Hướng dẫn ghép đồ Đấu Trường Chân Lý mùa 4

Danh sách trang bị cùng bảng công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý mùa 4: Định Mệnh đầy đủ nhất cho các con dân tha hồ cày cờ nhân phẩm!

Trang bị ĐTCL mùa 4: Định Mệnh

Cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý mùa 4 đầy đủ:

Công thức ghép Kiếm B.F:

kiếm bf đtcl mùa 4

 • Kiếm B.F + Kiếm B.F = Kiếm Tử Thần.
 • Kiếm B.F + Gậy Quá Khổ = Kiếm Súng Hextech.
 • Kiếm B.F + Cung Gỗ = Diệt Khổng Lồ.
 • Kiếm B.F + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm.
 • Kiếm B.F + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Zeke.
 • Kiếm B.F + Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn Thương Shojin.
 • Kiếm B.F + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần.
 • Kiếm B.F + Áo Choàng Bạc = Huyết Kiếm.
 • Kiếm B.F + Siêu Xẻng = Thánh Kiếm.

Công thức ghép Gậy Quá Khổ:

cách ghép đồ đấu trường chân lý gậy quá khổ đtcl mùa 4

 • Gậy Quá Khổ + Kiếm B.F = Kiếm Súng Hextech.
 • Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ = Mũ Phù Thủy Rabadon.
 • Gậy Quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo.
 • Gậy Quá Khổ + Găng Đấu Tập = Găng Bảo Thạch.
 • Gậy Quá Khổ + Đai Khổng Lồ = Quỷ Thư Morello.
 • Gậy Quá Khổ + Nước Mắt Nữ Thần = Vọng Âm Luden.
 • Gậy Quá Khổ + Giáp Lưới = Dây Chuyền Iron Solari.
 • Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét.
 • Gậy Quá Khổ + Siêu Xẻng = Mặt Nạ U Hồn.

Công thức ghép Cung Gỗ:

cung gỗ đtcl mùa 4

 • Cung Gỗ + Kiếm B.F = Diệt Khổng Lồ.
 • Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ = Cuồng Đao Guinsoo.
 • Cung Gỗ + Cung Gỗ = Đại Bác Liên Thanh.
 • Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh.
 • Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ = Thông Đạo Zz’Rot.
 • Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk.
 • Cung Gỗ + Giáp Lưới = Quyền Năng Khổng Lồ.
 • Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc = Cuồng Cung Runaan.
 • Cung Gỗ + Siêu Xẻng = Rìu Song Đấu.

Công thức ghép Găng Đấu Tập:

găng đấu tập đtcl mùa 4

 • Găng Đấu Tập + Kiếm B.F = Vô Cực Kiếm.
 • Găng Đấu Tập + Gậy Quá Khổ = Găng Bảo Thạch.
 • Găng Đấu Tập + Cung Gỗ = Cung Xanh.
 • Găng Đấu Tập + Găng Đấu Tập = Găng Đạo Tặc.
 • Găng Đấu Tập + Đai Khổng Lồ = Vuốt Bẫy.
 • Găng Đấu Tập + Nước Mắt Nữ Thần = Bàn Tay Công Lý.
 • Găng Đấu Tập + Giáp Lưới = Áo Choàng Tĩnh Lặng.
 • Găng Đấu Tập + Áo Choàng Bạc = Áo Choàng Thủy Ngân.
 • Găng Đấu Tập + Siêu Xẻng = Kiếm Ma Youmuu.

Công thức ghép Đai Khổng Lồ:

đai khổng lồ đtcl mùa 4

 • Đai Khổng Lồ + Kiếm B.F = Cờ Hiệu Zeke.
 • Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ = Quỷ Thư Morello.
 • Đai Khổng Lồ + Cung Gỗ = Thông Đạo Zz’Rot.
 • Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy.
 • Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ = Giáp Máu Warmog.
 • Đai Khổng Lồ + Nước Mắt Nữ Thần = Dây Chuyền Chuộc Tội.
 • Đai Khổng Lồ + Giáp Lưới = Áp Choàng Lửa.
 • Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm.
 • Đai Khổng Lồ + Siêu Xẻng = Cờ Hiệu Chiến Trận.

Công thức ghép Nước Mắt Nữ Thần:

nước mắt nữ thần đtcl mùa 4

 • Nước Mắt Nữ Thần + Kiếm B.F = Ngọn Thương Shojin.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Gậy Quá Khổ = Vọng Âm Luden.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Cung Gỗ = Dao Điện Statikk.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Đai Khổng Lồ = Dây Chuyền Chuộc Tội.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Bùa Xanh.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Giáp Lưới = Tim Băng.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Áo Choàng Bạc = Chén Ân Huệ.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Siêu Xẻng = Mũ Pháp Sư.

Công thức ghép Giáp Lưới:

giáp lưới đtcl mùa 4

 • Giáp Lưới + Kiếm B.F = Giáp Thiên Thần.
 • Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ = Dây Chuyền Iron Solari.
 • Giáp Lưới + Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ.
 • Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng.
 • Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ = Áo Choàng Lửa.
 • Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần = Tim Băng.
 • Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai.
 • Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Thú Tượng Thạch Giáp.
 • Giáp Lưới + Siêu Xẻng = Tiên Phong Hộ Giáp.

Công thức ghép Áo Choàng Bạc:

áo choàng bạc đtcl mùa 4

 • Áo Choàng Bạc + Kiếm B.F = Huyết Kiếm.
 • Áo Choàng Bạc + Gậy Quá Khổ = Nỏ Sét.
 • Áo Choàng Bạc + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan.
 • Áo Choàng Bạc + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Thủy Ngân.
 • Áo Choàng Bạc + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm.
 • Áo Choàng Bạc + Nước Mắt Nữ Thần = Chén Ân Huệ.
 • Áo Choàng Bạc + Giáp Lưới = Thú Tượng Thạch Giáp.
 • Áo Choàng Bạc + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng.
 • Áo Choàng Bạc + Siêu Xẻng = Mầm Cây Rừng Thần.

Công thức ghép Siêu Xẻng:

cach ghep sieu xeng dtcl mua 4

 • Siêu Xẻng + Kiếm B.F = Thánh Kiếm.
 • Siêu Xẻng + Gậy Quá Khổ = Mặt Nạ U Hồn.
 • Siêu Xẻng + Cung Gỗ = Rìu Song Đấu.
 • Siêu Xẻng + Găng Đấu Tập = Kiếm Ma Youmuu.
 • Siêu Xẻng + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Chiến Trận.
 • Siêu Xẻng + Nước Mắt Nữ Thần = Mũ Pháp Sư.
 • Siêu Xẻng + Giáp Lưới = Tiên Phong Hộ Giáp.
 • Siêu Xẻng + Áo Choàng Bạc = Mầm Cây Rừng Thần.
 • Siêu Xẻng + Siêu Xẻng = Giáp Sinh Tồn.

Xếp hạng trang bị TFT mùa 4 mạnh nhất

Trang bị Tấn công:

 • Tốt nhất:

 • Trung bình:

 • Nên hạn chế lên:

Trang bị Phòng thủ:

 • Tốt nhất:

 • Trung bình:

 • Nên hạn chế lên:

Trang bị Hỗ trợ/Đa dụng:

 • Tốt nhất:

 • Trung bình:

 • Nên hạn chế lên:

Và đó là hàng loạt trang bị và cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý mùa 4, chúc những bạn nhân phẩm cao và đạt được thật nhiều Top 1 nhaaa ! ! !

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *