Hệ thống giải đấu bóng đá Đức – Wikipedia tiếng Việt

Hệ thống giải đấu bóng đá Đức là một hệ thống thi đấu của các câu lạc bộ bóng đá ở Đức, theo mô hình kim tự tháp lên xuống hạng. Mùa 2016-17 bao gồm 2.235 đơn vị thi đấu chứa 31.645 đội, trong đó tất cả các hạng đấu liên kết với nhau bởi các nguyên tắc thăng hạng và xuống hạng. Ba hạng đấu cao nhất là các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Hạng bốn và năm là các câu lạc bộ bán chuyên nghiệp, được chia thành năm khu vực thi đấu. Các hạng đấu thấp hơn là các đội nghiệp dư, thi đấu theo từng tiểu bang. Các đội hàng đầu mỗi hạng đấu sẽ được thăng hạng, trong khi các đội xếp cuối hạng đấu sẽ phải rớt hạng. Về lý thuyết, ngay cả những câu lạc bộ nghiệp dư ở hạng thấp nhất cũng có thể trở thành nhà vô địch bóng đá Đức vào một ngày nào đó. Số lượng các đội lên và xuống hạng giữa các đơn vị khác nhau, và việc thăng cấp lên cấp cao của kim tự tháp thường phụ thuộc vào việc đáp ứng được các tiêu chí bổ sung, đặc biệt là về cơ sở vật chất và tài chính thích hợp.  

Hệ thống giải đấu bóng đá Đức được tổ chức triển khai dưới sự quản trị của Thương Hội bóng đá Đức trên toàn nước và cơ quan chuyên môn Deutsche Fußball Liga, cùng với năm hiệp hội khu vực và 21 hiệp hội bang của họ .Trên cùng của mạng lưới hệ thống là giải đấu Lever một Bundesliga và Lever hai 2. Bundesliga. Dưới hai hạng đấu cao nhất là giải đấu Lever ba 3. Liga, hạng đấu chuyên nghiệp thấp nhất ở Đức, do chính Thương Hội bóng đá Đức tổ chức triển khai .

Cấp độ bốn Regionalliga được chia làm 5 đơn vị khu vực, thường được tổ chức bởi một hoặc hai trong số năm hiệp hội khu vực của Hiệp hội bóng đá Đức, đó là Hiệp hội bóng đá Bắc Đức, Hiệp hội bóng đá Đông Bắc Đức, Hiệp hội bóng đá Tây Đức, Hiệp hội bóng đá khu vực Tây Nam Đức và Hiệp hội bóng đá Nam Đức. Đối với Bavaria là Hiệp hội bóng đá Bavaria, một hiệp hội bang thành viên của Hiệp hội bóng đá Nam Đức, điều hành hạng đấu hàng đầu của họ dưới thẩm quyền của họ.

Bắt đầu từ Lever năm, những hạng đấu nghiệp dư thường được quản trị bởi 21 hiệp hội bang. Đối với Thương Hội bóng đá Đông Bắc Đức và Thương Hội bóng đá khu vực Tây Nam, cả hai cơ quan khu vực vẫn quản lý những giải đấu Lever năm dưới thẩm quyền của họ và những hạng đấu của những hiệp hội thành viên bang của họ do đó mở màn từ Lever sáu .

Cấp độ

Giải đấu

1
Bundesliga
18 đội
↓ 2 suất xuống hạng + 1 suất playoff xuống hạng

2
2. Bundesliga
18 đội
↑ 2 suất thăng hạng + 1 suất playoff thăng hạng
↓ 2 suất xuống hạng + 1 suất playoff xuống hạng

3
3. Liga
20 đội
↑ 2 suất thăng hạng + 1 suất playoff thăng hạng
↓ 3 suất xuống hạng

4
Regionalliga Nord
18 đội
↑ 1 suất playoff thăng hạng
↓ 2 đến 4 suất xuống hạng

Regionalliga Nordost
18 đội
↑ 1 suất playoff thăng hạng
↓ 1 đến 5 suất xuống hạng

Regionalliga West
18 đội
↑ 1 suất playoff thăng hạng
↓ 1 đến 4 suất xuống hạng

Regionalliga Südwest
19 đội
↑ 2 suất playoff thăng hạng
↓ 3 đến 6 suất xuống hạng

Hệ thống giải đấu
bang Bavaria
↑ 1 suất playoff thăng hạng

5

Hệ thống giải đấu
bang Hamburg
↑ 1 suất playoff thăng hạng

Hệ thống giải đấu
bang Bremen
↑ 1 suất playoff thăng hạng

Hệ thống giải đấu
bang Schleswig-Holstein
↑ 1 suất playoff thăng hạng

Hệ thống giải đấu
bang Lower Saxony
↑ 1 suất thăng hạng
+ 1 suất playoff thăng hạng

2 giải đấu của
NOFV-Oberliga
33 đội
↑ 2 suất thăng hạng
↓ 5 đến 11 suất xuống hạng
[1]

Hệ thống giải đấu
bang Lower Rhine
↑ 1 suất thăng hạng

Hệ thống giải đấu
bang Middle Rhine
↑ 1 suất thăng hạng

Hệ thống giải đấu
bang Westphalia
↑ 2 suất thăng hạng

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
19 đội
↑ 1 đến 2 suất thăng hạng
↓ 3 đến 6 suất xuống hạng
[2]

Oberliga Baden-Württemberg
18 đội
↑ 1 suất thăng hạng
↓ 3 đến 6 suất xuống hạng
[3]

Hệ thống giải đấu
bang Hesse
↑ 1 suất thăng hạng

6

Hệ thống giải đấu
bang Mecklenburg-Vorpommern
↑ 1 suất thăng hạng

Hệ thống giải đấu
bang Brandenburg
↑ 1 suất thăng hạng

Hệ thống giải đấu
bang Berlin
↑ 1 suất thăng hạng

Hệ thống giải đấu
bang Saxony-Anhalt
↑ 1 suất thăng hạng

Hệ thống giải đấu
bang Thuringia
↑ 1 suất thăng hạng

Hệ thống giải đấu
bang Saxony
↑ 1 đến 2 suất thăng hạng

Hệ thống giải đấu
bang Rhineland
↑ 1 suất thăng hạng lên
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Hệ thống giải đấu
bang Saarland
↑ 1 suất thăng hạng lên
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Hệ thống giải đấu
bang Tây Nam
↑ 1 suất thăng hạng lên
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Hệ thống giải đấu
bang Baden
↑ 1 suất thăng hạng
+ 1 suất playoff thăng hạng lên
Oberliga Baden-Württemberg

Hệ thống giải đấu
bang Nam Baden
↑ 1 suất thăng hạng
+ 1 suất playoff thăng hạng lên
Oberliga Baden-Württemberg

Hệ thống giải đấu
bang Württemberg
↑ 1 suất thăng hạng
+ 1 suất playoff thăng hạng lên
Oberliga Baden-Württemberg

Hệ thống tranh tài liên bang[sửa|sửa mã nguồn]

Sau mỗi mùa, đội vô địch Bundesliga được trao thương hiệu vô địch bóng đá Đức. Hai đội xếp hạng thấp nhất sẽ xuống hạng và được sửa chữa thay thế bằng hai đội số 1 của 2. Bundesliga. Đội xếp hạng thấp thứ 3 Bundesliga và đội xếp hạng tốt thứ ba của 2. Bundesliga sẽ tranh tài play-off để chọn ra đội tham gia Bundesliga năm sau. Hệ thống tựa như vận dụng cho sự lên xuống hạng giữa 2. Bundesliga và 3. Liga .3 đội xếp hạng thấp nhất của 3. Liga sẽ xuống hạng, và được sửa chữa thay thế bởi 3 đội thắng lợi những trận play-off liên khu vực của những đội hạng 4 Regionalliga .

Hệ thống tranh tài khu vực[sửa|sửa mã nguồn]

Trong khi ba Lever chuyên nghiệp tiên phong của mạng lưới hệ thống giải đấu bóng đá Đức đều là một nhánh đấu duy nhất và được tổ chức triển khai bởi những cơ quan quản trị toàn nước, cấp 4 bán chuyên nghiệp Regionalliga gồm 5 đơn vị chức năng độc lập, mỗi hiệp hội khu vực và / hoặc bang khác nhau. Ba tổ chức triển khai khu vực, là Thương Hội bóng đá Bắc Đức, Thương Hội bóng đá Đông Bắc Đức và Thương Hội bóng đá Tây Đức, từng điều hành quản lý một bộ phận thuộc thẩm quyền duy nhất của họ, đó là Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost và Regionalliga West. Hai cơ quan khu vực Thương Hội Bóng đá khu vực Tây Nam và Thương Hội Bóng đá miền Nam Đức san sẻ thẩm quyền trên Regionalliga Südwest. Cuối cùng, Thương Hội bóng đá Bavarian, mặc dầu chỉ là một hiệp hội tiểu bang thành viên Thương Hội Bóng đá Nam Đức, quản lý Regionalliga Bayern, là một trong những hiệp hội bóng đá tiểu bang lớn nhất nước Đức .Những nhà vô địch 5 giải đấu khu vực không được tự động hóa thăng hạng. Thay vào đó, 5 nhà vô địch, cùng với đội nhì Regionalliga Südwest tham gia vào một vòng play-off loại trực tiếp để chọn ra ba đội thăng hạng lên 3. Liga .

Thương Hội bóng đá Bắc Đức gồm có 4 hiệp hội tiểu bang : Bremen, Hamburg, Lower Saxony và Schleswig-Holstein .

