Thông báo: Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu | Minh Huệ thông báo | Minh Huệ Net

[Minh Huệ] Phát chính niệm là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Nó hết sức quan trọng, mỗi đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đều cần thực hiện thật tốt. Tuy nhiên qua một thời gian tương đối lâu cho đến hiện nay, có học viên tại một số địa phương tại Trung Quốc và một số học viên mới ở hải ngoại, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đến tận bây giờ vẫn chưa nắm vững yếu lĩnh và thời gian phát chính niệm. Có nơi thậm chí còn xuất hiện một số vị cá biệt thực hiện kiểu cách mới lạ lập dị, gây can nhiễu đến một bộ phận các học viên khác. Do đó, bài viết này trùng tân chỉnh lý toàn bộ yêu cầu và yếu lĩnh về việc phát chính niệm (tổng hợp cả những thông báo mới nhất), ngõ hầu bổ túc cho việc tra cứu của các học viên mới các nơi cũng như học viên tại Trung Quốc.

A. Yếu lĩnh phát chính niệm

1. Trước hết tĩnh tâm xuống, rồi thanh lý bản thân trong 5 phút, rồi phát chính niệm khoảng 5 đến 10 phút thanh trừ đám tà ác hắc thủ và lạn quỷ, thanh trừ tà linh cộng sản và hết thảy các nhân tố tà ác tại các không gian khác của Đảng Cộng sản

Theo lệ phát chính niệm đồng nhất toàn thế giới, khởi đầu 5 phút trước khi phát chính niệm thanh trừ tà ác ( tức là khởi đầu vào lúc 5 : 55 và 11 : 55, tính theo giờ Bắc Kinh ), thì tiên phong tĩnh lại trong 5 phút, trong ý niệm thanh trừ những niệm đầu tư tưởng bất hảo trong tư tưởng bản thân mình cùng nghiệp lực và ý niệm bất hảo hoặc can nhiễu ngoại lai ; sau đó là vào đúng lúc thời gian khởi đầu phát chính niệm, hãy giải thể đám hắc thủ lạn quỷ, thanh lý tà linh cộng sản, và thanh lý hết thảy những tác nhân tà ác tại khoảng trống khác của Đảng Cộng sản ; mỗi lần tối thiểu trong 5 phút .Khi phát chính niệm, nhu yếu tư tưởng tập trung chuyên sâu, thuần tịnh, bình ổn ; có như vậy mới hoàn toàn có thể điều động thật tốt năng lượng bản thân .2. Sau khi thanh lý tư tưởng của bản thân và trước khi niệm khẩu quyết thì nên nghĩ gì ?Theo lệ phát chính niệm đồng điệu toàn thế giới, sau khi thanh lý bản thân xong, vào mỗi điểm giờ đúng, mỗi lần tối thiểu 5 phút, toàn bộ những đệ tử Đại Pháp trên toàn quốc tế, đều tâm lý trong tư tưởng như sau :

(1) thanh trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp, giải thể tất cả hắc thủ lạn quỷ, thanh trừ tà linh cộng sản và hết thảy nhân tố tà ác ở không gian khác của ác đảng Trung Cộng, “vô sở bất bao, vô sở di lậu” (không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót);

