Theo dõi chuyển đổi Google Ads

Theo dõi chuyển đổi Google Ads

Trang này được in vào Nov 17, 2021. Để lấy phiên bản hiện tại, vui mắt truy vấn https://webtintuc247.com/vi/manual/promoting-marketing/analyze-marketing/tracking-adwords-conversions .
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng theo dõi chuyển đổi Google Ads để theo dõi hành vi mà mọi người thực thi trên website của bạn sau khi nhấp vào một quảng cáo. Ví dụ : Khi thiết lập theo dõi chuyển đổi Google Ads, bạn hoàn toàn có thể biết quảng cáo Google Ads nào tạo ra doanh thu lớn nhất trên shop trực tuyến .Nếu bạn đang sử dụng kênh Google của Shopify, hãy bảo vệ không sao chép theo dõi chuyển đổi của shop. Kênh Google tự động hóa thêm sự kiện theo dõi chuyển đổi vào thông tin tài khoản Google Ads khi bạn thiết lập. Nếu bạn thiết lập theo dõi chuyển đổi Google tùy chỉnh qua tác vụ chỉnh sửa mã chủ đề hoặc qua ứng dụng bên thứ ba, những sự kiện theo dõi chuyển đổi trong shop hoàn toàn có thể trùng lặp. Theo dõi chuyển đổi bị trùng lặp hoàn toàn có thể khiến tài liệu báo cáo giải trình không đúng mực và gây ra yếu tố cho tối ưu hóa quảng cáo. Khi thiết lập theo dõi tùy chỉnh, bạn hoàn toàn có thể vô hiệu sự kiện theo dõi chuyển đổi trùng lặp từ thông tin tài khoản Google Ads. Tìm hiểu thêm về cài đặt chuyển đổi trong phần Trợ giúp của Google Ads .

Lưu ý

Đây là hướng dẫn dành cho phiên bản Google Ads mới. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ, hãy mở Google Ads Trợ giúp rồi nhấp vào Previous (Cũ) để được hỗ trợ thiết lập theo dõi chuyển đổi. Nếu bạn không chắc mình đang sử dụng phiên bản Google Ads cũ hay mới, xem Xác định phiên bản Google Ads đang sử dụng.

Yêu cầu

Trước khi làm theo hướng dẫn này, bạn cần :

 • Có tài khoản Google Ads
 • Chạy hoặc lập kế hoạch chạy quảng cáo qua Google Ads

Cẩn trọng

Đây là hướng dẫn nâng cao và không được Shopify tương hỗ. Bạn cần có kiến thức và kỹ năng về những ngôn từ phong cách thiết kế web như HTML, CSS, JavaScript và Liquid. Bạn nên thuê chuyên viên Shopify nếu không tự tin thực thi theo hướng dẫn .

Thiết lập theo dõi chuyển đổi Google Ads

Để thiết lập theo dõi chuyển đổi Google Ads, bạn cần tạo thao tác chuyển đổi, cài đặt thẻ website toàn thế giới, rồi thêm đoạn mã sự kiện. Nếu bạn theo dõi hoạt động giải trí mua, bạn cũng cần chỉnh sửa đoạn mã sự kiện để kiểm soát và điều chỉnh giá trị chuyển đổi dựa trên số tiền mua .

Bước 1: Tạo thao tác chuyển đổi trong Google Ads

Để thiết lập theo dõi chuyển đổi Google Ads, làm theo hướng dẫn của Google Ads để tạo thao tác chuyển đổi .

Loại thao tác chuyển đổi phổ biến nhất là theo dõi hoạt động mua. Để theo dõi hoạt động mua nhằm thấy được hiệu quả của quảng cáo đối với việc tạo doanh số trên cửa hàng trực tuyến, hãy đặt danh mục thành Purchase/Sale (Mua/Bán) và đặt giá trị thành Use different values for each conversion (Sử dụng các giá trị khác nhau cho mỗi lượt chuyển đổi).

Khi bạn đã hoàn tất tạo thao tác chuyển đổi, nhấp vào CREATE AND CONTINUE (TẠO VÀ TIẾP TỤC).

Bước 2: Cài đặt thẻ trang web toàn cầu

Sau khi tạo thao tác chuyển đổi, bạn cần cài đặt thẻ website toàn thế giới trong mã chủ đề Shopify .

Các bước thực hiện:

 1. Khi bạn đến bước Set up the tag (Thiết lập thẻ) trong Google Ads, nhấp vào Install the tag yourself (Tự cài đặt thẻ).
 2. Trong mục Global site tag (Thẻ trang web toàn cầu), chọn tùy chọn áp dụng. Mã được tạo phụ thuộc vào lựa chọn của bạn.
 3. Sao chép thẻ trang web toàn cầu. Bạn vẫn sẽ cần thẻ này cho bước tiếp theo.
 4. Trong cửa sổ trình duyệt khác, mở trang quản trị Shopify và nhấp vào Cửa hàng trực tuyến.
 5. Nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit code (Chỉnh sửa mã).
 6. Mở tệp theme.liquid.
 7. Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt thẻ trang web toàn cầu, hãy dán thẻ trang web toàn cầu đã sao chép giữa các thẻ

để áp dụng thẻ cho mọi trang trong cửa hàng. Nếu bạn định chỉnh sửa thẻ trang web toàn cầu đã cài đặt, tìm thẻ trang web toàn cầu trong tệp theme.liquid và thay đổi mã theo gợi ý của Google Ads.

 • Nhấp vào Lưu.
 • Bước 3: Cài đặt đoạn mã sự kiện

  Sau khi cài đặt thẻ website toàn thế giới, bạn cần thêm đoạn mã sự kiện vào trang giao dịch thanh toán. Đoạn mã sự kiện theo dõi lượt chuyển đổi mỗi lần có người nhấp vào một quảng cáo rồi đến trang giao dịch thanh toán trên shop trực tuyến .

  Các bước thực hiện:

  1. Trong Google Ads, trong mục Event snippet (Đoạn mã sự kiện), chọn Page load (Tải trang).
  2. Sao chép mã đoạn mã sự kiện.
  3. Trong cửa sổ trình duyệt khác, mở trang quản trị Shopify và nhấp vào Settings (Cài đặt) > Thanh toán.
  4. Trong mục Order processing (Xử lý đơn hàng), trong hộp văn bản Đoạn mã bổ sung, dán đoạn mã sự kiện. Nếu bạn đã có mã trong hộp văn bản Đoạn mã bổ sung, hãy thêm đoạn mã sự kiện vào dòng mới bên dưới đoạn mã hiện có.
  5. Sao chép thẻ trang web toàn cầu được sử dụng ở bước Cài đặt thẻ trang web toàn cầu. Thêm thẻ này vào phía trên đoạn mã sự kiện được thêm ở bước 4.
  6. Nếu người mua tải lại trang thanh toán giao dịch, Google Ads hoàn toàn có thể ghi lại một lượt chuyển đổi trùng lặp. Để ngăn ngừa chuyển đổi trùng lặp, thêm thẻ phía trước và sau đoạn mã sự kiện để kích hoạt một lần cho mỗi người mua :

   1. Trên dòng phía trước đoạn mã, dán {% if first_time_accessed %}.
   2. Trên dòng phía sau đoạn mã, dán {% endif %}.
  7. Đơn vị tiền tệ mặc định là USD. Nếu bạn không bán bằng đồng đô la Mỹ, hãy thay thế 'USD' trong đoạn mã sự kiện bằng '{{ currency }}'.

  8. Mã ID giao dịch mặc định trống. Để ngăn Google Ads ghi lại các chuyển đổi trùng lặp, bên cạnh ‘transaction_id’: thay '' bằng '{{ order_number }}':

  {% if first_time_accessed %}
    Event snippet for Test conversion page
    

  {% endif %}
  1. Nhấp vào Lưu.

