Cách khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó

Cách khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó  Minus

GIỚI THIỆU

Bài viết này mô tả cách sử dụng công cụ Khôi phục Hệ thống để đưa máy tính trở lại trạng thái trước đó. Tính năng Khôi phục Hệ thống “chụp nhanh” các tệp hệ thống then chốt và một số tệp chương trình và thiết đặt đăng ký đồng thời lưu trữ thông tin này thành các thời điểm khôi phục. Nếu máy tính của bạn không hoạt động đúng, bạn có thể sử dụng các thời điểm khôi phục này để đưa Windows XP trở lại trạng thái trước đó khi máy tính hoạt động đúng. Việc này cũng có thể thay đổi các tập lệnh, gói tệp và các loại tệp thi hành khác trên máy tính của bạn.

Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.

Chú ý Khôi phục Hệ thống không ảnh hưởng đến các tệp cá nhân, như e-mail, tài liệu hoặc ảnh. Bạn chỉ có thể khôi phục các tệp đã xoá nếu bạn đã tạo các bản sao lưu của những tệp đó.
THÔNG TIN THÊM
Chú ý Để thực hiện Khôi phục Hệ thống, bạn phải được đăng nhập vào Windows với tư cách quản trị viên. Nếu máy tính của bạn là một phần của mạng, bạn có thể phải yêu cầu quản trị viên hệ thống giúp đỡ. Để xác minh rằng bạn được đăng nhập vào Windows với tư cách quản trị viên, hãy làm theo các bước sau:
1. Mở hộp thoại Ngày và Giờ.
Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
Gõ lệnh sau vào hộp thoại Chạy, sau đó bấm OK:
timedate.cpl

Cách khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó  2425644
2. Sử dụng một trong các bước phù hợp, tuỳ thuộc vào kết quả.
Nếu hộp thoại Thuộc tính Ngày và Giờ xuất hiện, bạn đã được đăng nhập với tư cách quản trị viên. Bấm Huỷ để đóng hộp thoại Thuộc tínhNgày và Giờ.
Cách khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó  2425645
Thông báo sau xuất hiện nếu bạn không được đăng nhập với tư cách quản trị viên.
Cách khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó  2425646
Cách sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống để khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó

Để sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống để khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó, hãy làm theo các bước sau:
Đăng nhập vào Windows với tư cách quản trị viên.
Bấm Bắt đầu, trỏ vào Tất cả Chương trình, trỏ vào Các tiện ích, trỏ vào Công cụ Hệ thống, sau đó bấm Khôi phục Hệ thống.
Cách khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó  2425992

3. Trên trang Chào mừng bạn đến với tính năng Khôi phục Hệ thống, bấm để chọn tuỳ chọn Khôi phục máy tính của tôi về thời gian trước đó, sau đó bấm Tiếp tục.

Cách khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó  2425656
4. Trên trang Chọn Thời điểm Khôi phục, bấm thời điểm khôi phục hệ thống gần đây nhất trong danh sách Trên danh sách này, bấm vào một thời điểm khôi phục, sau đó bấm Tiếp theo.
Chú ý Thông báo Khôi phục Hệ thống có thể xuất hiện, liệt kê các thay đổi cấu hình mà tính năng Khôi phục Hệ thống sẽ thực hiện. Bấm OK.
Cách khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó  2425657
5. Trên trang Xác nhận Lựa chọn Thời điểm Khôi phục, bấm Tiếp tục. Khôi phục Hệ thống sẽ khôi phục cấu hình Windows XP trước đó rồi khởi động lại máy tính.
6. Đăng nhập vào máy tính với tư cách Quản trị viên. Sau đó bấm OK trên trang Khôi phục Hoàn tất của tính năng Khôi phục Hệ thống.
Cách khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó  2425659
Nếu bạn đã khôi phục thành công máy tính của mình về trạng thái trước đó và máy tính hoạt động như mong đợi, bạn đã hoàn tất.
Nguồn :

MICROSOFT

Bài viết này mô tả cách sử dụng công cụ Khôi phục Hệ thống để đưa máy tính trở lại trạng thái trước đó. Tính năng Khôi phục Hệ thống “chụp nhanh” các tệp hệ thống then chốt và một số tệp chương trình và thiết đặt đăng ký đồng thời lưu trữ thông tin này thành các thời điểm khôi phục. Nếu máy tính của bạn không hoạt động đúng, bạn có thể sử dụng các thời điểm khôi phục này để đưa Windows XP trở lại trạng thái trước đó khi máy tính hoạt động đúng. Việc này cũng có thể thay đổi các tập lệnh, gói tệp và các loại tệp thi hành khác trên máy tính của bạn.Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.Chú ý Khôi phục Hệ thống không ảnh hưởng đến các tệp cá nhân, như e-mail, tài liệu hoặc ảnh. Bạn chỉ có thể khôi phục các tệp đã xoá nếu bạn đã tạo các bản sao lưu của những tệp đó.Chú ý Để thực hiện Khôi phục Hệ thống, bạn phải được đăng nhập vào Windows với tư cách quản trị viên. Nếu máy tính của bạn là một phần của mạng, bạn có thể phải yêu cầu quản trị viên hệ thống giúp đỡ. Để xác minh rằng bạn được đăng nhập vào Windows với tư cách quản trị viên, hãy làm theo các bước sau:1. Mở hộp thoại Ngày và Giờ.Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.Gõ lệnh sau vào hộp thoại Chạy, sau đó bấm OK:timedate.cpl2. Sử dụng một trong các bước phù hợp, tuỳ thuộc vào kết quả.Nếu hộp thoại Thuộc tính Ngày và Giờ xuất hiện, bạn đã được đăng nhập với tư cách quản trị viên. Bấm Huỷ để đóng hộp thoại Thuộc tínhNgày và Giờ.Thông báo sau xuất hiện nếu bạn không được đăng nhập với tư cách quản trị viên.Cách sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống để khôi phục Windows XP về trạng thái trước đóĐể sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống để khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó, hãy làm theo các bước sau:Đăng nhập vào Windows với tư cách quản trị viên.Bấm Bắt đầu, trỏ vào Tất cả Chương trình, trỏ vào Các tiện ích, trỏ vào Công cụ Hệ thống, sau đó bấm Khôi phục Hệ thống.3. Trên trang Chào mừng bạn đến với tính năng Khôi phục Hệ thống, bấm để chọn tuỳ chọn Khôi phục máy tính của tôi về thời gian trước đó, sau đó bấm Tiếp tục.4. Trên trang Chọn Thời điểm Khôi phục, bấm thời điểm khôi phục hệ thống gần đây nhất trong danh sách Trên danh sách này, bấm vào một thời điểm khôi phục, sau đó bấm Tiếp theo.Chú ý Thông báo Khôi phục Hệ thống có thể xuất hiện, liệt kê các thay đổi cấu hình mà tính năng Khôi phục Hệ thống sẽ thực hiện. Bấm OK.5. Trên trang Xác nhận Lựa chọn Thời điểm Khôi phục, bấm Tiếp tục. Khôi phục Hệ thống sẽ khôi phục cấu hình Windows XP trước đó rồi khởi động lại máy tính.6. Đăng nhập vào máy tính với tư cách Quản trị viên. Sau đó bấm OK trên trang Khôi phục Hoàn tất của tính năng Khôi phục Hệ thống.Nếu bạn đã khôi phục thành công máy tính của mình về trạng thái trước đó và máy tính hoạt động như mong đợi, bạn đã hoàn tất.Nguồn :

Bài viết liên quan