( 2 ) cũng hoàn toàn có thể nhắm vào một hai tiềm năng đơn cử ;( 3 ) mặc niệm khẩu quyết Chính Pháp của Sư phụ — “ Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt ” [ 法正乾坤 、 邪恶全灭 ] — cũng hoàn toàn có thể tuỳ nhu yếu bản thân mà niệm thêm “ Pháp Chính thiên địa, hiện thế hiện báo ” [ 法正天地 、 现世现报 ], ( quan tâm : những khẩu quyết cần phải niệm theo khẩu âm tiếng Hán phổ thông, không phải tiếng Việt hay tiếng khác ) ;( 4 ) mặc niệm khẩu quyết xong, cần tập trung chuyên sâu niệm lực cường đại để niệm một chữ “ diệt ” [ 灭 hoặc 滅 ] ; chữ “ diệt ” này lớn mạnh mẽ và to như cả thiên hà thiên thể, hết thảy những khoảng trống đều “ vô sở bất bao, vô sở di lậu ” ( không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót ) ; khi nhập tĩnh thì có niệm lực can đảm và mạnh mẽ, đặt chắc vào một chữ “ diệt ” to lớn ; chú ý quan tâm không được ngủ qua đi mất, nếu không thì dẫu ngồi lâu đến mấy cũng không có hiệu suất cao .Về mục ( 2 ) nói trên, cũng là trước khi niệm khẩu quyết và niệm chữ “ diệt ”, hoàn toàn có thể địa thế căn cứ theo tình hình đơn cử của địa phương mà niệm thêm một niệm. Ví dụ : thanh trừ tà ác tại một trại cưỡng bức lao động hoặc một lớp tẩy não nào đó, bắt một kẻ ác nhân nào đó phải “ hiện thế hiện báo ” ( chịu quả báo ngay trong đời này ), v.v. Nhưng nhất định phải chú ý quan tâm : tiềm năng đơn cử không được quá nhiều, quá chi li, nếu không niệm phát ra sẽ lâu quá, lỡ mất thời hạn phát chính niệm đồng nhất cùng mọi người, hơn thế nữa nếu tâm không tĩnh lại được thì không khởi được hết tính năng của phát chính niệm, và nếu chỉ vì việc đơn cử thì cũng hoàn toàn có thể làm hạn chế tác dụng và khoanh vùng phạm vi phát huy phát chính niệm của bản thân mình .Sư phụ đã giảng trong kinh văn “ Chính niệm ” như sau : “ Còn có những học viên khi phát chính niệm thì trong tư tưởng chuyên nghĩ vào một hoặc một vài thành phần tà ác, làm cho công và thần thông xuất ra không phát huy tính năng tối đại. Tất nhiên, nếu vào [ 1 số ít ] trường hợp đặc trưng, khi một mình đơn độc hoặc cả tập thể thống nhất nhắm vào một hoặc một vài tà ác mà phát chính niệm thì nên làm như vậy, hơn thế nữa lực lượng tập trung chuyên sâu cũng rất lớn ; nhưng thông thường hàng ngày mọi người tập thể phát chính niệm thì cần phải săn lùng tà ác trên phạm vị rộng hơn ; chứ không phải mỗi ngày, mỗi lần đều tập trung chuyên sâu nhắm vào một hoặc một vài tà ác. ”3. Mặc niệm khẩu quyết cần bình ổnTrước khi phát chính niệm cần có ý niệm kiên cường can đảm và mạnh mẽ trừ ác, biết rõ ý niệm của bản thân là chứng minh và khẳng định hoàn toàn có thể trừ tà ác. Dùng Thiện thuần chính mà mặc niệm khẩu quyết Chính Pháp một cách bình ổn .Chú ý : ( 1 ) Niệm khẩu quyết là nhu yếu “ mặc niệm ”, chứ không tụng đọc thành tiếng. Niệm khẩu quyết không phải là niệm liên tục. Khi niệm khẩu quyết, khi tư tưởng càng tĩnh, càng kiên trì, càng thuần tịnh không thay đổi, thì càng phát huy can đảm và mạnh mẽ uy lực xuất ra. ( 2 ) Khi phát chính niệm, sau khi mặc niệm khẩu quyết một lượt rồi thì tốt nhất là bảo dưỡng chính niệm trong trạng thái nhập tĩnh. Khi chính niệm không ổn định thì lại tập trung chuyên sâu tinh lực mà niệm khẩu quyết lần nữa. Niệm khẩu quyết liên tục không ngừng sẽ tác động ảnh hưởng đến việc nhập tĩnh ; còn quá cường điệu việc niệm khẩu quyết sẽ hoàn toàn có thể làm hạn chế khoanh vùng phạm vi công dụng của công suất. ( 3 ) Có học viên sau khi phát chính niệm thấy được hiệu suất cao biểu lộ ra [ khoảng trống ] mặt phẳng, nên khi không thấy được hiệu suất cao biểu lộ ra mặt phẳng liền cho rằng bản thân mình phát chính niệm không tính năng. Đó là chưa hiểu thấu Pháp lý, chính niệm không không thiếu nên tạo