Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 – Thủ Thuật

nhựa cây đã giới thiệu hoàn toàn mới của họ IDES hoặc là Hệ thống trình diễn và đánh giá Internet trong Hệ thống R/3 và đại diện cho một công ty kiểu mẫu. Nó chứa dữ liệu ứng dụng cho các tình huống kinh doanh khác nhau có thể được chạy trong Hệ thống SAP và có thể được sử dụng để phản ánh các yêu cầu kinh doanh thực tế và có quyền truy cập vào nhiều đặc điểm thực tế. Nó sử dụng một kịch bản kinh doanh dễ theo dõi để cho bạn thấy các chức năng toàn diện của Hệ thống R/3. Cùng với chức năng, nó tập trung vào các quy trình kinh doanh và tích hợp của chúng.

Các ưu điểm nổi bật chính của điều này là các bản trình diễn riêng lẻ cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan về dữ liệu chính và chứa các hướng dẫn từng bước về cách thực hiện các quy trình riêng lẻ.

Cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10

Bạn cần thực hiện các bước sau để thực hiện toàn bộ quá trình này:

 1. Cài đặt SAP GUI.
 2. Cài đặt bản vá cho SAP GUI.
 3. Cài đặt SAP Hot Fix.
 4. Cấu hình đăng nhập cho SAP.

Dưới đây là một số Yêu cầu Hệ thống để cài đặt Cài đặt IDES này:

 • Ổ cứng có dung lượng lưu trữ từ 600 GB trở lên.
 • RAM có dung lượng lưu trữ từ 4 GB trở lên.
 • Bộ xử lý Intel Core i3 và mới hơn.
 • Bộ nhớ RAM trống ít nhất 1 GB.
 • Dung lượng đĩa ít nhất 300 MB.

Tôi đã giới thiệu bạn tạo một điểm khôi phục hệ thống. Điều này là do trong khi thực hiện các loại sửa đổi này, có khả năng có điều gì đó bị hỏng ở phía phần mềm của máy tính của bạn. Hoặc, nếu bạn không có bất kỳ thói quen nào để tạo một điểm khôi phục hệ thống, tôi khuyên bạn nên tạo một điểm thường xuyên.

Bước 1: Cài đặt SAP GUI

Trước hết, hãy bắt đầu bằng cách tải xuống SAP IDE từ HEC Montreal đây.

Giải nén tệp lưu trữ bạn vừa tải xuống và mở thư mục đã giải nén. Nhấp đúp vào SetupAll.exe để chạy tệp đó.

Nếu bạn nhận được UAC hoặc Lời nhắc kiểm soát tài khoản người dùng, hãy nhấp vào Đúng.

Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 - Thủ Thuật

Bây giờ, Trình cài đặt sẽ mở. Bấm vào Kế tiếp.

Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ nhận được danh sách các thành phần mà bạn cần cài đặt. Đảm bảo rằng bạn chỉ chọn ba thứ này,

 • Khách hàng doanh nghiệp SAP 6.5.
 • Chromium dành cho SAP Business Client 6.5.
 • SAP GUI cho Windows 7.50 (Biên dịch 2).

Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 - Thủ Thuật

Cuối cùng, nhấp vào Kế tiếp.

Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu chọn một đường dẫn mặc định để cài đặt. Tuy nhiên, đường dẫn mặc định sẽ là,

C: Program Files (x86) SAP NWBC65

Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 - Thủ Thuật

Nhấp vào Next. Bây giờ nó sẽ bắt đầu cài đặt phần mềm trên máy tính của bạn.

Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 - Thủ Thuật

Sau khi cài đặt xong, nhấp vào Đóng.

Bước 2: Cài đặt bản vá cho SAP GUI

Bắt đầu bằng cách tải xuống Bản vá cho SAP GUI từ đây.

Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 - Thủ Thuật

Nhấp đúp vào chạy trình cài đặt bản vá.

Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 - Thủ Thuật

Bấm vào Kế tiếp để bắt đầu cài đặt. Sau khi cài đặt xong, bấm vào Đóng để hoàn tất cài đặt bản vá.

Bước 3: Cài đặt SAP Hotfix

Tải xuống trình cài đặt Hotfix từ đây.

Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 - Thủ Thuật

Tiếp tục cài đặt hotfix này theo cách tương tự như Patch cho SAP GUI.

Bước 4: Cấu hình đăng nhập cho SAP

Bắt đầu bằng cách tìm kiếm Đăng nhập SAP trong hộp Search Cortana và nhấp vào kết quả thích hợp.

Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 - Thủ Thuật

Bây giờ, sau khi Nhật ký SAP trên Control Panel được mở, hãy nhấp vào Vật phẩm mới.

Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 - Thủ Thuật

Bạn sẽ nhận được một danh sách cho các Mục nhập SID, từ danh sách đó, hãy chọn Hệ thống do người dùng chỉ định và sau đó nhấp vào Kế tiếp.

cài đặt SAP IDES miễn phí trên Windows 10

Chọn Loại kết nối là Máy chủ ứng dụng tùy chỉnh và định cấu hình nó bằng các thông tin đăng nhập sau,

 • Kiểu kết nối: Máy chủ ứng dụng tùy chỉnh.
 • Sự miêu tả: Máy chủ Ayush Dev.
 • Máy chủ ứng dụng: máy chủ01
 • Số phiên bản: 00
 • ID hệ thống: ERD.

Bây giờ bấm vào Kế tiếp.

Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 - Thủ Thuật

Đối với cấu hình kết nối, không thay đổi bất kỳ cài đặt nào được xác định trước.

Bấm vào Kế tiếp.

Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 - Thủ Thuật

Cuối cùng, chọn ngôn ngữ và mã hóa ưa thích của bạn và nhấp vào Hoàn thành.

Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 - Thủ Thuật

Thì đấy!

Bạn đã tạo máy chủ phát triển của mình và bây giờ bạn có thể chọn nó và nhấp vào Đăng nhập để đăng nhập vào máy chủ đó.

Cách cài đặt SAP IDES GUI miễn phí trên Windows 10 - Thủ Thuật

BLog Thủ Thuật chúc anh em thành công!!!

Xem thêm:  Công cụ giúp tự động thay đổi hình nền máy tính theo Bing-ThuThuat

Bài viết liên quan