Freeze Panes lại có màu xám trong trang tính của tôi?

Quảng cáo

Trả lời. Tùy chọn Freeze Panes chuyển sang màu xám khi bạn đang ở chế độ chỉnh sửa hoặc trang tính được bảo vệ. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, hãy nhấn phím Esc.

Câu hỏi. Làm cách nào để khóa các ô trong Excel thay vì đóng băng chúng?

Trả lời. Bạn có thể sử dụng tùy chọn Split trong menu View để tách và khóa các ô. Ngoài ra, bạn có thể tạo bảng bằng Ctrl + T. Tạo bảng sẽ khóa tiêu đề cột khi bạn cuộn xuống. 

Quảng cáo
don hang free

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *