Hướng dẫn cách tạo/xóa người dùng mới trên Windows 8/8.1

1. Cách tạo người dùng mới trên Windows 8/8. 1Làm thế nào để tạo / xóa người dùng mới trên Windows 8/8. 1 ?

Hướng dẫn cách tạo/xóa người dùng mới trên Windows 8/8.1. Khi cho ai đó cùng sử dụng máy tính, hãy tạo thêm người dùng mới để đảm bảo tính riêng tư cho cả 2.

Tạo nhiều người dùng giúp bạn và những người cùng sử dụng máy tính khác bảo mật các thông tin cá nhân tốt hơn. Bạn có thể tạo nhiều tài khoản người dùng trên Windows 8/8.1 có sử dụng hoặc không sử dụng tài khoản Microsoft.

Làm thế nào để tạo / xóa người dùng mới trên Windows 8/8. 1 ?

1. Cách tạo người dùng mới trên Windows 8/8. 1

Bước 1 : Mở Control Panel ( Xem cách mở Control Panel ) .
Bước 2 : Chọn User Accounts and Family Safety .

Chọn User Accounts and Family Safety

Bước 3 : Chọn User Accounts .

Chọn User Accounts

Bước 4 : Nhấn vào dòng Make changes to my account in PC settings .

Nhấn vào dòng Make changes to my account in PC settings

Bước 5 : Chọn Other accounts trong menu bên trái sau đó nhấn nút Add an account trong hành lang cửa số bên phải .

Chọn Other accounts -> Add an account” class=”aligncenter wp-image-18478 size-full lazyload” height=”284″ src=”https://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/11/tao-xoa-nguoi-dung-moi-tren-windows-8-4.png” title=”Chọn Other accounts -> Add an account” width=”731″/></p>
<p>Bước 6 : Nhấn vào dòng Sign in without a Microsoft account ( not recommended ) .</p>
<p class=Tips : Nếu bạn muốn tạo thông tin tài khoản người dùng mới đăng nhập bằng thông tin tài khoản Microsoft thì nhập thông tin tài khoản trong khung E-Mail address rồi nhấn Next .

Nhấn vào dòng Sign in without a Microsoft account (not recommended)

Bước 7 : Nhấn nút Local account .

Nhấn nút Local account

Bước 8 : Nhập tên người dùng ( User name ), mật khẩu ( Password và Reenter password ). Lưu ý Password hint là phần gợi ý mật khẩu ai cũng hoàn toàn có thể thấy .
Chọn xong bạn nhấn nút Next .

Nhập tên người dùng và mật khẩu rồi nhấn nút Next

Bước 9: Tạo người dùng mới trên Windows 8/8.1 thành công. Bạn nhấn nút  Finish  để đóng cửa sổ này.

Nhấn nút Finish

Bước 10 : Lúc này bạn sẽ được đưa về phần Manage other accounts, bạn sẽ thấy thông tin tài khoản mới vừa tạo. Và khi đăng nhập, bạn sẽ thấy phần lựa chọn thông tin tài khoản .

Tạo người dùng mới trên Windows 8/8.1

2. Cách xóa người dùng ( User Account ) trên Windows 8/8. 1

Bước 1 : Mở Control Panel ( Xem cách mở Control Panel ) .
Bước 2 : Chọn User Accounts and Family Safety .

Bước 3 : Nhấn vào dòng Remove user accounts .

Nhấn vào dòng Remove user accounts

Bước 4: Chọn người dùng bạn muốn xóa. Ví dụ ở đây mình sẽ xóa người dùng có tên là Thuthuattienich.com.

Chọn người dùng muốn xóa

Bước 5 : Nhấn vào dòng Delete the account .

Nhấn vào dòng Delete the account

Bước 6 : Ở đây có 2 lựa chọn là giữ tập tin người dùng ( Desktop, Documents, Favorites, Music, Pictures và Videos ) – Keep Files hoặc xóa – Delete Files .

Chọn xóa hoặc giữ lại các file cá nhân

Bước 7: Nhấn nút  Delete Account .

Nhấn nút Delete Account

Lúc này thông tin tài khoản này sẽ bị xóa, bạn sẽ được đưa về trang Quản lý tài khoản .
Chúc các bạn thành công xuất sắc ! ! !

Bài viết liên quan