Các phím tắt thông dụng trong excel hỗ trợ thao tác nhanh chóng nhất

Làm thế nào để thao tác nhanh gọn trên excel ? Hiểu được yếu tố khi sử dụng của người dùng, Excel đã thiết lập sẵn những phím tắt. Vậy những phím tắt này là những phím tắt nào ? Chức năng của các phím tắt thông dụng trong excel là gì ? Bạn cần một tờ giấy để note những phím tắt ngay sau đây .Các phím tắt thông dụng trong excel

Các phím tắt kết hợp chức năng trong Excel

Phím tắt sao chép

Những phím tắt sao chép này rất thông dụng kể cả trong word và excel. Đây gần như là các phím tắt mà ai cũng nên biết khi sử dụng máy tính .

Phím tắt

Công dụng

CTRL + C

Sao chép tài liệu

CTRL + D

Chép giá trị từ ô ở trên ô hiện hành vào ô hiện hành

CTRL + R

Chép tài liệu từ bên trái qua phải

CTRL + V

Dán

CTRL + X

Cắt

CTRL + Z

Quay lại thao tác vừa triển khai

CTRL + DELETE

Xoá tổng thể chữ trong một dòng

ALT + ENTER

Xuống dòng trong ôPhím tắt Alt + Enter để xuống dòng trong ô

Phím tắt điều hướng

Phím tắt điều hướng là phím tắt quy đổi vị trí của con trỏ chuột ở vị trí hiện tại đến một vị trí mới trong excel. Khi thao tác trên excel, giữa nhiều tab, nhiều ô và công thức quá dài, bạn thường sử dụng đến các phím tắt này .

Phím tắt

Công dụng

ALT + TAB

Chuyển đổi giữa các chương trình

CTRL + TAB

Chuyển đổi giữa các file Excel đang mở

CTRL + PAGE UP

Sang sheet bên trái

CTRL + PAGE DOWN

Sang sheet bên phải

HOME

Di chuyển về đầu dòng

CTRL + HOME

Di chuyển về dòng và cột tiên phong trong sheet

CTRL + END

Di chuyển về dòng và cột sau cuối trong sheet

Phím tắt thao tác

Nhóm phím tắt thao tác cũng được sử dụng khá nhiều trong word và excel để thực thi thao tác so với trang excel hiện mở. Có các phím tắt tạo file mới, lưu file, đóng file …

Phím tắt 

Công dụng

CTRL + N

Tạo file mới

CTRL + O

Mở file đã lưu

CTRL + P

In tài liệu

CTRL + S

Lưu trang

CTRL + W

Đóng trang hiện tại

ALT + =

Sử dụng công dụng Auto Sum

CTRL + SHIFT + A

Chèn ngoặc ( ) và các đối số sau khi nhập tên hàm

Phím chức năng

Phím tắt công dụng là nhóm phím tắt dãy F ở hàng trên cùng của bàn phím. Những phím tắt này không có nhiều người biết đến, nhưng hiệu quả của nó là quan trọng nên bạn hãy note vào nhé .

Phím tắt

Công dụng

F2

Hiệu chỉnh tài liệu trong ô

F3

Dán một tên đã đặt trong công thức

F4 hoặc CTRL + Y

Lặp lại lựa chọn định dạng ở đầu cuối

F5

Đi đến vị trí xác lập theo tham chiếu

Phím tắt định dạng

Nhóm phím tắt định dạng này rất rất hay được sử dụng, chính do tài liệu của bạn tiếp tục phải chỉnh sửa, kiểm soát và điều chỉnh lại định dạng văn bản, tài liệu trong ô như gạch chân, in nghiêng, in đậm, định dạng số … Các phím tắt gồm có những loại nào và công dụng của nó thế nào ? Cùng xem bảng dưới đây .

Phím tắt 

Công dụng

CTRL + –

Xóa dòng, cột

CTRL + ;

Cập nhật ngày tháng

CTRL + 0

Ẩn các cột đang chọn

CTRL + 1

Gọi hộp thoại Format Cells

CTRL + 5

Bật / tắt chính sách gạch giữa không gạch giữa

CTRL + 9

Ẩn các dòng đang chọn

CTRL + B

Bật / tắt in đậm

CTRL + I

Bật / tắt in nghiêng

CTRL + U

Bật / tắt gạch chân

CTRL + SHIFT + –

Xóa đường viền ( Border ) cho các ô đang chọn

CTRL + SHIFT + #

Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

CTRL + SHIFT + $

Định dạng số kiểu Curency ( USD ) với hai chữ số thập phân

CTRL + SHIFT + %

Định dạng số kiểu Percentage ( % ) ( không có chữ số thập phân )

CTRL + SHIFT + &

Thêm đường viền ngoài

CTRL + SHIFT + (

Hiển thị dòng ẩn

CTRL + SHIFT + :

Nhập thời hạn

CTRL + SHIFT + ?

Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân

CTRL + SHIFT + ^

Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân

CTRL + SHIFT + ~

Định dạng số kiểu General

CTRL + SHIFT + ”

Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

CTRL + SHIFT + =

Chèn ô trống hoặc dòng trống

CTRL + SHIFT + 0

Hiện các cột đang chọn

CTRL + SHIFT + 5

Định dạng format là Xác Suất

CTRL + SHIFT + 9

Hiện các dòng đang chọnPhím tắt Ctrl + : để chèn ngày hiện tại

Chọn vùng dữ liệu

Phím tắt chọn vùng tài liệu hữu dụng khi bảng excel của bạn quá dài, nhiều thông tin. Thay vì phải kéo chuột chọn hàng, chọn cột thì bạn hoàn toàn có thể vận dụng phím tắt để lựa chọn nhanh gọn. Rút ngắn được thời hạn khi thao tác trên excel .

Phím tắt

Công dụng

ALT + DOWN ARROW

Hiển thị list các giá trị trong cột hiện hành

CTRL + ARROW

Di chuyển đến ô ở đầu cuối có chứa tài liệu trước ô trống

CTRL + SHIFT + END

Mở rộng vùng chọn đến ô có sử dụng sau cuối

CTRL + SHIFT + HOME

Mở rộng vùng chọn về đầu worksheet

CTRL + SPACEBAR

Chọn cả cột

CTRL + K

Chèn một Hyperlink

CTRL + ’

Chép giá trị ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện tại

ESC

Bỏ qua tài liệu đang đổi khác

TAB

Ghi tài liệu vào ô vào chuyển dời qua phải vùng chọn

SHIFT + ARROW

Chọn vùng

SHIFT + ENTER

Ghi tài liệu vào ô và vận động và di chuyển lên trên trong vùng chọn

SHIFT + HOME

Mở rộng vùng chọn về dòng tiên phong

SHIFT + PAGE DOWN

Mở rộng vùng chọn xuống một màn hình hiển thị

SHIFT + PAGE UP

Mở rộng vùng chọn lên một màn hình hiển thị

SHIFT + SPACEBAR

Chọn cả dòng

SHIFT + F2

Chèn comment

SHIFT + TAB

Ghi tài liệu vào ô vào chuyển dời qua trái vùng chọnPhím tắt Shift + F2 để tạo comment trong excel

Phím tắt căn ô

Phím tắt ô dùng để kiểm soát và điều chỉnh tài liệu bên trong ô, căn ô trong excel .

Phím tắt

Công dụng

ALT + h, a, r

Căn ô sang phải

ALT + h, a, c

Căn giữa ô

ALT + h, a,  l

Căn ô sang trái

Phím tắt sử dụng cho công thức

Nhóm phím tắt công thức tương hỗ trong quy trình nhập công thức và sử dụng công thức tính trong excel. Có những công thức bạn muốn vận dụng nhanh thì bạn phải cần đến các phím tắt tương hỗ này thì công thức mới vận dụng được. Giải sử như với phím tắt F4 được sử dụng nhiều trong hàm VLOOkUP, HLOOKUP. MATCH. .

Phím tắt

Công dụng

F4

Sau khi gõ tham chiếu ô ( ví dụ : = E5 : E11 ) làm tham chiếu tuyệt đối ( = USD E USD 5 USD E $ 11 )

CTRL + SHIFT + ENTER

Nhập công thức là một công thức mảng

CTRL + SHIFT + U

Chuyển chính sách lan rộng ra hoặc thu gọn thanh công thức

SHIFT + F3

Hiển thị hộp thoại Insert Function

SHIFT + F9

Tính toán bảng tính hoạt động giải trí

Ctrl + A

Hiển thị phương pháp nhập sau khi nhập tên của công thứcXem thêm : Các phím tắt thông dụng trong Excel

Những phím tắt kết hợp ALT và các chữ cái gạch dưới của menu

Thao tác trong excel nhanh chóng với các phím tắt thông dụngCác phím tắt thông dụng này có trong tổng thể phiên bản excel từ 2003 cho đến 2007, 2010, 2013, năm nay … để giúp cho người sử dụng hoàn toàn có thể thuận tiện sử dụng excel. Nguyên tắc chung khi sử dụng các phím tắt sau đây là tích hợp phím ALT và Các ký tự gạch dưới trong các Menu của Excel 2003 như hình bên dưới. Lưu ý : chỉ cần bấm phím ALT một lần, không cần phải giữ phím ALT khi bấm các phím ký tự gạch dưới .

Phím tắt

Công dụng

ALT + D P

Insert / PivotTable

ALT + A E

Data / Text to Column

ALT + D B

Data / Subtotal

ALT + O H U

Hiện sheet đã ẩn

ALT + O H H

Ẩn sheet

ALT + O C A

Tự canh chỉnh độ rộng cột

ALT + E S

Dán Special

ALT + D F F

Data / Filter

ALT + W F + ENTER

View / Freeze hoặc Unfreeze Panes

ALT + W S

View / Split

ALT + N + (Type of chart)

Chèn biểu đồ

Trên đây là các phím trong excel. Khi biết các phím tắt bạn sẽ thao tác nhanh gọn trên ô, trên bảng và vận dụng các hàm tính, tìm kiếm nhanh gọn, thuận tiện hơn là nhấn bằng tay thủ công. Những phím tắt thông dụng này sẽ tương hỗ trực tiếp đến học tập và việc làm của bạn. Thời gian là một thứ rất quan trọng, vậy nên hãy tận dụng những phím tắt để tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn nhất hoàn toàn có thể, dành thời hạn cho những việc làm khác .

Bài viết liên quan