Đối tượng khách hàng tiếng Anh là gì

Đối tượng khách hàng tiếng Anh là customers, phiên âm là ˈkʌs.tə.mər. Xác định đối tượng khách hàng giúp chúng ta tiếp cận khách hàng tiềm năng dễ dàng, hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Đối tượng khách hàng tiếng Anh là customers, phiên âm là ˈkʌs.tə.mər, xác định được đối tượng khách hàng sau khi giao dịch giúp nhân viên chăm sóc khách hàng tìm hiểu được mức độ hài lòng của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm.

Bạn Đang Xem: Đối tượng khách hàng tiếng Anh là gì

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0925956547 cô Mai >> Chi tiết

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến đối tượng khách hàng.

Income/ˈɪn.ˌkəm/: Thu nhập.

Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/: Trao đổi.

Xem Thêm: So Long As Là Gì – Cấu Trúc Và Cách Dùng Thường Gặp

Transaction /trænˈzæk.ʃən/: Giao dịch.

Consumer /kənˈsjuː.mər/: Người tiêu thụ.

Fee income /fiː ˈɪnkʌm/: Thu nhập từ chi phí.Đối tượng khách hàng tiếng Anh là gì

Interest income /ˈɪntrest ˈɪnkʌm/: Thu nhập từ lãi.

Personal customer /ˈpɜːrsənl ˈkʌstəmər/: Khách hàng cá nhân.

Company customer /ˈkʌmpəni ˈkʌstəmər/: Khách hàng doanh nghiệp.

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp với khách hàng.

Please fill in this slip.

Vui lòng điền vào phiếu này nhé.

Have you got any identification?       

Xem Thêm: Công nghệ âm thanh DTS là gì? Có tính năng gì độc đáo?

Bạn có giấy tờ tùy thân không?

The interest rate changes from time to time.

Tỷ lệ lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ.

Please tell me how you would like to deposit your money?

Vui lòng cho tôi biết bạn muốn gửi tiền theo phương thức nào?

Bài viết đối tượng khách hàng tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: https://webtintuc247.com
Danh Mục: Hỏi Đáp

Bài viết liên quan