thành như vậy, và sẽ tác động ảnh hưởng đến hiệu suất cao phát chính niệm. Trước khi phát chính niệm thì bản thân nhất định phải có ý niệm can đảm và mạnh mẽ kiên cường trừ ác, biết rõ rằng chính niệm của bản thân mình khẳng định chắc chắn là hoàn toàn có thể thanh trừ tà ác. Hãy học Pháp nhiều vào, học Pháp thật tốt mới hoàn toàn có thể kiên cường chính niệm, mới hoàn toàn có thể thực thi thật tốt việc phát chính niệm, một trong ba việc mà Sư phụ nhu yếu mỗi đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp triển khai cho thật tốt .Trong bài “ Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở TT thành thị Thành Phố New York ”, Sư phụ đã giảng : “ Khi phát chính niệm [ tôi ] không nói rằng [ chư vị ] niệm khẩu quyết mãi, chư vị niệm một lần là được rồi, là có công dụng rồi ; trừ trường hợp đặc trưng nào đó. Chư vị nhận ra rằng không tĩnh lại được thì kiểm soát và điều chỉnh chính niệm lại thì cũng được, nhưng đó cũng là trong thời điểm tạm thời. Thực ra khi thật sự hoàn toàn có thể tĩnh lại, thì một niệm ấy đã đủ kinh thiên động địa, không gì là không hề rồi ; lập tức đúng là làm cho hết thảy những gì nội trong khoanh vùng phạm vi chư vị bao trùm đều định trụ lại, ức chế vững chãi như vậy. Chư vị như quả núi, lập tức ức chế chúng rất chắc như đinh. Không được để tư tưởng không ổn định mãi, không ổn định thì không làm được như vậy. ”4. Khi phát chính niệm cần bảo dưỡng đầu não tuyệt đối thanh tỉnh, niệm lực cường đạiTrong kinh văn “ Chính niệm ”, Sư phụ dạy : “ Hiện nay có 1 số ít học viên không nắm vững yếu lĩnh phát chính niệm ; có những học viên [ làm ] trọn vẹn giống như luyện tĩnh công, mà một số ít học viên nguyên khi luyện tĩnh công [ vốn dĩ ] lọt vào trạng thái mê mờ muốn ngủ, hoặc là trạng thái thanh tỉnh không rất đầy đủ, hoặc trạng thái [ bị ] tạp niệm can nhiễu nghiêm trọng, như thế không đạt được hiệu quả tốt lắm. ”Cũng trong kinh văn “ Chính niệm ”, Sư phụ đã giảng rõ về cách triển khai đơn cử việc phát chính niệm như thế nào : “ Cách thực thi : ( 1 ) Cần tập trung chuyên sâu tinh lực, đầu não tuyệt đối thanh tỉnh, lý trí ; niệm lực tập trung chuyên sâu, vững mạnh ; có khí thế duy ngã duy nhất tiêu huỷ hết thảy những tà ác trong ngoài hành tinh. ( 2 ) Các đệ tử trong thời điểm tạm thời chưa nhìn được khoảng trống khác, khi niệm xong khẩu quyết thì tập trung chuyên sâu niệm lực vững mạnh niệm một chữ “ diệt ”. Chữ “ diệt ” cần vững mạnh to lớn như thiên thể thiên hà, vô sở bất bao vô sở di lậu hết thảy những khoảng trống. ( 3 ) Các đệ tử đã nhìn được tà ác tại những khoảng trống khác, hoàn toàn có thể địa thế căn cứ trường hợp mà tự mình nắm vững được để triển khai ; chính niệm phải mạnh, vận dụng không thiếu trí huệ. Bản thân nhất chính áp bách tà. ( 4 ) Khi phát chính niệm thì nhắm mắt hay không nhắm mắt thì hiệu suất cao cũng như nhau. Mắt cần triển khai [ đến độ dẫu ] nhìn hết thảy [ mọi thứ ] nơi khoảng trống người thường mà không thấy. ”5. Tư thế và thế tay khi phát chính niệmDẫu là đang đi đường, ăn cơm, thao tác, hay tại thực trạng nào đi nữa vẫn đều hoàn toàn có thể phát chính niệm. Không nhất định phải ngồi xếp bằng đả toạ. Mở mắt hay nhắm mắt đều khả dĩ. Và cũng không nhất thiết phải làm thế tay. Nhưng nhất định cần tập trung chuyên sâu tư tưởng, bảo dưỡng tập trung chuyên sâu tư tưởng, thuần tịnh, bình ổn .Khi phát chính niệm nếu cần làm thế tay, thì nhất định phải chiểu theo nhu yếu của Sư phụ mà làm. Dùng thế “ lập chưởng ”, hoặc “ liên hoa ” ( xem ảnh Sư phụ hướng dẫn trong bài Hai thế tay phát chính niệm ). Nếu thêm bớt đổi khác tư thế động tác, thì đó quyết không phải là hành vi xuất phát từ chính niệm của những đệ tử Đại Pháp .