  Bước 4: Đặt giá trị chuyển đổi thành động

  Nếu thao tác chuyển đổi bạn đang theo dõi là hoạt động giải trí mua trên shop trực tuyến, giá trị của mỗi chuyển đổi khác nhau .Ví dụ : An chiếm hữu một shop may mặc và đang chạy hai quảng cáo khác nhau qua Google Ads – một dành cho bộ sưu tập đồng hồ đeo tay và một dành cho bộ sưu tập áo phông thun. Dù cả hai quảng cáo tạo ra số lượt nhấp và số hàng bán được như nhau trên shop trực tuyến, giá trị mua của những người nhấp vào quảng cáo bộ sưu tập đồng hồ đeo tay sẽ cao hơn. Giá trị này cao hơn vì người mua mua những loại sản phẩm đắt hơn sau khi nhấp vào quảng cáo đó. An sử dụng thông tin này để quyết định hành động nghành góp vốn đầu tư tiền quảng cáo .Để theo dõi giá trị khác nhau so với mỗi lượt chuyển đổi, bạn cần chỉnh sửa đoạn mã sự kiện để sử dụng những giá trị đơn cử so với từng thanh toán giao dịch .

  Các bước thực hiện:

  1. Mở trang quản trị Shopify và nhấp vào Settings (Cài đặt) > Thanh toán.
  2. Trong mục Order processing (Xử lý đơn hàng), trong hộp văn bản Đoạn mã bổ sung, tìm đoạn mã sự kiện bạn đã thêm trong Bước 3: Cài đặt đoạn mã sự kiện.
  3. Thay thế dòng bắt đầu với 'value': bằng một trong các đoạn mã sau:

   1. Để số tiền chuyển đổi không bao gồm thuế và phí vận chuyển, hãy thay thế bằng đoạn mã này:
     'value': {{ checkout.subtotal_price | divided_by: 100.0 }}, 
   2. Để số tiền chuyển đổi bao gồm thuế và phí vận chuyển, hãy thay thế bằng đoạn mã này:
     'value': {{ checkout.total_price | divided_by: 100.0 }}, 

   Sau khi bạn sửa chữa thay thế dòng này, tập lệnh của bạn trông giống với ví dụ sau :

  {% if first_time_accessed %}
   Event snippet for Test conversion page
   

  {% endif %}
  1. Nhấp vào Lưu.

  Để đảm bảo thẻ có tác dụng, kiểm tra trạng thái theo dõi trên trang Conversion actions (Thao tác chuyển đổi) trong tài khoản Google Ads. Có thể mất vài giờ để thẻ theo dõi chuyển đổi hiển thị là đã xác minh.

  Thiết lập tiếp thị lại

  Tiếp thị lại giúp bạn nhắm tiềm năng quảng cáo đến những người đã truy vấn shop trong quá khứ. Tiếp thị lại động nhắm tiềm năng quảng cáo đến khách truy vấn của shop dựa trên loại sản phẩm đơn cử họ đã xem trên website của bạn. Bạn hoàn tất phần nhiều quy trình thiết lập tiếp thị lại và tiếp thị lại động qua thông tin tài khoản Google Ads. Đọc hướng dẫn thiết lập của Google về tiếp thị lại và tiếp thị lại động để thiết lập mã tiếp thị lại trên Google .Bạn cần chỉnh sửa mã chủ đề để thêm mã tiếp thị lại vào shop Shopify của mình. Đây là tùy chỉnh chủ đề không được tương hỗ nhưng bạn hoàn toàn có thể cố gắng nỗ lực tìm sự tương hỗ trong forum Cộng đồng Shopify hoặc thuê chuyên viên Shopify để chỉnh sửa mã chủ đề cho bạn .

  Lưu ý

  Để được tương hỗ thêm trong việc sử dụng tiếp thị lại hoặc tiếp thị lại động so với shop trực tuyến, truy vấn trang Hỗ trợ của Google .

  Bài viết liên quan