Các loại từ khóa trong adword

Với một chiến dịch Google Adwords thì từ khóa có vai trò quyết định hành động, nó tác động ảnh hưởng rất lớn đến sự thanh công của chiến dịch. Vậy bạn có biết có đến 5 loại từ khóa khác nhau trong Adwords ? Dưới đây là 5 loại từ khóa đó, mình liệt kê theo mức độ giảm dần về sự bao trùm của từ khóa

          – Broad match
          – Modifier broad match
          – Phrase match
          – Exact match
          – Negative Keyword

1.    Broad match (từ khóa mở rộng)
Broad Match là thiết lập mặc định cho các từ khóa của bạn khi bắt đầu cài đặt chiến dịch adwords. Vì vậy, khi bạn gửi một từ khóa mới vào nhóm quảng cáo nếu bạn không chỉ định một loại đối sánh khác (đối sánh chính xác, đối sánh cụm từ hoặc đối sánh phủ định). Hệ thống Google AdWords tự động chạy quảng cáo của bạn trên những biến thể có liên quan của từ khóa, bao gồm từ đồng nghĩa, dạng số ít và số nhiều, lỗi chính tả có thể có, biến thể từ gốc. 
Vd. Bạn có từ khóa mở rộng là áo thể thao  thì từ khóa của bạn sẽ kích hoạt các tìm kiếm sau: áo thể thao, quần áo đẹp, áo nam, thể thao, dụng cụ thể thao, thể thao trong nhà…….

2.     Modifier broad match 
Đây là một dạng broad match nhưng dễ dàng kiếm soát hơn, đặc điểm của loại từ khóa này là có dấu + phía trước từ khóa. Trong câu lệnh tìm kiếm nếu có chứa từ khóa có dấu + thì quảng cáo sẽ hiển thị
Vd. Bạn có từ khóa cửa hàng +hoa hồng thì các từ khóa sau sẽ kích hoạt quảng cáo: cửa hàng hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng đỏ, mua hoa hồng………

3.    Phrase match(đối sánh cụm từ)
Với đối sánh cụm từ, bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình cho những khách hàng đang tìm kiếm cụm từ đó và các biến thể gần giống của cụm từ với các từ bổ sung trước hoặc sau. Từ khóa dạng đối sánh cụm từ được đặt trong  dấu nháy kép  “ ” . 
Vd. Bạn có từ khóa đối sánh cụm từ là “áo cưới” thì khi người dùng tìm kiếm với các từ khóa sau, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị: áo cưới đẹp, mua áo cưới, áo cưới, may áo cưới…..

4.   Exact match (từ khóa chính xác)
Từ khóa chính xác được đặt trong dấu ngoặc vuông [] và quảng cáo chỉ xuất hiện khi người dùng đánh đúng từ khóa trong dấu ngoặc. 
Vd. Bạn có từ khóa chính xác [áo cưới] thì quảng cáo của bạn sẽ chỉ xuất hiện cho những người gõ đúng từ khóa áo cưới trong câu lệnh tìm kiếm của họ

5.    Negative Keyword (từ khóa phủ định)
Từ khóa phủ định được đặt sau dấu trừ -. Nó sẽ ngăn chặn quảng cáo của bạn xuất hiện nếu trong câu lệnh tìm kiếm của người dùng có chứa từ khóa phủ định.
Vd: khi bạn thêm “miễn phí” làm từ khóa phủ định vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của mình nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho bất kỳ tìm kiếm nào có chứa cụm từ ‘miễn phí’
Từ khóa phủ định là một phần quan trọng của mỗi chiến dịch bởi vì chúng giúp đảm bảo rằng quảng cáo của bạn chỉ xuất hiện cho những người đang tìm kiếm những gì bạn cung cấp. Cấp kiểm soát được thêm vào này có thể giúp bạn tăng tỷ lệ nhấp (CTR), giảm giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC) và tăng ROI của bạn. Để thêm từ khóa phủ định bạn vào tab Từ khóa sau đó nhấp vào Từ khóa phủ định bên dưới bảng chính.

Tin tức khác:

Đào tạo làm web với wordpress
Đào tạo quản trị web
Xưởng giảng dạy phong cách thiết kế web

Bài viết liên quan