Cách Bỏ Số Trang Trong Word 2003, 2010, Cách Xóa Số Trang Trong Word 2003

Cách đánh số trang từ trang thứ 2 trong Word bỏ qua trang đầu thường được sử dụng khi soạn luận văn, báo cáo hay những giấy tờ khác mà bạn bắt buộc đánh số trang mà bỏ qua trang đầu.

You watching: Cách bỏ số trang trong word 2003

Bình thường để đánh dấu trang bạn chọn Insert -> Page Number là văn bản của bạn sẽ được đánh dầu từ đầu đến cuối. Nhưng việc đánh dấu văn bản từ trang thứ 2 trở đi thì bạn cần thêm một vài bước đơn giản nữa mới được nhé.

: Cách đánh số trang từ trang thứ 2 trong word 2003, 2007, 2010

Cách đánh số trang từ trang thứ 2 trong word 2003, 2007, 2010

Vì những phiên bản Word 2010 về trước có giao diện gần giống nhau nên mình làm hướng dẫn trực tiếp trên 2010 nhé .: Cách viết số mũ trong Word đơn thuần nhất

Bước 1: Tại trang bạn muốn bắt đầu đánh dấu ( Trang 2) bạn đặt con trỏ chuột vào đầu văn bản. Chọn Page Layout – > Break -> Next Page để tách văn bản thành 2 Section khác nhau.

*B1 : Break Section trong Word

Bước 2: Kiểm tra xem bạn đã chia section thành công chưa bằng cách sau bằng cách chọn Insert -> Footer

*Kiểm tra Section đã chia

Nếu giữa trang đầu và trang thứ 2 là 2 section khác nhau như hình thì bạn đã chia section thành công.

See more: Bán Các Loại Cây Xương Rồng Cảnh Nhỏ Xinh Mà Bạn Nhất Định Phải

*

Chia Section thành công

Bước 3: Xuất hiện giao diện Page Number Format. Chúng ta có thể chọn kiểu số của trang trong mục Number Format. Và chọn Start at là 1 hoặc bất cứ giá trị nào mà bạn muốn. Nhấn OK để tạo số thứ tự cho trang.

*Thay đổi định dạng page number: Hướng dẫn cách hiện, ẩn comment trong Word

Bước 5: Chèn số trang bằng cách chọn Insert -> Page Number

*Đánh số trang

Bước 6: Tiếp theo đến thao tác ngắt liên kết giữa hai section để xóa số trang ở section trước. Chọn Design -> Link to Previous để tắt liên kết giữa section 1 và section 2.

*

Ngắt liên kết giữa 2 section khác nhau

Bước 7: Bạn kéo lên trang đầu ( Trang mà bạn không muốn đánh số) để xoá số trang của section đó. Như vậy là bạn đã hoàn thành việc đánh số trang trên word 2010 rồi nhé.

See more: Office2016 Professional Plus Cd Key Global, Free Microsoft Office 2016 Product Key

*Xoá page number tại trang không cần lưu lạiNhư vậy là bạn đã xong cách đánh số trang từ trang thứ 2 trong Word 2010 quay trở lại trước .

Bài viết liên quan