Đông Bắc Đức[sửa|sửa mã nguồn]

Đông Bắc Đức gồm có 6 hiệp hội tiểu bang : Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saxony, Saxony-Anhalt và Thuringia .Thương Hội bóng đá Đông Bắc Đức được xây dựng trên cơ sở sáp nhập nền bóng đá Đông Đức cũ và Tây Berlin với nhau. Hầu hết những câu lạc bộ Đông Đức cũ tranh tài tại mạng lưới hệ thống của Đông Bắc Đức, trừ 1 câu lạc bộ Bundesliga ( RB Leipzig ), 2 câu lạc bộ 2. Bundesliga ( Unions Berlin, Dynamo Dresden ) và 7 câu lạc bộ 3. Liga tranh tài ở những hạng đấu cao hơn .
Thương Hội bóng đá Tây Đức gồm có 3 hiệp hội tiểu bang : Lower Rhine, Middle Rhine, Westphalian. Đây là hiệp hội có nền bóng đá tăng trưởng bậc nhất nước Đức với rất nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp chỉ trên một vùng nhỏ .

Tây Nam Đức[sửa|sửa mã nguồn]

Thương Hội bóng đá Tây Đức gồm có 3 hiệp hội bóng đá tiểu bang : Rhineland-Palatinate, Sudwest và Saarland. Thương Hội gồm có tổng thể những câu lạc bộ của Bảo hộ Saar, một vùng chủ quyền lãnh thổ độc lập khỏi Đức sau thế chiến II, và được quay trở lại Đức năm 1957 .
Thương Hội bóng đá Nam Đức gồm những hiệp hội tiểu bang : Bayern, Baden, Hesse, South Baden và Württemberg .Thương Hội Bayern là hiệp hội tiểu bang lớn nhất, tổ chức triển khai một giải khu vực riêng từ hạng 4. Các hiệp hội tiểu bang khác phối hợp với Thương Hội khu vực Tây Nam tổ chức triển khai chung một giải hạng 4 .

Hệ thống tranh tài tiểu bang[sửa|sửa mã nguồn]

Hệ thống tranh tài được chia thành 21 liên đoàn tiểu bang, về cơ bản tương ứng với 16 tiểu bang của Đức, trừ một số ít tiểu bang được chia nhỏ thành vài liên đoàn tiểu bang khác nhau. Mỗi liên đoàn tiểu bang tổ chức triển khai một mạng lưới hệ thống tranh tài của riêng mình, tựa như như mạng lưới hệ thống tranh tài của toàn nước Đức .Mỗi liên đoàn tiểu bang cũng tổ chức triển khai một cuộc thi cúp tiểu bang. 21 đội vô địch những tiểu bang, cùng với 3 đội nhì từ 3 tiểu bang xác lập là 24 đội nghiệp dư tham gia vào cúp vương quốc Đức năm sau. 40 đội chuyên nghiệp cũng tham gia cúp vương quốc Đức là 18 đội Bundesliga, 18 đội 2. Bundesliga và 4 đội xuất sắc nhất 3. Liga .

Giải đấu cúp[sửa|sửa mã nguồn]

Đức có 2 giải đấu cúp chính thức là Cúp bóng đá Đức và Siêu cúp Đức .Cúp vương quốc Đức được cạnh tranh đối đầu bởi 64 đội, gồm 40 đội chuyên nghiệp và 24 đội nghiệp dư vô địch những cúp tiểu bang. Các đội tranh tài theo thể thức loại trực tiếp một trận, tranh tài trên sân nhà của đội ở hạng đấu thấp hơn. Trận chung kết được diễn ra tại một thành phố xác lập, thường là Berlin .Siêu cúp Đức được tổ chức triển khai vào tháng 8, ngay trước mùa giải mới, là một trận đấu duy nhất giữa 2 đội vô địch Bundesliga và Cúp vương quốc Đức. Nếu một đội nắm cả hai thương hiệu thì đội nhì Bundesliga sẽ sửa chữa thay thế .

Đức cũng có một cúp liên đoàn đã bãi bỏ, được tổ chức từ 1989 đến 2008, là cuộc cạnh tranh giữa 4 đội xếp hạng cao nhất Bundesliga, đội vô địch cúp quốc gia đức và đội vô địch 2. Bundesliga. Cúp này đã được bãi bỏ và sáp nhập vào Siêu cúp Đức sau mùa 2008, khi mà các cầu thủ Đức phải căng sức thi đấu trên nhiều mặt trận, nhất là Euro 2008. Một vài cúp kế thừa hình thức thi đấu tương tự như Telecom Cup, nhưng không phải là giải đấu chính thức của DFB.

Cúp quốc tế[sửa|sửa mã nguồn]

4 đội bóng xếp hạng cao nhất của Bundesliga sẽ tham gia vào vòng bảng UEFA Champions League. Đội vô địch cúp vương quốc Đức và đội thứ 5 Bundesliga tham gia vào vòng bảng UEFA Europa League, đội thứ 6 tham gia vào vòng loại thứ 2 UEFA Europa League. Sự phân phối này mở màn từ năm 2018. Nếu đội vô địch cúp vương quốc Đức cũng đủ điều kiện kèm theo trải qua giải đấu Bundesliga, suất tham gia sẽ được trao cho đội xếp hạng tốt tiếp theo trong Bundesliga .Tùy theo thành tích tranh tài tại châu Âu, những đội hoàn toàn có thể tham gia thêm vào Siêu Cúp châu Âu hoặc FIFA Club World Cup. Bayern Munich đã vô địch FIFA Club World Cup 2013 .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Bài viết liên quan