Cách kiểm tra trạng thái kích hoạt và loại Microsoft Office – Thủ Thuật

Nếu bạn muốn kiểm tra loại kích hoạt và trạng thái của cài đặt Microsoft Office trên máy tính Windows, thì bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng dấu nhắc lệnh.

Kiểm tra trạng thái kích hoạt và loại Microsoft Office

Mở dấu nhắc lệnh với đặc quyền quản trị, nhập nội dung sau và nhấn Enter để điều hướng đến thư mục Office16:

cd Program FilesMicrosoft OfficeOffice16

Tiếp theo, nhập nội dung sau và nhấn Enter:

cscript ospp.vbs/dstatus

Bạn sẽ có thể xem tất cả những chi tiết này ở đây. Bạn có thể xem chi tiết đối với Tên Giấy phép cho loại giấy phép và Trạng thái Giấy phép để xem liệu bản sao có được kích hoạt và cấp phép hay không.

Các đường dẫn được sử dụng như sau:

  • Office 32 bit trên Windows 64 bit: cd Program Files (x86) Microsoft Office Office16
  • Office 32 bit trên Windows 32 bit: cd Program Files Microsoft Office Office16
  • Office 64 bit trên Windows 64 bit: cd Program Files Microsoft Office Office16

CẬP NHẬT: Trong trường hợp của Microsoft Office 14, bạn sẽ phải thay thế Office16 bằng Office14.

Vào đây để tìm hiểu cách Xem Trạng thái Cấp phép và ID Kích hoạt của Hệ điều hành Windows của bạn.

Cách kiểm tra trạng thái kích hoạt và loại Microsoft Office - Thủ Thuật

BLog Thủ Thuật chúc anh em thành công!!!

Xem thêm:  Cách khắc phục sự cố khi không thể cập nhật trong Windows 10 – Thủ Thuật

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.