“crankcase” là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

crankcase"crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt cácte
 • barrel type crankcase: cácte hình ống
 • closed crankcase compressor: máy nén cácte trục khuỷu kín
 • compressor crankcase: cácte máy nén
 • crankcase pressure equalization: cân bằng áp áp suất cácte
 • crankcase pressure equalization: cân bằng áp suất cácte
 • crankcase pressure regulation: điều chỉnh áp suất cácte
 • crankcase pressure regulator: bộ điêu chỉnh áp suất cácte
 • crankcase sludge: cặn dầu cácte
 • crankcase sludge: cặn cácte
 • "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt vỏ động cơ
  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt vỏ môtơ

  PCV (positive crankcase ventilation)

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt cấu ép gió hộp trục khuỷu

  PCV (positive crankcase ventilation)

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt thông gió PCV

  closed crankcase compressor

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt máy nén cacte trục khuỷu kín

  compressor crankcase

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt thân máy nén

  crankcase arm

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt móc gắn cạt-te vào máy

  crankcase bottom half

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt nửa nắp đạy hộp khuỷu

  crankcase breather

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt lỗ thông hơi cacte

  crankcase breather

  Xem Thêm: booger

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt nắp thông hơi cạt-te

  crankcase compression or pre-compression

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt nén trước trong động cơ hai thì

  crankcase dilution

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự pha loãng trong các-te

  crankcase dilution oil

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt dầu động cơ pha loãng

  crankcase fill

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt làm đầy cacte

  crankcase guard

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt tấm che các-te

  crankcase heating

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt gia nhiệt cacte máy nén

  crankcase heating

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sưởi cacte máy nén

  crankcase mayonnaise

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt bên trong cacte

  crankcase mayonnaise

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt dung dịch nhũ tương cacte

  crankcase oil

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt dầu cacte

  crankcase oil

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt dầu động cơ nổ

  crankcase pressure

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt áp suất các te

  crankcase pressure

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt áp suất cacte

  crankcase pressure regulation

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt điều chỉnh áp suất cacte

  crankcase pressure regulator

  Xem Thêm: SAS Là Gì?

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt bộ điều chỉnh áp suất cacte


  o   hộp trục khuỷu

  Hộp chứa trục khuỷu trên một động cơ.

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  "crankcase" là gì? Nghĩa của từ crankcase trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

  crankcase

  Từ điển WordNet

   n.

  • housing for a crankshaft  Nguồn: https://webtintuc247.com
  Danh Mục: Hỏi Đáp

  Bài viết liên quan