B. Kiến nghị về thời điểm phát chính niệm đồng bộ toàn cầu

Mỗi ngày 4 lần vào đúng 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, và 12 giờ đêm ( lấy giờ Bắc Kinh làm chuẩn ). Các học viên ở những địa phương khác, cần tự tính ra thời gian tương ứng. ( Ghi chú của người dịch : Tại Nước Ta là 5 giờ sáng, 11 giờ sáng, 5 giờ chiều, và 11 giờ đêm mỗi ngày. Tại Thành Phố New York là 5 giờ chiều, 11 giờ đêm, 5 giờ sáng, và 11 giờ sáng mỗi ngày ( chú ý quan tâm daylight saving time ), hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm giờ tại timeanddate.com ) .Trước mỗi lần phát chính niệm cần dành ra 5 phút để thanh lý bản thân, và duy trì phát chính niệm tối thiểu 5 phút .Nếu gặp trường hợp đặc biệt quan trọng ( ví dụ vướng lúc ban ngày đang thao tác nên cần tránh để khỏi xảy ra yếu tố về bảo đảm an toàn ), thì hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh cho hợp với thực trạng tự thân ( ví dụ giảm bớt một hai lần mỗi ngày việc tham gia phát chính niệm đồng nhất toàn thế giới ). Nhưng nhất định phải bảo dưỡng tâm thái của những đệ tử Đại Pháp, cần coi trọng và kiên trì việc phát chính niệm. Tốt nhất là ban ngày hoàn toàn có thể tìm một thời gian nào đó để làm bù .C. Tham chiếuĐể có hiểu rõ Pháp lý về phát chính niệm và nắm vững yếu lĩnh phát chính niệm, mọi người phải đọc kỹ những kinh văn và bài giảng Pháp của Sư phụ, cũng như tìm hiểu thêm một số ít bài tương quan của ban chỉnh sửa và biên tập Minh Huệ ( www.minghui.org ) :Tham khảo kinh văn và giảng Pháp của Sư phụ :

• Chính niệm (13-10-2002): http://phapluan.org/jw/kinh_van_20021013.html.
• Chính niệm trừ hắc thủ (16-3-2004): http://phapluan.org/jw/kinh_van_20040316.html.
• Chính niệm ngăn chặn hành vi ác (15-2-2004): http://phapluan.org/jw/kinh_van_20040215.html.
• Tác dụng của chính niệm (16-7-2001): http://phapluan.org/jw/kinh_van_20010716.html.
• Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ quốc 2004 [Los Angeles] (28-2-2004).
• Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc năm 2003 [Chicago] (22-6-2003): http://www.falundafa.org/jw/kinh_van_20030622.html.

Tham khảo bài của ban chỉnh sửa và biên tập Minh Huệ ( www.minghui.org ) :

• Liên quan đến việc “phát chính niệm” (26-11-2001): http://vn.minghui.org/2001/Thang12/MH06122001_03.html.
• Hai thế tay phát chính niệm (12-6-2001): http://phapluan.org/jw/phat_chinh_niem.html.
• Phát chính niệm (25-5-2001): http://vn.minghui.org/2001/Thang05/BBT25052001_01.html.

Chỉnh sửa ngày 7-2-2005
Chỉnh sửa ngày 9-3-2005 

Bản tiếng Hán:
http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/15/86722.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/8/95100.html,
https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/10/97016.html

Bản tiếng Anh :
http://en.minghui.org/html/articles/2005/2/9/57357.html,
http://en.minghui.org/html/articles/2005/3/12/58362.html

Dịch và đăng ngày 17-10-2004;
chỉnh sửa theo bản mới (7-2-2005) ngày 9-2-2005;
chỉnh sửa theo bản mới (9-3-2005) ngày 11-3-2005;
chỉnh sửa theo bản mới (09-03-2005) ngày 21-12-2009;

Ghi chú:

– 8-7-2018 hiệu chỉnh cho sát hơn bản gốc tiếng Hán 9-3-2005

–  Về đối tượng của phát chính niệm, từ sau khi Minh Huệ [tiếng Hán] đưa ra yếu lĩnh thống nhất phát chính niệm này, thì các bài giảng Pháp của Sư phụ có những phần nói lên sự điều chỉnh về phương diện này (ví dụ bổ xung “loạn thần”). Do đó Ban biên tập Minh Huệ tiếng Việt kiến nghị các học viên nên cân nhắc theo nội dung mới nhất mà Sư phụ giảng để thực hiện cho đúng.

bản dịch hoàn toàn có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác .• diệt : từ cuối trong khẩu quyết ; đọc là mia hoặc myeh ( t. Anh ) .• vô sở bất bao vô sở di lậu : không đâu không bao hàm, không đâu bị rò gỉ ; không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót .• nhất chính áp bách tà : một [ điều ] chính áp trăm [ điều ] tà .

• lạn quỷ: quỷ nhừ nát hư hỏng.

• hắc thủ : tay đen, đám chân tay đen tối .• mặc niệm : niệm nhẩm trong đầu, không cần niệm ra ngoài miệng .

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *