Cách Chèn, Di chuyển hoặc Xóa Dấu ngắt Trang trong Trang tính Excel – Thủ Thuật

Microsoft Excel tính rất hữu ích trong việc giữ cho dữ liệu có tổ chức và linh hoạt. Rất dễ dàng để di chuyển hoặc thay đổi mọi thứ trong trang tính, đặc biệt nếu bạn biết cách thao tác dữ liệu bằng Excel. Ngắt trang tham chiếu đến các dấu phân cách đánh dấu sự phân chia của mỗi trang khi in.

Khi bạn sử dụng Excel, ngắt trang thực sự được chèn tự động tùy thuộc vào kích thước giấy, tỷ lệ và tùy chọn lề. Chà, nếu trong trường hợp cài đặt mặc định không hoạt động với yêu cầu hoặc tùy chọn của bạn thì bạn có thể chọn chèn ngắt trang theo cách thủ công. Điều này rất hữu ích, đặc biệt nếu bạn đang in bảng và cần biết chính xác số trang cần thiết hoặc nơi bạn tách tài liệu.

Dưới đây là các bước cần làm theo khi bạn muốn chèn, di chuyển hoặc xóa ngắt trang trong trang tính Microsoft Excel.

Chèn Ngắt trang trong Excel

Mở Lượt xem tab và đi đến Lượt xem sổ làm việc và sau đó nhấp vào Xem trước ngắt trang.

Chọn cột hoặc hàng mà bạn muốn chèn ngắt trang.

Đi đến Bố trí trang và sau đó nhấp vào Nghỉ giải lao được tìm thấy dưới Thiết lập trang chuyển hướng. Cuối cùng, nhấp vào Chèn Ngắt trang.Chèn Ngắt trang trên MS Excel

Xem thêm:  GIMPHOTO: Phần mềm xử lí ảnh miễn phí trên Windows 10 – Thủ Thuật

Khi bạn đã chèn dấu ngắt trang vào vị trí mong muốn nhưng vẫn muốn thay đổi hoặc xóa dấu ngắt trang đã được thiết lập, chỉ cần nhấp vào Lượt xem từ menu thả xuống và sau đó chọn Xem trước ngắt trang. Dưới Xem trước ngắt trang, bây giờ bạn có thể kéo tự do từng ngắt trang. Kéo ngắt trang ngay trên mép của bản xem trước nếu bạn muốn thay đổi hoặc xóa ngắt trang đã chọn.

Dưới đây là các bước cần thực hiện nếu bạn muốn tạo ngắt trang dọc:

1]Đặt con trỏ ô để đánh dấu Hàng 1 ở bên phải cột nơi bạn muốn đặt ngắt trang.

2]Đi tới menu Excel và sau đó chọn Chèn Ngắt trang Lựa chọn. Sau đó, bạn sẽ thấy một đường thẳng đứng trên trang tính của mình cho biết vị trí chính xác mà trang sẽ ngắt.

Nếu bạn muốn làm một ngắt trang ngang, đây là những gì bạn làm:

1]Đặt con trỏ ô trong Cột A hoặc hàng ngay bên dưới hàng mà bạn muốn chèn dấu ngắt trang.

2]Đi tới menu Excel, rồi chọn Chèn Ngắt trang. Bạn sẽ thấy một đường ngang trên trang tính cho biết vị trí trang sẽ ngắt.

Khi bạn kiểm tra Xem trước ngắt trang bên dưới thanh trạng thái, bạn sẽ thấy kết quả thực tế hoặc vị trí mà ngắt trang sẽ xuất hiện khi tài liệu được in ra. Điều này cũng sẽ hiển thị những thay đổi bạn đã thực hiện đối với tài liệu.

Xem thêm:  BSvcProcessor đã ngừng hoạt động – Thủ Thuật

Đọc: Làm thế nào để tùy chỉnh Thanh công cụ truy cập nhanh trong Excel để làm cho nó hoạt động cho bạn.

Di chuyển Ngắt trang trong Excel

1]Nhấp vào Tập tin và sau đó trên Tùy chọn.

2]Trong số các tab ở phía bên trái, nhấp vào Nâng cao và chọn hộp tương ứng với Bật điều khiển điền và kéo và thả ô. Chèn, di chuyển hoặc xóa dấu ngắt trang trong Excel

3]Mở trang tính bạn muốn sửa đổi.

4]Nhấp vào Lượt xem và sau đó Xem trước ngắt trang.

5]Để di chuyển Ngắt trang, chỉ cần kéo Ngắt trang đến vị trí mới.

Xóa Ngắt trang trong Excel

1]Trên Lượt xem nhấp vào Xem trước ngắt trang.

2]Chọn hàng hoặc cột của ngắt trang mà bạn định xóa.

3]Đi tới Bố trí trang Tab và nhấp vào Breaks. Lựa chọn Xóa Ngắt trang. Nó sẽ xóa ngắt trang mà bạn đã chọn trước đó.

Hi vọng điêu nay co ich!

Cách Chèn, Di chuyển hoặc Xóa Dấu ngắt Trang trong Trang tính Excel - Thủ Thuật

BLog Thủ Thuật chúc anh em thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.