Hướng dẫn chia, gộp & tạo ổ đĩa trên Windows 7

Hướng dẫn cách chia, gộp & tạo ổ đĩa trên Windows 7/8/8.1/10 đơn giản nhất. Cách tách, ghép, tạo ổ đĩa rất đơn giản không phải cần đến phần mềm hỗ trợ.

Khi mới mua máy tính, các ổ đĩa mặc định chắc chắn sẽ không làm bạn hài lòng. Bạn có thể chia lại các ổ đĩa theo ý mình với hướng dẫn ở đây mà không cần bất cứ phần mềm hỗ trợ nào. Thủ thuật áp dụng cho hệ điều hành Windows 7 hoặc mới hơn.

>>> Cách sử dụng phần mềm EaseUS Partition Master để chia, tách, gộp, tạo ổ đĩa

Hướng dẫn chia & gộp ổ đĩa trên Windows 7/8/8.1/10Hướng dẫn chia & gộp ổ đĩa trên Windows 7/8/8.1/10

Hướng dẫn cách chia, gộp và tạo ổ đĩa không cần ứng dụng trên Windows 7/8/8. 1/10

Phần 1 : Hướng dẫn chia ổ đĩa

1.1 Tách dung lượng ổ đĩa

Bước 1 : Bạn nhấn chuột phải lên hình tượng My Computer ( This PC ) trên màn hình hiển thị desktop chọn Manager ( không có hình tượng My Computer ( This PC ) xem cách làm hiện ở đây ) .

Nhấn chuột phải lên biểu tượng My Computer (This PC) chọn Manager

Bước 2 : Chọn Disk Management trong menu bên trái .

Chọn Disk Management trong menu bên trái

Bước 3 : Nhấn vào ổ đĩa bạn muốn chia chọn Shrink Volume …

Nhấn vào ổ đĩa bạn muốn chia chọn Shrink Volume…

Bước 4 : Nhập dung tích bạn muốn chia trong phần Enter the amount of space to shrink in MB .

Lưu ý: Dung lượng ổ đĩa bạn muốn chia phải nhỏ hơn dung lượng trong phần Size of available shrink space in MB

Nhập xong, bạn nhấn nút Shrink

Nhập dung lượng muốn chia rồi nhấn nút Shrink

Bước 5 : Chờ một lúc bạn sẽ thấy phân vùng được tách ra với tên Unallocated ( màu đen ) có dung tích ~ dung tích bạn chọn ở trên .

Dung lượng được tách được đưa vào phân vùng Unallocated

1.2 Gộp dung lượng vừa tách vào ổ đĩa đã có

Lưu ý : Phần này được thêm sau nên dung tích ổ đĩa trống sẽ không giống với dung tích tách ra ở trên

Bước 1 : Bạn nhấn chuột phải vào ổ đĩa muốn gộp thêm dung tích trống vừa tách ở trên chọn Extend Volume …

Nhấn chuột phải vào ổ đĩa muốn gộp thêm dung lượng trống vừa tách ở trên chọn Extend Volume...

Bước 2 : Nhấn nút Next .

Nhấn nút Next

Bước 3 : Nhập dung tích muốn gộp vào ổ đĩa đã chọn trong phần Select the amount of space in MB rồi nhấn nút Next .

Lưu ý dung lượng muốn gộp phải nhỏ hơn hoặc bằng dung lượng được ghi trong phần Maximum available space in MB.

Nhập dung lượng muốn gộp vào ổ đĩa đã chọn trong phần Select the amount of space in MB rồi nhấn nút Next

Bước 4 : Nhấn nút Finish .

Nhấn nút Finish

Lúc này bạn sẽ thấy dung tích ổ đĩa trên sẽ được cộng thêm dung tích như bạn chọn .

1.3 Tạo ổ đĩa mới

Bước 1 : Bạn nhấn chuột phải vào phân vùng ổ đĩa được tách ra ở trên ( Unallocated ) chọn New Simple Volume …

Nhấn chuột phải vào phân vùng Unallocated chọn New Simple Volume...

Bước 2 : Nhấn nút Next .

Nhấn nút Next

Bước 3: Chọn dung lượng cho ổ đĩa mới trong phần  Simple volume size in MB 

Lưu ý : Dung lượng cho ổ đĩa mới bạn chọn phải nhỏ hơn hoặc bằng dung tích trong phần Maximum disk space in MB

Chọn xong, bạn nhấn nút Next .

Chọn dung lượng cho ổ đĩa mới trong phần Simple volume size in MB rồi nhấn Next

Bước 4 : Chọn ký hiệu cho ổ đĩa trong phần Assign the following drive letter rồi nhấn nút Next .

Chọn ký hiệu cho ổ đĩa rồi nhấn nút Next

Bước 5 : Tích vào phần Format this volume with the following settings, sau đó nhập tên cho ổ đĩa mới trong phần Volume label, các phần khác bạn để mặc định. Sau đó nhấn nút Next để liên tục .

Nhập tên cho ổ đĩa mới rồi nhấn nút Next

Bước 6 : Quá trình tạo ổ đĩa sẽ rất nhanh. Bên dưới là thông tin tạo ổ đĩa mới thành công xuất sắc, bạn nhấn nút Finish để đóng hành lang cửa số này .

Thông báo tạo ổ đĩa mới thành công

Lúc này, bạn sẽ thấy ổ đĩa mới vừa tạo trong danh sách các ổ đĩa.

Ổ đĩa T với tên Windows 7 đã được tạo

Và trong My Computer .

Ổ đĩa T với tên Windows 7 đã được tạo

Phần 2 : Gộp ổ đĩa

Lấy ví dụ ở đây mình sẽ gộp 2 ổ đĩa X & Y như hình dưới.

Ví dụ gộp 2 ổ đĩa X và Y với nhau

Đầu tiên bạn phải xóa một trong 2 ổ đĩa đi ( nhớ copy các tài liệu quan trọng trong ổ đĩa đó sang ổ đĩa còn lại hoặc ổ đĩa khác ). Theo ví dụ trên thì mình sẽ copy hàng loạt tài liệu trong ổ đĩa Y sang ổ đĩa X và gộp ổ đĩa Y vào ổ đĩa X .

Bước 1 : Bạn nhấn chuột phải vào ổ đĩa Y chọn Delete Volume .

Nhấn chuột phải vào ổ đĩa Y chọn Delete Volume

Bước 2 : Nhấn nút Yes để xác nhận .

Nhấn nút Yes

Bước 3: Lúc này bạn sẽ thấy ổ đĩa Y bị xóa và dung lượng của ổ đĩa này được chuyển sang phân vùng Unallocated.

Dung lượng ổ đĩa Y được chuyển qua phân vùng Unallocated

Bước 4 : Bạn nhấn chuột phải vào ổ đĩa X ( ổ đĩa muốn gộp dung tích vào ) đó chọn Extend Volume …

Nhấn chuột phải vào ổ đĩa X chọn Extend Volume...

Bước 5 : Nhấn nút Next .

Nhấn Next

Bước 6 : Chọn dung tích bạn muốn gộp vào ổ đĩa X trong phần Select the amount of space in MB .

Lưu ý : Dung lượng bạn chọn phải nhỏ hơn hoặc bằng dung tích trong phần Maximum avaiable Space in MB

.
Chọn xong, bạn nhấn nút Next .

Nhấn nút Next

Bước 7: Thông báo quá trình gộp ổ đĩa thành công, bạn nhấn nút  Finish  để đóng cửa sổ này.

Nhấn nút Finish

Chúc các bạn thành công xuất sắc ! ! !

Bài viết liên quan